Vítejte na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Hrušky, okres Vyškov!

Doufáme, že zde naleznete všechny potřebné a aktuální informace o hrušecké škole a školce, dále základní  informace o školní kuchyni a školní družině.

Vaší pozornosti doporučujeme stránku Novinky, na které budeme uvádět plánované akce, datum konání rodičovských schůzek, co ve škole proběhlo, co je na webových stránkách nového apod.


Projekt Inkluzivní vzdělávání ZŠ a MŠ Hrušky

Inkluze

04.07.2017 08:43

 

 

Naše škola realizuje projekt Inkluzivní vzdělávání ZŠ a MŠ Hrušky, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001113, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin - Čtenářská gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin - cizí jazyky

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Školní asistent – personální podpora MŠ

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU. 

 

 

—————


Novinky ve školce

Upozornění

15.05.2018 13:05

Prosíme rodiče dětí, aby se dostavili k podpisu Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 ve dnech: čtvrtek 17. 5. 2018 od 9,00 - 11,45 hod nebo v úterý 22. 5. 2018 od 9,00 - 11,45 hod.

—————

Výsledky zápisu do Mateřské školy pro školní rok 2018/2019

11.05.2018 11:04

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, p.o.

 

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2018/2019 ze dne 3.5.2018

 

reg.č.MŠ01/2018            přijat

reg.č.MŠ02/2018            nepřijat

reg.č.MŠ03/2018            přijat

reg.č.MŠ04/2018            nepřijat

reg.č.MŠ05/2018            přijat

reg.č.MŠ06/2018            přijat

reg.č.MŠ07/2018            nepřijat

reg.č.MŠ08/2018            přijat

reg.č.MŠ09/2018            přijat

reg.č.MŠ010/2018          přijat

reg.č.MŠ011/2018          přijat

reg.č.MŠ012/2018          nepřijat

reg.č.MŠ013/2018          nepřijat

reg.č.MŠ014/2018          nepřijat

reg.č.MŠ015/2018          přijat

reg.č.MŠ016/2018          přijat

reg.č.MŠ017/2018          přijat

reg.č.MŠ018/2018          nepřijat

 

 

 

V  Hruškách dne 11.5.2018                                                Mgr.Josef Mácka, řed. školy

 

—————

Upozornění!

04.05.2018 12:32

Z důvodu rekonstrukce příjezdové cesty do MŠ a ŠJ prosíme všechny rodiče, strávníky a dodavatele o zvýšenou pozornost.

Po dobu čtrnácti dnů bude cesta do areálu MŠ uzavřena, včetně parkování.  Po dobu nezbytně nutnou využívejte parkovacích míst u ZŠ nebo OÚ. Příchod do budovy bude vymezen bezpečnostní páskou.

Děkujeme za pochopení

—————

Plánované akce školky.

11.04.2018 13:01

 

Květen:

11. 5.  v MŠ Hrušky loutkové představení DIVADLO ROLNIČKY

18. 5.  návštěva DIVADLA BOLKA POLÍVKY v Brně

Červen:

4. 6. v MŠ Hrušky vystoupení kouzelníka

12. 6. školní výlet - BRNĚNSKÁ PŘEHRADA

 

Od 23. 5. - 20. 6. 2018 proběhne pro předškoláky předplavecká výuka v počtu pěti dvouhodinových lekcí. Pokyny včetně podpisů prohlášení rodičů vyjedná paní učitelka osobně s rodiči. Odjezd do Vyškova a zpět bude totožný se ZŠ. (Sraz dětí v MŠ do 8.00 hod., odjezd po svačině v 9.00 hod, návrat přibližně v 12,35 hod.)

 

Ostatní akce školy budou dále upřesněny.

—————

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

14.03.2018 15:04

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov,p.o.

Hrušky 69, p. Křenovice, 683 52

mshrusky@seznam.cz

Tel. 544223323

Z Á P I S

D O  MŠ Hrušky

pro

školní rok 2018/2019

 

Zápis do MŠ Hrušky se uskuteční

ve čtvrtek 3.května 2018

v době od 10 do 11.30 hodin

v budově MŠ Hrušky

 

K zápisu přineste občanský průkaz a rodný list dítěte,

vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list, potvrzený dětským lékařem.

Žádost pro přijetí k předškolnímu vzdělávání a evidenční list  je možno stáhnout zde :

kriteria_MS_2018_2019.docx (15,4 kB)

žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání_2018_2019 .doc (25,5 kB)

evid_list_1.jpg (2,2 MB)

evid_list_2.jpg (1,4 MB)

 

 

V Hruškách  dne  14. března 2018                 Mgr. J. Mácka, řed. školy                               

 

 

—————

Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin - prázdninový provoz

29.01.2018 10:22

     Ředitel ZŠ a MŠ Hrušky, okr. Vyškov, p.o., rozhodl dle zákona č.561/2004 Sb., v souladu s vyhláškou MŠMT č. 14/2005, že provoz mateřské školy bude  přerušen ve dnech 16.7.2018 až 31.8.2018. Z důvodu úplné rekonstrukce podlah ve třídách bude v tomto školním roce realizován prázdninový provoz v období od 2. července do 13. července v budově základní školy. Vzhledem k prostorovým omezením učeben základní školy je možno k prázdninovému provozu přijmout nejvýše 24 dětí. Žádám proto zákonné zástupce dětí, aby zvážili, zda prázdninový provoz opravdu potřebují. Pokud by počet přihlášených dětí byl  větší než 24, bylo by nutno rozhodnout losem. Děkuji za pochopení.  J. Mácka, řed. školy

—————

Desatero předškoláka

23.11.2017 14:57

—————

Zveřejnění návrhu příjmů a výdajů pro rok 2017, návrhu střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2018, 2019

23.03.2017 13:36
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018
Na stránkách školy v umístění   Dokumenty školy  je uložen návrh příjmů a výdajů pro rok 2017, návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2018, 2019.

—————


Novinky ve škole

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2018/2019

23.04.2018 11:49
Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, p.o.   Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2018/2019   reg.č.01/2018             odklad reg.č.02/2018            přijat reg.č.03/2018          ...

—————

Plavání 2018

06.04.2018 10:53
Pokyny k plavání 2017/2018 :    V letošním školním roce proběhne  plavecká výuka v době od 23.5. do 20.6.2018 (středa) v počtu pěti dvouhodinových lekcí. Odjíždíme od školy 9.00, návrat přibližně v 12.35 hodin (přesný čas návratu bude upřesněn po 1....

—————

Třídní schůzky 26. dubna 2018

06.04.2018 09:44
Třídní schůzky proběhnou dne 26. dubna 2018 od 16 do 18 hodin. Informace o prospěchu a chování žáků budou zákonným zástupcům sdělovány individuálně.

—————

Základní škola - volné dny 30.4 a 7.5. 2018

19.02.2018 13:27
Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, p.o. příspěvková organizace  OZNÁMENÍ o vyhlášení volných dnů v základní škole      Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)...

—————

Domácí úlohy

19.02.2018 11:46
Vážení rodiče, na webových stránkách školy  www.zsmshrusky.cz  bude pro lepší informovanost rodičů zveřejňováno probírané učivo, domácí úkoly, příprava na  testy, zkoušení apod. Hledejte prosím zde: 1.ročník http://www.zsmshrusky.cz/domaci-ukoly/a1-trida/ 2....

—————