Vítejte na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Hrušky, okres Vyškov!

Doufáme, že zde naleznete všechny potřebné a aktuální informace o hrušecké škole a školce, dále základní  informace o školní kuchyni a školní družině.

Vaší pozornosti doporučujeme stránku Novinky, na které budeme uvádět plánované akce, datum konání rodičovských schůzek, co ve škole proběhlo, co je na webových stránkách nového apod.


Projekt Inkluzivní vzdělávání ZŠ a MŠ Hrušky

Inkluze

04.07.2017 08:43

 

 

Naše škola realizuje projekt Inkluzivní vzdělávání ZŠ a MŠ Hrušky, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001113, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin - Čtenářská gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin - cizí jazyky

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Školní asistent – personální podpora MŠ

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU. 

 

 

—————


Novinky ve školce

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

14.03.2018 15:04

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov,p.o.

Hrušky 69, p. Křenovice, 683 52

mshrusky@seznam.cz

Tel. 544223323

Z Á P I S

D O  MŠ Hrušky

pro

školní rok 2018/2019

 

Zápis do MŠ Hrušky se uskuteční

ve čtvrtek 3.května 2018

v době od 10 do 11.30 hodin

v budově MŠ Hrušky

 

K zápisu přineste občanský průkaz a rodný list dítěte,

vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list, potvrzený dětským lékařem.

Žádost pro přijetí k předškolnímu vzdělávání a evidenční list  je možno stáhnout zde :

kriteria_MS_2018_2019.docx (15,4 kB)

žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání_2018_2019 .doc (25,5 kB)

evid_list_1.jpg (2,2 MB)

evid_list_2.jpg (1,4 MB)

 

 

V Hruškách  dne  14. března 2018                 Mgr. J. Mácka, řed. školy                               

 

 

—————

Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin - prázdninový provoz

29.01.2018 10:22

     Ředitel ZŠ a MŠ Hrušky, okr. Vyškov, p.o., rozhodl dle zákona č.561/2004 Sb., v souladu s vyhláškou MŠMT č. 14/2005, že provoz mateřské školy bude  přerušen ve dnech 16.7.2018 až 31.8.2018. Z důvodu úplné rekonstrukce podlah ve třídách bude v tomto školním roce realizován prázdninový provoz v období od 2. července do 13. července v budově základní školy. Vzhledem k prostorovým omezením učeben základní školy je možno k prázdninovému provozu přijmout nejvýše 24 dětí. Žádám proto zákonné zástupce dětí, aby zvážili, zda prázdninový provoz opravdu potřebují. Pokud by počet přihlášených dětí byl  větší než 24, bylo by nutno rozhodnout losem. Děkuji za pochopení.  J. Mácka, řed. školy

—————

Desatero předškoláka

23.11.2017 14:57

—————

Zveřejnění návrhu příjmů a výdajů pro rok 2017, návrhu střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2018, 2019

23.03.2017 13:36
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018
Na stránkách školy v umístění   Dokumenty školy  je uložen návrh příjmů a výdajů pro rok 2017, návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2018, 2019.

—————


Novinky ve škole

Zápis do 1. ročníku základní školy

14.03.2018 15:13
Vážení rodiče, zápis do 1. ročníku proběhne na naší škole ve čtvrtek  19. dubna 2018 v době od 15 do 17 hodin.  Zákonní zástupci  u zápisu podávají  žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. K zápisu prosím přineste rodný list dítěte. U zápisu nebude pedagogickými...

—————

Všesokolský slet- žádost

28.02.2018 09:32
Na žádost vážanských Sokolů zveřejňujeme na našich stránkách následující sdělení : Ve Vážanech nacvičujeme skladbu na všesokolský slet v Praze v červenci a na doplnění celku potřebujeme jednoho chlapce a dvě děvčata nejlépe 8 -9 let.Kdo má zájem ozvěte se na tento email...

—————

Základní škola - volné dny 30.4 a 7.5. 2018

19.02.2018 13:27
Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, p.o. příspěvková organizace  OZNÁMENÍ o vyhlášení volných dnů v základní škole      Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)...

—————

Domácí úlohy

19.02.2018 11:46
Vážení rodiče, na webových stránkách školy  www.zsmshrusky.cz  bude pro lepší informovanost rodičů zveřejňováno probírané učivo, domácí úkoly, příprava na  testy, zkoušení apod. Hledejte prosím zde: 1.ročník http://www.zsmshrusky.cz/domaci-ukoly/a1-trida/ 2....

—————


Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

ANO
69%
200

NE
27%
80

NEVÍM
4%
11

Celkový počet hlasů: 291