Novinky ve škole

Třídní schůzka 7.9.2021

01.09.2021 14:57
Společná třídní schůzka rodičů žáků základní...

—————


Novinky ve školce

Přerušení provozu Mateřské školy

09.12.2021 08:54
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Hrušky,...

—————


Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Hrušky

Předmětem projektu je modernizace multimediální učebny na ZŠ Hrušky. Jedná se o odbornou učebnu, která bude podrobena dílčím rekonstrukčním úpravám a rovněž do ní bude zakoupen potřebný nábytek a vybavení pro odbornou výuku. Součástí projektu je i zajištění konektivity, bezbariérovosti a zeleně.

Projekt Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Hrušky je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012692

Termín realizace projektu: 2019–2020