Vítejte na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Hrušky, okres Vyškov!

Doufáme, že zde naleznete všechny potřebné a aktuální informace o hrušecké škole a školce, dále základní  informace o školní kuchyni a školní družině.

Vaší pozornosti doporučujeme stránku Novinky, na které budeme uvádět plánované akce, datum konání rodičovských schůzek, co ve škole proběhlo, co je na webových stránkách nového apod.


Projekt Inkluzivní vzdělávání ZŠ a MŠ Hrušky

Inkluze

04.07.2017 08:43

 

 

Naše škola realizuje projekt Inkluzivní vzdělávání ZŠ a MŠ Hrušky, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001113, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin - Čtenářská gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin - cizí jazyky

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Školní asistent – personální podpora MŠ

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU. 

 

 

—————


Novinky ve školce

Stanování v MŠ

08.06.2018 09:18

Ve čtvrtek 28.6.2018  tradičně stanujeme ve školce. Informace budou vyvěšeny před akcí na školní nástěnce.

—————

Svatojánská noc v MŠ

07.06.2018 13:06

Ve čtvrtek 21.6.2018 se koná za účasti dětí a rodičů Svatojánská noc v MŠ. 

—————

Školní výlet

07.06.2018 12:28

V úterý 12.6.2018 jedeme na školní výlet na Brněnskou přehradu. Čas odjezdu bude upřesněn na nástěnce v mateřské škole. 

—————

Výlet do Zbýšova

07.06.2018 12:21

V pátek 8.6.2018 s dětmi v rámci vzdělávání navštívíme hospodářství manželů Kroupových - mlýn ve Zbýšově. 

—————

Poděkování

29.05.2018 14:09

"Velké díky všem rodičům, kteří pomáhají s údržbou školní zahrady."

—————

Učíme se v přírodě

29.05.2018 13:20

Ve čtvrtek 21.6.2018 v 9 hodin, půjdeme na vzdělávací výlet s myslivci. Toulat se budeme hrušeckou krajinou.

Děti budou mít s sebou malý batůžek, pláštěnku a pití v dobře uzavřené láhvi. Svačinku a sladkosti zajistí paní učitelky.

—————

Zážitkový stan 18.6.

22.05.2018 11:40

V pondělí 18.6. v 9 hodin přijede mobilní planetárium.

—————

Kouzelník v MŠ 5.6.2018

22.05.2018 11:37

V úterý 5.6. navštíví naši MŠ kouzelník. Začátek v 9.00 hodin. 

—————

Výsledky zápisu do Mateřské školy pro školní rok 2018/2019

11.05.2018 11:04

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, p.o.

 

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2018/2019 ze dne 3.5.2018

 

reg.č.MŠ01/2018            přijat

reg.č.MŠ02/2018            nepřijat

reg.č.MŠ03/2018            přijat

reg.č.MŠ04/2018            nepřijat

reg.č.MŠ05/2018            přijat

reg.č.MŠ06/2018            přijat

reg.č.MŠ07/2018            nepřijat

reg.č.MŠ08/2018            přijat

reg.č.MŠ09/2018            přijat

reg.č.MŠ010/2018          přijat

reg.č.MŠ011/2018          přijat

reg.č.MŠ012/2018          nepřijat

reg.č.MŠ013/2018          nepřijat

reg.č.MŠ014/2018          nepřijat

reg.č.MŠ015/2018          přijat

reg.č.MŠ016/2018          přijat

reg.č.MŠ017/2018          přijat

reg.č.MŠ018/2018          nepřijat

 

 

 

V  Hruškách dne 11.5.2018                                                Mgr.Josef Mácka, řed. školy

 

—————

Upozornění!

04.05.2018 12:32

Z důvodu rekonstrukce příjezdové cesty do MŠ a ŠJ prosíme všechny rodiče, strávníky a dodavatele o zvýšenou pozornost.

Po dobu čtrnácti dnů bude cesta do areálu MŠ uzavřena, včetně parkování.  Po dobu nezbytně nutnou využívejte parkovacích míst u ZŠ nebo OÚ. Příchod do budovy bude vymezen bezpečnostní páskou.

Děkujeme za pochopení

—————


Novinky ve škole

PASTELKY - nová taneční školička v Hruškách

02.07.2018 10:37

—————

Výlet – ZOO Lešná 27.6.2018

12.06.2018 13:50
Ve středu 27. června jedeme autobusem na výlet do ZOO. Sraz v 7.40 ve škole. Odjezd je v 8 hodin a předpokládaný návrat mezi 14. – 15. hodinou. Děti budou s sebou mít batůžek, pláštěnku, svačinu, pití, vhodné oblečení a obuv, kapesné dle vašeho uvážení. Vybíráme 350 Kč (tj. 60 Kč...

—————

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2018/2019

23.04.2018 11:49
Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, p.o.   Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2018/2019   reg.č.01/2018             odklad reg.č.02/2018            přijat reg.č.03/2018          ...

—————

Plavání 2018

06.04.2018 10:53
Pokyny k plavání 2017/2018 :    V letošním školním roce proběhne  plavecká výuka v době od 23.5. do 20.6.2018 (středa) v počtu pěti dvouhodinových lekcí. Odjíždíme od školy 9.00, návrat přibližně v 12.35 hodin (přesný čas návratu bude upřesněn po 1....

—————

Třídní schůzky 26. dubna 2018

06.04.2018 09:44
Třídní schůzky proběhnou dne 26. dubna 2018 od 16 do 18 hodin. Informace o prospěchu a chování žáků budou zákonným zástupcům sdělovány individuálně.

—————

Základní škola - volné dny 30.4 a 7.5. 2018

19.02.2018 13:27
Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, p.o. příspěvková organizace  OZNÁMENÍ o vyhlášení volných dnů v základní škole      Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)...

—————

Domácí úlohy

19.02.2018 11:46
Vážení rodiče, na webových stránkách školy  www.zsmshrusky.cz  bude pro lepší informovanost rodičů zveřejňováno probírané učivo, domácí úkoly, příprava na  testy, zkoušení apod. Hledejte prosím zde: 1.ročník https://www.zsmshrusky.cz/domaci-ukoly/a1-trida/ 2....

—————