1.třída

 
 
 
2. 5. SLAB s. 70, 71 = DÚ
        PÍS s. 37, 38
         MA s. 11/4,5,6   12/2,3,6 za DÚ dokončit cvičení 12/3,6
3. 5. SLAB s. 71 dodělat, DÚ na vlož listě
       PÍS s. 39
        MA s. 12/4,5 13/4
6. 5. SLAB s. 72 = DÚ
        PÍS s. 40
        MA s. 12/1  13/1,2,3 14/4
7.5.  MA s.13/5 14/1,4,5
        SLAB s. 73 = DÚ
        PÍS s. 1, 2
9. 5. SLAB s. 74, 75 = DÚ (tulipán a sloupeček)
        PÍS s. 3, 4
        MA s. 14/2,3,4,6 s.15 - dokončit za DÚ, je - li třeba
10.5. SLAB s. 76 = DÚ
        PÍS s. 5, 6
        MA  sčítání do 20 s přechodem desítky - list doma dokončit
13. 5. SLAB s. 76 +77 celé , tulipán č. 12 = DÚ
         PÍS s. 7
         MA s. 16/1,2,5
14. 5. SLAB s. 78 = DÚ
          PÍS s. 8, 9
          PRV s. 48
          MA s. 16/3,4   17/1,5     za DÚ dokončit tato cvičení, je-li třeba
15. 5. SLAB s. 79 =DÚ
         PÍS s. 10
16. 5. SLAB s. 80 = DÚ
          PÍS s. 11
          BAREVNÉ ÚLOHY Z ČEŠTINY s. 9 + s. 36
          MA s. 17/2,3,4
17. 5. SLAB s. 81 = DÚ
          PÍS s. 12
          BAREVNÉ ÚLOHY Z ČEŠTINY s. 38
          DIKTÁT- slza, pudr, hltá, srna, pudl, bobr, prší, trhá
           MA s. 18/1,2,3
20. 5. SLAB s. 82 = DÚ
         PÍS s. 13
          MA s. 18/4, 6    19/1,3,4
21. 5. SLAB s. 83 = DÚ
          PÍS s. 14, 15
          MA s. 19/2,5  20/3
22. 5. SLAB s. 84 = DÚ
          PÍS s. 16
24. 5. SLAB s. 85 = DÚ
          PÍS s. 17
         MA s. 20/1,2,3,5
24.5. PČ - na pátek 31.5. přinést 10 párátek.
27. 5. SLAB s. 86 = DÚ
          PÍS s. 18, 19
          BAREV. ÚLOHY Z ČEŠTINY s. 7
           MA s. 20/4    21/2