1.třída

 
 
 
4. 9. ŽA (modrá) s. 2
        PÍS (fialová) s. 1, 2, 3
5. 9. ŽA s. 3
       PÍS s. 4, 5
6. 9. ŽA s. 4
       PÍS s. 6
9. 9. ŽA s. 5, 6
        PÍS s. 7, 10, 11 (zrní= DÚ)
        MA s. 2, 3
10.9. MA s.4 dokončit červeně zatržený úkol  doma
         PÍS s. 8, 9
         ŽA s. 7
11.9.  MA  s. 4,5 - nedodělávat
         PÍS s. 12
         ŽA s. 8, 9, 10
12.9.  MA  s.5
         PÍS s. 13
         ŽA s. 11, 12
16. 9. ŽA s.13, 14
         PÍS s.14, 15
         MA s. 6,7     za DÚ dokončit stranu 7, pokud je třeba 
17. 9. ŽA s. 15
         PÍS s. 16, 17
         MA s. 9  za DÚ dodělat cvičení nahoře (označené červeně) a v písance Moje první psaní dopsat  číslice 2 (označeno červeně)
18. 9. ŽA s. 16 ( kytička = DÚ)
         PÍS s. 18
         ÚLOHY Z ČEŠTINY(PS) s. 2 dodělat = DÚ jen někteří
        MA s. 9   za DÚ dodělat úkol s klobouky (dole) a dopsat číslici O - pouze pokud je označeno 
19. 9. ŽA s.17 (puzzle, tužka = DÚ)
         PÍS s. 19, 20, 21
         MA s. 11  za DÚ dokončit cvičení s kytičkami (místo kytek je možno namalovat tečky)
20. 9. ŽA s. 18 = DÚ
         PÍS s. 22, 23
         MA s. 12 cvičení dole nedělat, za DÚ dokončit označená cvičení, pokud je třeba