2.Třída        

PO 18. 5.

               - www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ec17d9dc6772
PÍS - s. 33 - v posledním úkolu bude tento diktát (bě, pě, vě, mě) :  --lásek, --sto, --ta, --řit, --šina, Alž--ta, člo--k, k--tina, --nečky, pou--.
ČÍT - s. 14 - 15
MA -  s. 12/3,4,5 Možný způsob řešení najdeš zde :   děl šesti.pdf

ÚT 19. 5.

Č (U) - s. 94 (c. 1 pročti, c. 2 ústně. c. 3 do sešitu)
PRV(PS) - s. 60 (nápověda v učebnici na straně 60)
MA - s.12/6,7 Zápis cvičení 6 zde :děl šesti.pdf    Zápis cvičení 7 zde : SÚ auta.pdf
      - s.14/1,2 Pracuj stejně jako na straně 9.
 

ST 20. 5.

ČÍT - s. 16
Č (PS) - s. 26 - nápověda zde:Předložky 26.pdf (73656)
MA - s.14/3,4,5,6 Nauč se násobky čísla 7 nazpaměť. 
Příklady ve cvičení 5  řeš dělením :   _ . 7 = 28    28 . 7 = 4     4 . 7 = 28

ČT 21. 5.

Č (U) - s. 95 (c. 1 pročíst, c. 2 a 3 ústně)
PRV(PS) - s. 61 (nápověda v učebnici na straně 61)
MA - s. 15/1,2,   Příklady ve cvičení 2 napiš a vypočítej v sešitu (kromě zelených příkladů, ty vypočítej v pracovním sešitu)

PÁ 22. 5.

Č (PS) - s. 27 -nápověda zde: Spojky 27.pdf (69884)
MA - s. 15/3,4,5  Cvičení 4 řeš odčítáním  56 - 9 = 47

PO 25. 5.

PÍS - s. 34
MA - PL

ÚT 26. 5.

MA - PL
Č (PS) - s.33

ST 27. 5. 

Č(PS) - s. 34
MA - PL  
ČÍT - s. 18-19; DÚ - PL Oblíbená kniha s. 10 do 1.6. 2020 

ČT 28. 5. 

Č (PS) - s. 35
MA -  s. 15 ; PL

PÁ 29. 5. 

Č( PS) - s. 36
MA - s. 16
Na pondělí natrénovat násobky 2, 3, 4 ,5 - pokud možno hbitě, jinak se nehnem z místa!!!
Budeme známkovat !

PO 1. 6.

PÍS - s. 36
Každý den příklady v oboru násobilek 2, 3, 4, 5 na známky.
Na pátek naučit násobky 6.
ČÍT - s. 10, 18    

 

ÚT 2. 6.

MA -  Pl- procvičování násobilky 1,2,3,4,5, 7
Č (PS) - s. 37

ST 3. 6. 

Č (PS) - s. 38
ČÍT  - s. 22, 23, 25
MA - PL a procvičování násobilky 1,2,3,4,5,7

ČT 4. 6.  

MA - PL + s. 17
Č (PS) -  s. 39

PÁ 5. 6. 

Č(PS) - s. 40
MA - PL + s. 17
Na pondělí naučit násobky 7. Zkoušíme!

PO 8. 6.

PÍS - s. 37
MA - s. 18 , DÚ= cv. 4,5,6
ČÍT - s. 24,26,28,29

 

ÚT 9. 6.

MA - s. 19
Č (PS) - s. 41

ST 10. 6.

Č (PS) - s. 42
ČÍT - s. 27,30 - 31
MA - s. 20 -21 ; DÚ str. 21, cv. 3,7
Na pondělí naučit násobky 8. Zkoušíme!
 

ČT 11. 6.

Č (PS) - s. 43
MA - s. 22, 23 ; DÚ - dodělat zakroužkované cvičení; str. 23 cv. 3 do šešitu
 

PÁ 12. 6.

Č (PS) - s. 44
MA - s. 24

PO 15. 6.

Č (PS) - s. 45
PÍS - s. 39
MA - s. 25
ČÍT - s. 32 - 35

ÚT 16. 6.

MA - s. 26
Č (PS) - s. 28
PÍS - s. 40

 

ST 17. 6.

PÍS  - s. 38 
ČÍT - s. 36,37,40,41; DÚ - s. 38,39
MAs. 28
Na pondělí naučit násobky 9. Zkoušíme!

ČT 18. 6.

MA - s. 29
Č (PS) - s. 29

PÁ 19. 6. 

Č (PS) - s. 30
MA- s. 32

PO 22. 6.

Č (PS) - s. 31
ČÍT-  s. 42 - 43

ÚT 23. 6. 

Č (PS) - s. 32
PRV - s. 68
MA - s.5, 13, 19 geometrické učivo

ST 24. 6.

Č (PS) - příloha 1a + 1b
ČÍT -s. 44,45, 64,65,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

  

 

 

 

         

LEGENDA:

MA = matematika

PRV = prvouka

= pracovní činnosti

PÍS = písanka

ČÍT = čítanka

ČD = čtenářský deník

Č = čeština

PL = pracovní list

PP = procvičování pravopisu

PS = pracovní sešit

U = učebnice

F = fólie

čt = čtení

seš = sešit

s = strana

c = cvičení

 

NUTNÉ KAŽDODENNÍ HLASITÉ ČTENÍ VE VLASTNÍCH VHODNĚ ZVOLENÝCH KNIHÁCH.

KNIHU, ZE KTERÉ DĚTI DOMA ČTOU, BUDOU PŘINÁŠET KAŽDÝ ČTVRTEK DO ČTENÁŘSKÉ DÍLNY.

 

 

27.9. PČ - na pátek 4.10. přinést plastelínu, kaštany a jiné přírodniny vhodné k tvoření zvířátek