2.Třída

 

4. 9. PÍS s. 1

        Č (PS) s. 4/ c. 2

5. 9. PÍS s. 2

        Č (PS) s. 4

6. 9. Č (U) s. 4, 5

9. 9. Č (PS) s.3/c.3 = DÚ

        Č (PL) = DÚ

        PÍS s. 3

        MA s. 2/4,6  3/1,2

10.9. MA s. 2/7  3/3,4,5,6,7       za DÚ dokončit úkol 3/3, pokud je třeba

         Č (PS) s. 5

         Č (PL) čt, ps = DÚ

         PÍs s. 4

11.9. MA s.4  DÚ s.4/6,7

         Č (PL) čt = DÚ

         Č (PS) 6/6 = DÚ

         PÍS s. 5

  12.9. MA s.5/1,2,3,4

           PÍS s. 6

           Č (PL) čt = DÚ

           PRV 5/3 =DÚ

16. 9. Č (PS) s. 6

          Č (U) s.6/ c. 4 do seš. = DÚ

          Č (PL) čt = DÚ 

           MA s.5  s.6/2,3

17. 9. PÍS s. 7

          Č (PL) čt = DÚ

           Č (PS) s.7 /c. 4, 5 = DÚ

            MA s. 6/1  7/1,2, 3,  za DÚ dokončit cvičení 7/4, 5, 6

18. 9. Č (PL) čt = DÚ

          Č (PS) s. 8/  c. 2 ,3 = DÚ

           MA s.8/1,2,5

19. 9. Č (PL) čt = DÚ

          PÍS s. 10 = DÚ

           MA s. 8 dokončení

20. 9. Č (PL) čt = DÚ

         Č (PS) s. 9      ! Do konce září naučit zpaměti celou  abecedu !

          MA s.9/2,3,4,6,7

         

          

 

 

         

LEGENDA:

MA = matematika

PRV = prvouka

= pracovní činnosti

PÍS = písanka

Č = čeština

PL = pracovní list

PS = pracovní sešit

U = učebnice

F = fólie

čt = čtení

seš = sešit

s = strana

c = cvičení

 

NUTNÉ KAŽDODENNÍ HLASITÉ ČTENÍ VE VLASTNÍCH VHODNĚ ZVOLENÝCH KNIHÁCH.