2.třída        

PO 7. 9.

 Č (PS) - s. 3/ c. 3 = DÚ
 MA  -s. 1/c.2,5,6,8    s.2/8

 ČÍT - s. 2-7

ÚT 8. 9. 

PÍS -  s. 1
Č(PS) - s.3
ČÍT - s. 14 -15 = DÚ
MA - s. 2/ 1, 2, 3, 5, 6, 7

DĚTI SI DO ZÍTŘEJŠÍ ČTENÁŘSKÉ DÍLNY PŘINESOU KNIHY, KTERÉ PŘEČETLY O PRÁZDNINÁCH.    

ST 9. 9.

ČÍT - s. 8 - 10 = DÚ   

Č (PS) - s. 5   

MA s. 2/4  3/1,2,3,4,5,6,7

ČT 10. 9.

PÍS - s. 2
Č - dodělat prac. list = DÚ
MA - s. 4 / 1, 2, 4, 5, 6, 7

         

PÁ 11. 9.

MA - s.5/1,2,3,4,8,9
 

PO 14. 9.

MA - s.5/5,6,7  s.7/4,5,6  
Č (PS) - s. 6
ČÍT - s. 11, 12, 13 = DÚ
PRV - s. 6

ÚT 15. 9. 

PÍS - s. 3
Č (PS) - s. 7/c. 1, 2, 3
          - s. 7/ c. 4, 5 = DÚ
MA - s.6, 7 za DÚ dokončit červeně označená cvičení
 
DĚTI SI DO STŘEDEČNÍ ČTENÁŘSKÉ DÍLNY BUDOU NOSIT KNIHU, KTEROU PRÁVĚ ČTOU .

ST 16.9.

ČÍT - s. 16, 17

PRV - s. 7, 8

Č (PS) - s. 6/ c. 4, 6

          - s. 8 / c. 1

          - s. 8 / c. 2, 3 = DÚ

MA - s.8/1,2,3,4,5,7,8

ČT 17. 9.

PÍS - s. 4

Č (PS) - s. 9/ c. 1, 2

          - s. 9 /c .3 = DÚ

MA -  s. 8/6

PÁ 18. 9.

Č (PS) - s. 10/ c. 1, 2

Č (U) - s. 12/ c. 2, 3 na folii

MA -  s. 9 - celá

PO 21.9.

ČÍT - s. 18, 19, 20, 21 = DÚ (cv. Hra na ilustrátora, Doplň věty)

Č (PS) - s. 10 / c. 3, 4

PRV - s. 9, 10

MA - s. 10/1,2,3,4,5,6,7,9

ÚT 22. 9. 

PÍS - s. 5

ČÍT - s. 10 - modrá pastelka

      - s. 21 - modrá pastelka

Č (U) - s. 13/ c. 4 (horní) na folii

Č (PS) s. 11 celá (c. 1, 2 = DÚ)

MA - s.10/8   s. 11/1,2

ST 23.9.

ČÍT s. 22 -24,  DÚ  = s. 23 - žárovka, s. 24 - červené pero (dvě cvičení)

MA - s.12 

Č (PS) - s. 12

PRV - s. 11 (bez vystřihování)

ČT 24. 9.

Č (PS) - s. 13 / c. 1, 2, 3 (4)

          - s. 14/ c. 1, 2,  = DÚ

MA - s.12/8 13/1

PÍS - s. 6 

Příští týden zkoušíme na známky abecedu + řazení slov podle abecedy.

PÁ 25. 9. 

Č (PS) - s. 14/ c. 3, 4

MA s. 13/2,3,4,5,6,7

PČ - na 2.10. přinést plastelínu, kaštany (cca 5 kusů), semínka slunečnice (přibližně polovinu malé skleničky např. od dětské výživy)

   
 

ÚT 29. 9.

PÍS - s. 7
ČÍT - s. 25
Č (U) - s. 13/ c. 3 = DÚ
MA - s. 14 celá

 

ST 30. 9.

MA - s. 15 = DÚ dokončit úkoly na s.15, pokud je třeba
ČÍT - s. 26 - 29 = DÚ (dočíst článek s. 27+ nakreslit obrázek, s. 29 - žárovka)
PRV - s. 11 (žlutý úkol s kašpárkem)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

27.9. PČ - na pátek 4.10. přinést plastelínu, kaštany a jiné přírodniny vhodné k tvoření zvířátek