2.Třída

 

 

PO 23. 3.

ČÍT s. 60 - 61 (přečíst 2x cca)
Č (PP) s. 6
PÍS s. 25  Pozn: Na poslední 3 řádky napiš tento diktát (ž/š): kní-ka, prou-ky, my-, stono-ka, mro-, kří-, bělou-, mří-, pono-ka, slu-ba, drůbe-, tě-ký.
MA s.26/6,7,8        násobení a dělení 2 a 3.pdf možno spočítat sloupce 5,6,7,8

ÚT 24. 3.

Č (U) s. 80 (c. 4 a 6 vypracuj do seš., c. 5, 7, 9, 10 ústně nebo na folii)
PRV(PS) s. 54
MA s.27/1,2,3   nauč se násobky 4 nazpaměť

ST 25. 3.

PÍS s. 26
MA  s.27/4,5  násobilku dvou a tří je možno procvičovat zde :                
                     násobení a dělení dvěma a třemi.pdf
ČÍT s. 62 - 65

ČT 26. 3.

Č (PS) s. 14
PRV (U) s. 55 pročíst
PRV (PS) s. 55
MA - 28/1,2,3,5  cvičení 4 nedělat 
násobilku 2,3,4 je možno procvičovat zde : násobení a dělení 2,3,4.pdf  (dělení čtyřmi přeskakovat)

PÁ 27. 3.

Č (U) s. 81 ústně
PÍS s. 27
MA s.28/6,7,8      cvičení 7,8 napiš do sešitu podle vzoru zde :  slovní úlohy.pdf

      

 

 

  

  

 

 

 

         

LEGENDA:

MA = matematika

PRV = prvouka

= pracovní činnosti

PÍS = písanka

ČÍT = čítanka

ČD = čtenářský deník

Č = čeština

PL = pracovní list

PP = procvičování pravopisu

PS = pracovní sešit

U = učebnice

F = fólie

čt = čtení

seš = sešit

s = strana

c = cvičení

 

NUTNÉ KAŽDODENNÍ HLASITÉ ČTENÍ VE VLASTNÍCH VHODNĚ ZVOLENÝCH KNIHÁCH.

KNIHU, ZE KTERÉ DĚTI DOMA ČTOU, BUDOU PŘINÁŠET KAŽDÝ ČTVRTEK DO ČTENÁŘSKÉ DÍLNY.

 

 

27.9. PČ - na pátek 4.10. přinést plastelínu, kaštany a jiné přírodniny vhodné k tvoření zvířátek