2.Třída

 

 

 

 

6. 1. ČÍT s. 6, 7 = DÚ

        PÍS s. 1

        MA s. 10 celá

7.1.    MA s.15 celá

         PÍS s. 2 = DÚ

8.1. ČÍT s. 8-10 = DÚ

        MA s.19 celá  za DÚ narýsovat a změřit 10 úseček  - na papír

9. 1. PÍS s. 4 = DÚ

        MA s. 24 nedodělávat

10. 1. ČD s. 4 = DÚ

        MA s.24/1

13. 1. ČÍT s. 11 = DÚ

         Č (PL) c. 2, 3 = DÚ

         PÍS s. 5

        MA s. 31

14.1. Pč - na pátek přinést 2 špičatá párátka nebo špejle

         Č (PS) s. 46

         Č (U) 58/4 = DÚ do seš.

         PRV s. 37

           MA s.31 souhrnné opakování geometrie

15. 1. PÍS s.7

         Č(PL) dokončení

         MA s. 1/1,3

         ČÍT s. 12 -13 = DÚ

16. 1. Č (PS) s.47, 48

         Č (U) 49/7

          ČD s. 5

          PÍS s. 6 = DÚ

          ČTENÍ S POROZUMĚNÍM s. 6

          PRV s. 38  

          MA s. 1/2,4,5,7,8         

17. 1. Č (PL) s. 11 ži, ží/ši, ší

          Č (PŘEPIS zel.) 4 věty

          ČTENÍ S POROZUMĚNÍM s. 7 = DÚ

        MA s .2/1,2,3,6

20. 1. ČÍT s. 14 - 15= DÚ

          Č (PS) s. 49

        MA s. 2 /4,5,7,    3/3,4  za DÚ dokončit S.3/3,4 pokud je třeba

21.1. MA s.3/1,2.5,6   za DÚ dokončit  s. 3/6 , pokud je třeba

         PÍS s. 8 = DÚ

22. 1. Č (PS) s. 50

           ČÍT s. 16 - 17 = DÚ

            MA test 1.pololetí

23. 1. Č (PL) c. 2 = DÚ

            MA s.3/7  s.8/1 dokončit za DÚ   pracovní list  odčítání typu 80-4 vypracovat doma

24. 1. Č - pololetní písemná práce

 

 

        

 

            

 

         

          

 

 

         

LEGENDA:

MA = matematika

PRV = prvouka

= pracovní činnosti

PÍS = písanka

ČÍT = čítanka

ČD = čtenářský deník

Č = čeština

PL = pracovní list

PP = procvičování pravopisu

PS = pracovní sešit

U = učebnice

F = fólie

čt = čtení

seš = sešit

s = strana

c = cvičení

 

NUTNÉ KAŽDODENNÍ HLASITÉ ČTENÍ VE VLASTNÍCH VHODNĚ ZVOLENÝCH KNIHÁCH.

KNIHU, ZE KTERÉ DĚTI DOMA ČTOU, BUDOU PŘINÁŠET KAŽDÝ ČTVRTEK DO ČTENÁŘSKÉ DÍLNY.

 

 

27.9. PČ - na pátek 4.10. přinést plastelínu, kaštany a jiné přírodniny vhodné k tvoření zvířátek