2.Třída

 

2. 5. Č (PS) s. 28

        Č (U) s. 98

         Č (PROCVIČ.) s. 15 celá = DÚ

         MA s.15/1,2,3,4,5,6 za DÚ dokončit stranu

3. 5. PÍS s. 35

         MA s. 16/2,4,5,6

6. 5. Č (U) 86/5 = DÚ

        Č (PS na konci) Příloha 1a + 1b 

        MA s. 16/1,3,7 17/1,2,3,4,5,6

7.5.  MA s. 18/1,2,4,6 za DÚ dokončit cvičení 1,2,4,6 za strany 18, pokud je třeba

        Č (PS) s. 29

        Č (PROCVIČ) s. 16 = DÚ

9. 5. Č (PL) = DÚ

        Č (PS na konci) příloha 2

        PRV s. 59

        MA p. 20/1,2,3,4,5   Za DÚ dokončit cvičení 1,2,3,4,5, pokud je potřeba

10. 5. MA násobení a dělení do 7 - list s příklady dokončit doma

13. 5. Č (U) 86/8 = DÚ

          Č (PS) s. 30

          MA s. 21/1,2,32,4,5,6,7,8  za DÚ dokončit stranu 21, pokud je třeba

14. 5. Č (PS) s. 31

          Č (U) 86/7

           Č(PROCVIČ) s. 17 = DÚ

           MA s. 22/1,2,3,4,5,6,7 za DÚ dokončit cvičení na s. 22, je-li třeba

15. 5. Č (U) 88/3 , 89/10 = DÚ

16. 5. Č (PS) s. 32

          Č (PL) = DÚ

           MA s. 23/1,2,3,4,5,6,7 za DÚ dokončit cvičení na str. 23

17. 5. Č (PS) s. 33

          MA s. 24/stránka je rozpracována, nedokončovat za DÚ, budeme ji dokončovat v pondělí ve škole

20. 5. Č(PS) s. 34 = DÚ dodělat

          MA s. 24 - dokončení       s. 25/1,2,3

21. 5. Č (U) s. 99

          Č (PROCVIČ) s. 18 = DÚ

          MA s. 25/4,5,6  26/26 celá stránka,  dokončit za DÚ - D. Bubeníček

22. 5. Č (U) 89/6 = DÚ

24.5.   MA 28 - 30 stránky rozpracovány , budou dokončeny v pondělí a úterý 27. a 28. května

24.5. PČ - na pátek 31.5. přinést 10 párátek

27. 5. Č (PS) 35/4 = DÚ

          Č (U) s. 100

          MA s. 27-30 

28.5.   MA s. 30-32 

          Č (PS) s. 36

          PÍS s. 36 = DÚ

29. 5. Č (PROCVIČ) s. 19 = DÚ

          Č (PS) příloha č. 3

30.5.   MA dokončení úkolů v PS po s. 32  V pondělí  začínáme geometrii, prosím o kontrolu pravítek, ořezaných tužek a gum

           Č (U) s . 101

           PÍS s.37

            Č (PL) = DÚ

31. 5. PÍS s. 38, 39

3.6.   MA GEO s.5 za DÚ dokončit cvič. 3, je- li třeba

          Č (PS) s. 37

          PÍS s. 40 = DÚ

4. 6. Č (PS) s. 38

         Č (U) 97/2 = DÚ

        MA s.13/1,2,3,4

5. 6. Č (PROCVIČOVÁNÍ)s. 20 = DÚ

        MA s. 19/1,2,3

6.6.  MA s. 27/1,2,3,4

        Č (PS) s. 39

        Č (PL) = Dú

         Č (BAREVNÉ ÚLOHY Z Č) s. 56 

7.6.    MA s 31 souhrnné opakování učiva geometrie + test násobení a dělení       

10. 6. Č (U) 97/5 a) = DÚ

         MA -  PŘÍPRAVNÝ TEST na závěrečnou písemnou práci

11. 6. Č (PS) s. 40 celá + 41/1, 2, 3 = DÚ

          MA  - dokončování přípravných testů

14.6. M - Pololetní test 

          Č (PS) s. 42

17. 6. Č (PS) s. 43

          Č (U) 101/7 = DÚ

18. 6. Č (PS)s. 44

          Č (PROCVIČ) s.26 = DÚ

 

KAŽDODENNÍ HLASITÉ ČTENÍ VE VLASTNÍCH VHODNĚ ZVOLENÝCH KNIHÁCH.

KNIHU, ZE KTERÉ DĚTI DOMA ČTOU, BUDOU PŘINÁŠET KAŽDÝ ČTVRTEK DO HODINY ČJ (ČTENÁŘSKÁ DÍLNA - 5. vyuč. hod.)