2.Třída

 

 

 

1. 11. Č (PL) = DÚ

         Č (PS) s. 23

         MA s. 5

4. 11. ČÍT s. 18, 19, 20 =DÚ

          MA s. 6

5. 11. Č(U) 26/5 = DÚ

         Č (PS) s. 25

         MA s. 7

6. 11. PÍS s. 24

         ČÍT s. 21, 23 = DÚ

         MA s. 7 

7. 11. PÍS s. 25, s. 20 = DÚ

          Č (PL) čt = DÚ

          Č (PS) s. 26

          MA s. 8  = DÚ 8/c. 9

8. 11. Č(PL) čt = DÚ

         PÍS s. 26

         MA s. 11  nedodělávat c. 2

11. 11. ČÍT s. 24, 25 = DÚ

           Č (PS) s. 27

           MA s. 11

12. 11. Č (PL) = DÚ

           Č (PS) s. 28

           MA s.12

13. 11. ČÍT s. 26, 27, 28 = DÚ

           MA s. 13 = DÚ

           PČ - na pátek 22.11. přinést 2 ruličky od toal. papíru

14. 11. PÍS s. 27

            Č (PS) 30/1 = DÚ

            PRV s. 24

            MA s 12, 13 dokončení ,   za DÚ dokončit označená cvičení
 15.11.  MA s.9/1,2,3,4

                  Č (PL)=DÚ dodělat
                   Č(PS) s. 29
     

18. 11. ČÍT s. 30, 31 = DÚ

                     Č (PS) s. 30

                     MA s.14/1,3

19.11.    MA s.14/4,5,6,7,  s.16/1,2,3

              Č (PS) s. 31, 32 (32/2 = DÚ)

20. 11. Č (PS) s. 33

           ČÍT s. 33, 34 = DÚ

           PÍS s. 28

            MA s.16/4,5,6,7,8

21. 11. ČÍT s. 35 = DÚ

           PRV s. 26

           MA  s.17/ 1 ,2, 3, 4, 5, 6  za DÚ dokončit cvičení 3 a 4, pokud je třeba

          

 

            

 

 

 

            

 

         

          

 

 

         

LEGENDA:

MA = matematika

PRV = prvouka

= pracovní činnosti

PÍS = písanka

ČÍT = čítanka

Č = čeština

PL = pracovní list

PS = pracovní sešit

U = učebnice

F = fólie

čt = čtení

seš = sešit

s = strana

c = cvičení

 

NUTNÉ KAŽDODENNÍ HLASITÉ ČTENÍ VE VLASTNÍCH VHODNĚ ZVOLENÝCH KNIHÁCH.

KNIHU, ZE KTERÉ DĚTI DOMA ČTOU, BUDOU PŘINÁŠET KAŽDÝ ČTVRTEK DO ČTENÁŘSKÉ DÍLNY.

 

 

27.9. PČ - na pátek 4.10. přinést plastelínu, kaštany a jiné přírodniny vhodné k tvoření zvířátek