2.třída        

PO 4. 1. 2021

ČÍT - s. 46 - 48 = DÚ (s. 47 - dočíst; s. 48 - křížovka)
MA - s.4/1,2
Č(U) - s.54/1,2,3,4  
Č(PS) - s. 42  Pro bystré hlavy = DÚ

ÚT 5. 1.

PÍS - s.33
MA - s.4/3,4,5
Č(U) - s.55/5,6,7
Č(PS) - s. 43/1,2 

ST 6. 1.

ČÍT - společná četba "Zlobilky"
MA - s.6/1,2,3,4,8    Za DÚ opravit chyby v příkladech Hravý početník s. 18
Č(U) - s.55/8  s.56/11,15

ČT 7.1.

MA - oprava příkladů z pracovního sešitu
      - početník s. 19
PÍS - s. 34, s.35 ( po řádek - Šárka)
Č(U) -  s. 56/12,13

PÁ 8.1.

MA - 6/5,6,  7/1
Č(U) -  s. 57/1,2,3,4
Č(PS) - s. 43/3,4  44/1,2

PO 11.1. 

ČÍT - s. 49
MA -   7/2,3,4,5,6
Č(U) -  s. 58/1,2,3,4    DÚ dokončit úkoly z cvičení 3 a 4 na straně 58 do sešitu.
Č(PS) - s. 45/1,2,3,4,5,6
 

ÚT 12. 1.

PÍS - s. 35,36 (po řádek Lenka) 
MA -   8/1,2,3,4,
Č(U) -  s. 59/6,7,8,9   DÚ dokončit úkoly z cvičení U s.59/6  a PS s.46/2
Č(PS) - s. 46/1,2,
 

     ST 13. 1.

ČÍT - společná četba "Zlobilky"
MA -   8/5,6,7,8  9/1
Č(U) -  59/10
Č(PS) - s. 46/3,4,5

      

   ČT 14. 1.

PÍS - s. 36
MA -     s.9/2,3,4
Č(U) -  60/11,12,13,16    DÚ - napiš do sešitu 5 slov, složených ze slabik ve cvičení 16.
 

PÁ 15. 1.

 
MA -     s.9/5,6,7,8,9   s.10/3,5   DÚ - dokončit cvičení s.10/3    
Č(U) -  s.61/1,2,3,4,5
 

            

PO 18. 1.

ČÍT - s. 50,51,52
MA -     s.10/1,2,4,6  s.12/1,2    
Č(U) -  s.62/1,2,3,4
Č(PS) -  s.47/1,2,3,4,5,6
 

ÚT 19. 1.

PÍS - s. 37
MA -      s.12/3,4,5  
Č(U) -  s.63/5,6,7,8      DÚ - učebnice s.62/4 napiš do sešitu deset slov (pět dvojic) 
Č(PS) -  s.48/1,2,3
 

ST 20. 1.

ČÍT - společná četba "Zlobilky"
MA -     s.13/1,2,5,6   
Č(U) -  s.63/5,6,7,8 
Č(PS) -  s.49/1,2
 

ČT 21. 1.

ČÍT - s. 53
PÍS - s. 38
MA -     s.13 dokončení + práce na počítači Matematika 1-4 (počítání do 100)
Č(U) -  s.64/1,2,3,4
Č(PS) -  s.50/1,3 DÚ 50/1,3 - doplň správná slova
 

PÁ 22. 1.

MA -     s.14/3   s.15/1  naučit se nazpaměť násobky čísla 2
Č(U) -  s.65/1,2,3,4a
Č(PS) -  s.50/2,4
 

PO 25. 1.

MA -    s.15/2,3,4,5 
ČÍT - společná četba "Zlobilky" s.30-41, oranžový pracovní sešit - VLK (otázky k textu)
PÍS - s. 40 (přesmyčky)
Č (PS) - s. 51
Č (U) - s. 65/ c. 4 b) - 10 slov (5 dvojic) do seš. = DÚ
 
ÚT 26.1.
MA -  s.15/6     16/1,2,3,4
PÍS - s. 39,40 = DÚ ( s. 39 - dodělat)
Č (PS) - s. 52
 
ST 27.1.
MA -  16/5,6,7,8
ČÍT - společná četba Zlobilky (po stranu 47), oranžový pracovní sešit s. 54, 55 (Bob a Bobek zahradničí, roztřiď zeleninu)
Č (PS) -  s. 53 + příloha 3 (návod je na s. 53 dole)
PRV -s. 44
Č (PP) - s. 3 = DÚ
 
ČT 28.1.
MA -  16/9,10 + cvičení v aplikaci Matematika 1-4  DÚ vytrhat lístečky s násobilkou 2 - červené
 

     

27.9. PČ - na pátek 4.10. přinést plastelínu, kaštany a jiné přírodniny vhodné k tvoření zvířátek