Žákům 3. třídy bude zadávána domácí příprava, která má za cíl procvičování, opakování a upevňování probíraného učiva. Pokud bude příprava písemná, žáci vypracují cvičení do sešitu DOMÁCÍ PŘÍPRAVA a ten následující den předloží učiteli, který ho upozorní na případné chyby. Je v zájmu žáků, aby domácí přípravě věnovali pozornost, protože zadané učivo může být později použito k prověřování a hodnocení úrovně vědomostí a dovedností žáků.


3.třída

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA, NEDOKONČENÉ ÚKOLY
Datum Předmět Učebnice (U)
Pracovní sešit (PS)
Početník (POČ)
Strana Cvičení Pozn.
           
1.11. ČT Čtenářský deník - 2. kniha      do 7. 1.
4.11. M POČ. 9   2 sloupečky
  na středu přinést zralé šípky      
5.11. Č U 33 5  
    Dokončit písanku 9    
6.11. M U 37 19 4 sloupečky
  PRV krátký referát nebo prezentace vybrané pražské památky na 12.11.    
7.11. Č U
oprava v sešitě
34
 
4
 
 
  Vv na pondělí přinést různé druhy listů      
8.11. M na pondělí přinést 2 špejle      
  ČT naučit zpaměti HČ 22   na 19.11.
  Č SLOH - PS 4 2 na pátek
12.11. Č U 37 2  
13.11. M U 41 36 1. sloup.
  přichystat si 3 ruličky od toal. papíru na 27. 11.      
14.11. Č U 37 4  
  Č,M procvičovat na čtvrtletní písemnou práci      
19.11. Č PP 4 1  
  ČT čtení s přípravou ČÍT. SPN  60-62   na 26.11.
  PRV rodokmen     na čtvrtek
20.11. M U 44 18  
    dokončit POČ. 13    
  PRV učit se téma Rodina      
21.11. Č naučit řadu vyjm. slov po L
dokončit PS

29

1
 
           

 


3.třída

PROBÍRANÉ UČIVO  
Předmět Učivo  U     PS PROCVIČOVACÍ
SEŠITY
ČESKÝ JAZYK        
         
listopad        
1. týden Vyjm. slova po B s.32/cv.2,3
s.33/cv.6,7
s.34/cv.1,2

 
s.23/cv.2
s.24/cv.1,4
s.25/cv.5
s.3
2. týden Vyjm. slova po B s.34/cv.5
s.35/cv.1,2
s.36/cv.1,3,4,5,2
s.37/cv.1
s.24/cv.3
s.25/cv.1,2
s.26/cv.1,2,3
s.27/cv.2
s.3,4
3. týden Vyjm. slova po B - opak.
Vyjm. slova po L
s.38/cv.1,2,4
s.40/cv.1,2
s.28/cv.1,
s.29/cv.1
 
         
MATEMATIKA        
         
listopad        
1. týden Sčítání a odčítání dvojcif. čísel zpaměti s.34/cv.1,2,4
s.35/cv.9
s.36/cv.11,12,15
s.37/cv.16,17,19
s.39/cv.22,25,24
s.40/cv.29,31
 
  s.9,10
2. týden Vzáj. poloha přímek v rovině
Roznásobení součtu
Písemné sčítání
s.38/cv.1,2,3

s.41/cv.33,34
s.42/cv.1,2
s.42  
3. týden Písemné sčítání s.42/cv.4
s.43/cv.7,8,10,12
s.44/cv.15,20,21
s.12/cv.1,2,3
s.13
s.12,
         
PRVOUKA        
         
listopad        
1. týden Kraje ČR
Hl. město Praha
Obyvatelé ČR
Opakování
s.15


s.16
s.17

s.14,15
 
2. týden Praha
Opakování
prezentace
 
   
3. týden Rodina
Odlišnost a tolerance
s.18
s.19-21
s.16

 
 
         
ANGLICKÝ JAZYK        
říjen        
         
2.10. CB p.6,7 poslech 8,9 pustit 5x    
4.10. CB p.7 PS p.7 v pondělí 7.10. test slovíčka    
7.10. CB p.8 PS p. 8/5  9/7      
9.10. CB p. 9 poslech 11,12 pustit 5x    
11.10.   CB p.8,9  CB p.10 poslech 10 a 13 pustit 5x  
14.10. PS p.10/1,2      
16.10. CB p.10,11  PS p.10,11   pustit poslech 14,15   5x  
18.10. CB p. 11,12 PS p.11/4  12/5      
4.11 CB p. 12 Dopsat slovíčka Unit 1
poslech 17 pustit 5x
   
8. 11.  CB p. 13 dopsat slovíčka Unit 2
poslech 18, 19 5x 
   
15.11. CB p.14 PS p. 14/1 poslech 20,21 pustit 5x    
18.11. CB p.14 PS p. 14/2 pátek 22.11. test slovíčka UNIT2    
21.11. CB p.14,15 PS p.15/4   poslech 23 pustit 5x