Žákům 3. třídy bude zadávána domácí příprava, která má za cíl procvičování, opakování a upevňování probíraného učiva. Pokud bude příprava písemná, žáci vypracují cvičení do sešitu DOMÁCÍ PŘÍPRAVA a ten následující den předloží učiteli, který ho upozorní na případné chyby. Je v zájmu žáků, aby domácí přípravě věnovali pozornost, protože zadané učivo může být později použito k prověřování a hodnocení úrovně vědomostí a dovedností žáků.


3.třída

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA, NEDOKONČENÉ ÚKOLY
Datum Předmět Učebnice (U)
Pracovní sešit (PS)
Početník (POČ)
Procvičování pravopisu (PP)
Strana Cvičení Pozn.
8.9. Č PS 3 7 (celé)  
9.9. M POČ 4 2 sloupce  
14.9. M U 7 28 4 sloupce
15.9. Č U 9 2  
  PRV doplnit v sešitu      
16.9. M POČ
opakovat řady násobků
5    
17.9. Č U 13 2  
22.9. Č U 16 4  
22.9. AJ PS 5 6,7  
23.9. M U 12 53  
24.9. Č U 16 6  
25.9. PRV dokončit PS 8-9    
29.9 Č U 18 19 napsat
30.9.    M U 16 5 4 sloupce
30.9 AJ Slovíčka pen, pencil, book, ruler, rubber, bag, naučit psát - na pátek 2.10.       

 


3.třída

PROBÍRANÉ UČIVO  
Předmět Učivo  U     PS PROCVIČOVACÍ
SEŠITY
ČESKÝ JAZYK        
7.- 11.9. Opakování s.4/cv.1,3,4
s.5/cv.6,7
s.7/cv.1,2
s.8/cv.5
s.2/cv.1,2,3,4
s.4/cv.2,3,4
s.5/cv.1
s.6/cv.1
prac. list
14.-18.9. Opakování s.11/cv.5,4 s.5/cv.2,3
s.6/cv.1,2,3,4
s.7/cv.5,6,7
s.8/cv.1,2,3
prac. list
21.-25.9. Sloh - Tak to jsem já
Slabiky dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě
Párové souhlásky
s.14/cv.6
s.16/cv.3,8
s.17/cv.10,12
 
PS sloh - s.2
s.8/cv.4
s.10/cv.1,2,3,4,5
s.11/cv.6,7,8,9
s.12/cv.11,12
Písanka s.2
29.9.-2.10. Opakování     s.18/cv.15 s.12/cv.13,14,15
s.13/cv.16,17
 
         
MATEMATIKA        
7.- 11.9. Opakování s.3/cv.2
s.4/cv.9,11
s.5/cv.13
s.4/cv.7
s.1/cv.1,2,
s.2/cv.5
s.1,2,3,4
14.-18.9. Opakování
Slovní úlohy
G - bod, přímka, úsečka
s.6/cv.19,22
s.8/cv.31,32,33,34
s.9/cv.1,2


s.3
 
21.-25.9. Opakování
Výpočet slovní úlohy řetězcem
Počítání se závorkami
s.10/cv.38,40
s.11/cv.43,44,45
s.13/cv.59
s.14/cv.62,63,64,65
s.2/cv.6  
29.9.-2.10. Násobení a dělení s.16/cv.1,2,4 s.4/cv.1,2  
         
PRVOUKA        
7.- 11.9. Opakování
Naše obec
s.4
s.5
   
14.-18.9. Vesnice, město
Plánek obce
s.6
s.7
s.6/cv.3  
21.-25.9. Dopravní výchova
www.bezpecnecesty.cz/
cz/dopravni-vychova/dopravni-vychova-ve-skolach/cyklista

www.alik.cz/h/dopravka
s.8-9 s.8-9  
29.9.-2.10. Plán Hrušek
Opakování
  s.6,7  
         
ANGLICKÝ JAZYK   CB =Class Book AB = Activity Book p. = page
stránka
7.- 11.9. Starter Unit CB p. 2,3,4 AB p. 2,3,4  
14. - 18.9. Starter Unit CB p.4,5 AB p. 4,5 poslech 5 a 6 pustit pětkrát
21. - 25.9. Starter Unit
Unit 1
CB p. 4 - 6 AB p. 4 - 6  
29.9.-2.10. UNIT 1 CB p.6,7,8 AB p. 6,7,8 poslech 7 pustit pětkrát