Žákům 3. třídy bude zadávána domácí příprava, která má za cíl procvičování, opakování a upevňování probíraného učiva. Pokud bude příprava písemná, žáci vypracují cvičení do sešitu DOMÁCÍ PŘÍPRAVA a ten následující den předloží učiteli, který ho upozorní na případné chyby. Je v zájmu žáků, aby domácí přípravě věnovali pozornost, protože zadané učivo může být později použito k prověřování a hodnocení úrovně vědomostí a dovedností žáků.


3.třída

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA, NEDOKONČENÉ ÚKOLY
Datum Předmět Učebnice (U)
Pracovní sešit (PS)
Početník (POČ)
Strana Cvičení Pozn.
           
           

 


3.třída

PROBÍRANÉ UČIVO  
Předmět Učivo  U     PS PROCVIČOVACÍ
SEŠITY
ČESKÝ JAZYK        
duben        
         
         
     
 
 
         
MATEMATIKA        
         
         
         
PRVOUKA        
         
         
         
ANGLICKÝ JAZYK