3.třída

PO 4. 1. 2021

Online výuka probíhá každý den v 8.00 hod.  přes aplikaci ZOOM. Na výuku si vždy připrav psací potřeby, učebnice, pracovní sešity, malý sešit, procvičovací sešit, početník. 

Online výuka anglického jazyka v ZOOMu bude pro třeťáky probíhat vždy v úterý a ve čtvrtek od 12.00 do 12.45.  Rozvrh výuky ZOOM zde: Rozvrh ZOOM.pdf

PO 18.1.

Č - Do sešitu Vyjmenovaná slova si vlep přehled vyjm. slov po P, pak si udělej U s.74/cv.1.

U s.74/cv.2 - napiš do sešitu

PS s.17/cv.1 (dole)

M - Procvičuj určování času: www.youtube.com/watch?v=SZG6hv5uyeY&ab_channel=Lucia81

www.youtube.com/watch?v=ekcOF7kMlYw&ab_channel=Mat%C3%BDskovamatematika   www.youtube.com/watch?v=ZjBUSUOAwJk&ab_channel=Mat%C3%BDskovamatematika

www.youtube.com/watch?v=O0Q8Z5qbCvo&ab_channel=Mat%C3%BDskovamatematika

skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm

 

ÚT 19.1.

Č -U s.74/cv.4 - napiš do sešitu, U s.75/cv.1 - vybarvi, vystřihni, nalep a připiš slova příbuzuná - do sešitu VS

M - Opakuj si učivo - PS s.18 - celá

PRV - Do sešitu si udělej barevný nadpis SVĚT KOLEM NÁS a pod něj si udělej tabulku podle učebnice na s.24 nahoře - obrázky si nakresli nebo vystřihni např. z časopisu. Do každého rámečku stačí jeden obrázek. Kdyby sis nevěděl/a rady s úkolem, nech ho na zítra. Pomůžu vám během on-line výuky.

AJ - Unit 5 CB p.26,27  AB p. 27  

       Unit 6 CB p. 28   AB p.28/1,2  Napiš si slovíčka Unit 6, stahuj zde :  Slovíčka Unit 5 Unit 6.pdf    Slovíčka UNIT 6 dokončení.pdf

 

ST 20.1.

Č - PS s.18/cv.1, U s.75/cv.4 - napiš do sešitu

M - Opakuj si POČ .s.19. Procvičuj U s.57/cv.3, skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni2a.htm

PRV - PS s.21. Přečti si U s.26.

 

ČT 21.1.

Č - PS s.18/cv.2, U s.76/cv.1 -vybarvi, nalep, připiš slova příbuzná - do sešitu VS, U s.76/cv.2 - napiš do sešitu

M - Procvičuj si řazení čísel skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/barevne-karty/poradi.html    rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic2.htm  a orientaci na číselné ose www.youtube.com/watch?v=oiXGedrkdaY&ab_channel=Mat%C3%BDskovamatematika

ČT - Čít. SPN s.89-92, PÍS. s.17,18. Dobrovolný úkol: Pokus se vytvořit komiks. Příběh si můžeš vymyslet nebo použít některou z pohádek nebo i text z čítanky.

AJ - CB p.28  AB p.29/3   Poslech  45,46,47 pustit 5x

Vysvědčení bude dětem předáno individuálně. Děti se mohou pro vysvědčení dostavit ve čtvrtek 28. 1. 2021 od 8.00 do 12.00 hod. Přinesou si složku na vysvědčení.

 

PÁ 22.1.

Č - PS s.18/cv.3, PP s.18, procvičuj DIDAKTA - VYJMENOVANÁ SLOVA - HERNÍ ČÁST - M - PSANÍ CELÝCH SLOV. Můžeš vyzkoušet i jiné hry.

M - Procvičuj U s.59/cv.8,9,10,11,12 - na folii nebo ústně, PS s.19/cv.1,2,3

PRV - Přečti si U s.27

 

PO 25.1.

Č - U s.77/cv.1,2, PS s.19/cv.1,3

Procvičuj: skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/pravopisna-cviceni/diktaty-P1.htm

M - U s.60/cv.14 - do sešitu,U s.60/cv.19 - na folii, čtení čísel na číselné ose procvičuj zde: DIDAKTA - MATEMATIKA - POROVNÁVÁNÍ - ČÍSELNÁ OSA - ČÍSLA PŘES 100

POČ s.20, 

 

ÚT 26.1.

Č - PS s.20/cv.1 nahoře, PP s.19 celá - ke kontrole můžeš použít Pravidla českého pravopisu nebo web. stránky www.nechybujte.cz/

M - PS s.19/cv.2,3,5,6

PRV - do sešitu si udělej přehled z U s.26 - dole (přírodnina, suroviny, výrobky), PS s.22/cv.3, s.23/cv.4

AJ - CB p.29,30  AB p. 29/4 30/5  Nahrávky k článkům CB p.30 stahuj zde : GARY.mp3  SARAH .mp3  Náhrávky so pouštěj a nauč se dobře číst články ze strany 30 v Classbooku.

 

ST 27.1.

Č - Do sešitu VS na novou stranu napiš velké tiskací S a nalep přehled vyjm. slov po S. Nauč se řadu vyjm. slov a procvičuj zde:skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html   skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/rada/cviceniS1.htm  skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/sibenice/hraS.html

M - PS s.20/cv.7,8,10

PRV - Přečti si U s.28 -29, PS s.24/cv.6,7

Ve čtvrtek nebude online výuka. Děti si přijdou do školy pro vysvědčení v době od 8 hod. do 11.30 hod.

 

ČT 28.1.

Č - PS s.20/cv.1 (dole), U s.80/cv.2 - používej kartičky, U s.81/cv.1 - vybarvi, nalep, připiš slova příbuzná - do sešitu VS. U s.81/cv.2 - napiš do sešitu.

M - PS s.21/cv.13,14,15

ČT - PÍS. s.19,20, Gramar in - Čtení s prozuměním - Příběhy o dětech - Pohádka o líném Toníkovi