Žákům 3. třídy bude zadávána domácí příprava, která má za cíl procvičování, opakování a upevňování probíraného učiva. Pokud bude příprava písemná, žáci vypracují cvičení do sešitu DOMÁCÍ PŘÍPRAVA a ten následující den předloží učiteli, který ho upozorní na případné chyby. Je v zájmu žáků, aby domácí přípravě věnovali pozornost, protože zadané učivo může být později použito k prověřování a hodnocení úrovně vědomostí a dovedností žáků.


3.třída

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA, NEDOKONČENÉ ÚKOLY
Datum Předmět Učebnice (U)
Pracovní sešit (PS)
Početník (POČ)
Strana Cvičení Pozn.
           
18.12. PRV učit se téma Svět kolem nás      
19.12. Č procvičovat vyjm. slova (lze využít Procvičovací sešit a doplňovat cvičení)      
  M      procvičovat násobilku      
6.1. Č naučit se vyjmenovat slovní druhy tak, jak jsou za sebou      
  Vv přinést si špičaté párátko nebo špejli      
7.1. ČT Další kniha do Čtenářského deníku -  3. března      
8.1. M PS 20 7,8  
9.1. Č PS 3 1  
10.1. Č -SLOH návrh vizitky na papír     na pátek
  Vv přinést staré noviny      
  ČT Čít. SPN - čtení s přípravou 86-88   na 17.1.
13.1. M dokončit PS 23    
  Č U 56 7,7a  
  Č, M procvičovat a opakovat učivo na pololetní písemky      
14.1. Č U 57 10  
15.1. M 64 7    
16.1. PRV učit se téma Voda 33-36    
  Č procvičovat poznávání podstatných jmen      
20.1. M dokončit PS 26    
  Č dokončit PS 6 1-4  
21.1. Č U 58 3 celé cvičení napsat a podtrhnout přídavná jména
22.1. M dokončit PS 28    
23.1. Č PS 7 4  

 


3.třída

PROBÍRANÉ UČIVO  
Předmět Učivo  U     PS PROCVIČOVACÍ
SEŠITY
ČESKÝ JAZYK        
         
leden        
1. týden Slovní druhy
Podstatná jména
s. 54/cv.1,2
s.55/cv.1,2
s.56/cv.3
s.2/cv.1,2,3
s.3/cv.2
 
 
2. týden Podstatná jména s. 56/cv.5
s. 57/cv.8,10
s.3/cv.3
s.4/cv.4,5,6,7
s.5/cv.9,10,11,12
 
3. týden Přídavná jména
Zájmena
s.58/cv.1,2
s.59/cv.1,2,3
s.6/cv.1,2,3,4
s.7/cv.1,2
 
         
         
MATEMATIKA        
         
leden        
1. týden Rozvinutý zápis čísla do 1 000
Porovnávání
s.58/cv.4,5,6
s.59/cv.7,8,9,10,
11,12
s.60/cv.14,19
s.61/cv.1,2,3,4,5
s.19/2,3,5,6
s.20/cv7,8,9,10
s.21/cv.13,14,15
s.21/cv.1
s.22/cv.2
s.21,22
2. týden Porovnávání
Rovina
Pamětné sčítání a odčítání do 1 000
s.62
s.64/cv.1,2,3,4
s.65/cv.9,10,15
s.66/cv.18,19,20
s.67/cv.24,25,28,
31
 
s.22,23
s.43/cv.1,2
s.25/cv.1,2
s.26/cv.4
 
3. týden Pamětné sčítání a odčítání s.68/cv.33,34,36
s.70/cv.40,41
s.71/cv.47,48
s.72/cv.54,55,56
s.26/cv.5,6,7,8
s.27
s.28
s.29
 
         
         
PRVOUKA        
         
leden        
1. týden Svět kolem nás - opakování
Neživá příroda
Látky a jejich skupenství
s. 30s.31,32


 
s.26  
2. týden Voda
Koloběh vody v přírodě
s.33,34,35,36    
3. týden Vzduch
Horniny a nerosty
s.27
s.38
s.28
s.29
 
         
ANGLICKÝ JAZYK        
         
6.1. CB p. 20 PS p.20/1,2      
7.1. CB p.21  PS p.21/3,4,5      
13.1. CB p.21,22 napsat slovíčka UNIT4 - na středu,
 poslech 34,35,36 pustit 5 krát
   
15.1. CB p. 22  PS p. 22/6,7 23/8 poslech 34 pustit 5x,  připravit čtení komiksu na str. 22    
17.1. CB p.22,23  PS p.23
 
poslech 37,38 pustit 2x    
20.1. CB p.24 PS p.24/1,2 poslech 37,38 na středu , bude se číst na známky    
22.1. CB p.25  PS p. 25/3 poslech 40,41 pustit 5x dokončit pracovní list .