Žákům 3. třídy bude zadávána domácí příprava, která má za cíl procvičování, opakování a upevňování probíraného učiva. Pokud bude příprava písemná, žáci vypracují cvičení do sešitu DOMÁCÍ PŘÍPRAVA a ten následující den předloží učiteli, který ho upozorní na případné chyby. Je v zájmu žáků, aby domácí přípravě věnovali pozornost, protože zadané učivo může být později použito k prověřování a hodnocení úrovně vědomostí a dovedností žáků.


3.třída

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA, NEDOKONČENÉ ÚKOLY
Datum Předmět Učebnice (U)
Pracovní sešit (PS)
Početník (POČ)
Strana Cvičení Pozn.
9.9.    M    U 5 16 4 sloupce
10.9. Č opakovat abecedu      
  PRV zjistit počet obyvatel v Hruškách      
11.9. M U 6 21  
12.9. Č PS 4 4 na pondělí
16.9. M U 10 40  
18.9. M U 9 3 do geom. sešitu
18.9. na středu 25.9. přinést potravinovou folii, plastovou misku od margarínu, starou lžíci nebo nějaké dřívko na míchání sádry, pevnější lepenku (stačí formát malého sešitu)      
19.9. Č U 9 2  
20.9. ČT čtenářský deník (1. přečtená kniha) nejpozději odevzdat 1.11.      

 


3.třída

PROBÍRANÉ UČIVO  
Předmět Učivo  U     PS PROCVIČOVACÍ
SEŠITY
ČESKÝ JAZYK        
         
září        
1. týden Opakování     s.4 / cv.1,2,3,4    
2. týden Opakování s.5/cv.6,7
s.6
s.7/cv.1
s.2 celá
s.3/cv.7
s.4/cv.2,3
 
3. týden Opakování s.7/cv.3
s.8/cv.5,6
s.9/cv.1,2,3
s.10/cv.1,2
 
s.3/cv.1
s.5/cv.1,2,4,5
s.4/cv.5
prac.list
4. týden        
         
         
MATEMATIKA        
         
září        
1. týden Opakování s.3 /cv.2,4     s.1/cv.2,3
s.2/cv.5,
 
2. týden Opakování s.4/cv.6,7,9
s.5/cv.13,14
s.6/cv.19,22
s.2/cv.6,7,8
s.3/cv.11,12,14
 
3. týden Opakování
Bod, přímka
s.7/cv.25,26,28
s.8/cv.31,32,33,34
s.9/cv.1,2,3,4,5,6
s.10/cv.37,39
s.11/cv.43
s.38 celá  
4. týden        
         
         
PRVOUKA        
         
září        
1. týden Úvodní hodina, opakování      
2. týden Naše obec
Vesnice, město
s.5
s.6
s.6  
3. týden Plán okolí
Dopravní výchova
s.7 s.7  
4. týden        
         
         
         
ANGLICKÝ JAZYK        
září        
9.9. CB p. 2,3  PS p. 2,3      
11.9. CB p. 2,3  PS p. 2,3      
         
16.9. CB p. 4  pustit nahrávku 4    5x    
18.9. psaní slovíček PS p.4/4 napsat do slovníčku slovíčka - na listu označena červeně    
20.9. CB p.5  PS p. 4/5  5/6 pustit poslech 5,6  5x