Žákům 3. třídy bude zadávána domácí příprava, která má za cíl procvičování, opakování a upevňování probíraného učiva. Pokud bude příprava písemná, žáci vypracují cvičení do sešitu DOMÁCÍ PŘÍPRAVA a ten následující den předloží učiteli, který ho upozorní na případné chyby. Je v zájmu žáků, aby domácí přípravě věnovali pozornost, protože zadané učivo může být později použito k prověřování a hodnocení úrovně vědomostí a dovedností žáků.


3.třída

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA, NEDOKONČENÉ ÚKOLY
Datum Předmět Učebnice (U)
Pracovní sešit (PS)
Početník (POČ)
Procvičování pravopisu (PP)
Strana Cvičení Pozn.
5.6. Č PS 32 2,3,4 pro ty, kteří nezvládli ve škole
  Č PP 35
 
1  
  PRV PS s.49 11  

 


3.třída

PROBÍRANÉ UČIVO  
Předmět Učivo  U     PS PROCVIČOVACÍ
SEŠITY
ČESKÝ JAZYK        
         
1.-5.6. Vyjm. slova po Z
https://zsbcupice.cz/hot-
potatoes/ceskyjazyk/4.rocnik
/
z/index.htm
s.94/cv.3 s.29/cv.1,2,
3
 
  Opakování
Diktát
s.95/cv.2 s.29/cv.4
s.30/cv.1,2
s.34,35
  Slovesa - číslo s.97/cv.1,2 s.32/cv.1,2,
3,4
 
8.-12.6. Slovesa - osoba
https://www.kaminet.cz/ces/
casovani/osoba1.php
s.98/cv.1,2
3
s.33/cv.1,2,
3,4
s.36
  Písanka s.8,9      
  Slovesa - čas s.99/cv.1,3a s.34/cv.4  
  Infinitiv s.100/cv.1,2    
  Zvratná slovesa s.101/cv.1 s.35/cv.1  
15.-19.6. Časování sloves s.101/cv.2
s.102/cv.1,2,3
s.102/cv.2a, 
s.103/cv.4a, 5a
s.34/cv.3
s.35 celá
s.36/celá
s.37,40
  Písanka s.10      
  Opakování s.103/cv.6
s.104/cv.2
s.37  
22.-26.6. Slovesa - opakování     s.46
  Věta jednoduchá a souvětí   s.38
s.39/cv.1
s.40/cv.2
 
  Opakování   s.41 s.47
MATEMATIKA        
         
1.-5.6. Přenášení úseček s.116/cv.1,2 s.33/cv.1,2  
  Porovnávání úseček
https://www.matyskova-
matematika.cz/geometrie-3
/video/str-55/
s.123/cv.1,2,
3,
4
s.34/cv.1,2  
  Střed úsečky s.129/cv.1,2,
3,
4,5
s.35/cv.1,2,3,
4
 
  Velká násobilka
https://www.onlinecviceni.cz/
exc/pub_list_exc.phpaction=
show&class=3&subject=
Matematika&search1=44.+
N%C3%A1soben%C3%AD+mimo+
rozsah+mal%C3%A9+n%C3%A1
sobilky#selid
s.130/cv.1,2
s.132/cv.15
   
8.-12.6. Velká násobilka - slovní úlohy s.131/cv.7,8,10
s.131/cv.12
s.11/cv.1,2 s.13
  Násobení trojciferných čísel zpaměti s.133/cv.1,2   s.12,14
  Procvičování s.134/cv.8,9,10 s.12,13,14/cv.5  
15.-19.6. Dělení mimo obor násobilek s.137/cv.1,2,5
s.138/cv.8
s.22/cv.4,1 s.25
  https://matematika.hrou.cz/c/nasobeni-a-deleni/velka-nasobilka      
  Procvičování s139/cv.13
140/cv.19
s.139/cv.8
s.24/cv.6,7 s.27,28
22.-26.6. Písemné násobení s.150/cv.1,2
s.151/cv.7,8,12
s.152/cv.14
s.15  
PRVOUKA        
  Procvičování   s.46/cv.6  
1.-5.6. Pečujeme o své zdraví  s.65-67 s.49/cv.11  
  Opakování s.67    
8.-12.6. Procvičování   s.48/cv.9,10
s.47/cv.8
 
  Opakování   s.50  
         
ANGLICKÝ JAZYK        
27.5.  - 28.5. Procvičování a opakování učiva,
probraného v době uzavření školy. Unit 7 - Unit 9
     
1.6. CB p.38-41 opakování Clothes
CB p. 42,43 opakování Food
     
2.6. CB p. 41,42,43,45 Pusť si poslechy 11, 12, 20,21    
4.6. - 5.6. Review C - testy ,  Unit 10 p.48 testy ke stažení zde :review C testy.pdf    
8.6. - 12.6 Unit 10 Classbook p. 48 - 51,  pracovní sešit p.48-51      
15.6. - 19.6. Unit 11 Classbook  p. 52 - 55, pracovní sešit  p. 52 - 55      
22.6. - 26.6. Unit 12 Classbook p. 56- 59,  pracovní sešit p. 56 - 59