3.třída

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA, NEDOKONČENÉ ÚKOLY
Datum Předmět Učebnice (U)
Pracovní sešit (PS)
Početník (POČ)
Strana Cvičení Pozn.
           
           
2.5. M U 108 4 2 sloupce
  Č SLOH dokončit pracovní list     do 9.5.
3.5. PRV učit se témy Smysly a Orgány. 60-61    
7.5. Č U 89 4+4a  
  ČT dokončit Hravá čítanka 36    
9.5. M dokončit U 111 1-4  
10.5. přinést si různé ruličky (od toal. papíru, papír. utěrek apod.), krabici od bot a jiné vhodné krabičky a ruličky vhodné na "stavbu" hradu      
13.5. M opakovat násobilku - budeme psát pětiminutovky      
  Č PP 33    
14.5. M U 114 13 do sešitu
  ČT HČ (Hravá čítanka) 38-39    
16.5. Č PP 37    
20.5. M U 119 36 4 sloupce + zkoušky
21.5. Č PP 40    
  ČT Hravá čítanka 42-43    
23.5. PRV PS
příprava na prověrku 
49
U 61-67
12
 
na úterý
 
27.5. M dokončit PS 18    
28.5. M dokončit POČ. 21    
29.5. Č PP 47    
30.5. M U 125 7 4 řádky
3.6. Č U 99 3  
4.6. Č PS 34 2 dokončit cv.1
  PRV namalovat a popsat části těla rostlin      
5.6. M U 128 8 zbývajících 5 řádků
6.6. Č, M opakovat a procvičovat na závěrečné pís. práce      
7.6. ČT referát o přečtené knize na 21.6.      
10.6. M U 131 8  
11.6. M PP 13    
  ČT Čít.  145   přednes zpaměti v úterý
  PRV příprava na test Rostliny      
13.6. Č PS 39 3  
17.6. M U 139 18 2 sloup.

do


3.třída

PROBÍRANÉ UČIVO  
Předmět Učivo  U     PS PROCVIČOVACÍ
SEŠITY
ČESKÝ JAZYK        
         
květen        
1. týden Vyjm. slova po S - opakování
Vyjm. slova po V
s.85/cv.1,2,3
s.86/cv.1,2
87/cv.1,3
s.23/cv.1
s.24/cv.1,2,1,2
PP s.26,27,
28,29
2. týden Vyjm. slova po V s.88/cv.1,2,3,4
s.89/cv.1,,2,5,3
s.90/cv.1,2,3
s.24/cv.3
s.26/cv.1,1b,2
s.30,32
3. týden Vyjm. slova po V s.92/cv.4,5,6
s91/cv.1,2,3
s.27/cv.1,2,3,4
s.28/cv.1,2
s.31,34,35,36
4. týden Vyjm. slova po Z s.93 celá
s.94/cv.4,5
s.29/cv.1,2 s.39,40,41
5. týden Vyjm. slova - opakování
Slovesa - číslo, osoba
s.95/cv.1,2,3,4
s.97/cv.1,2,3
s.98/cv.1,2,3
s.30/cv.1,2
s.32/cv.1,2,3,4
s.33/cv.1
s.42,43
červen        
1. týden Slovesa - čas
Infinitiv
Zvratná slovesa
s.99/cv.1,3,4
s.100/cv.1,2
s.101/cv.1,2,
s.102/cv.1,2,3
s.33/cv.2,3,4
s.34/cv.1,2,3,4
s.35/cv.1,2,1
 
2. týden Časování
Stavba věty
Základní skladební dvojice.
Souvětí
s.103/cv.4,5,6
s.104/cv.1,2,3
s.106/cv.1
s.107/cv.1
s.108/cv.1,2
 
s.36/cv.1,3,4
s.37/cv.1,2,3
s.38/cv.1,2
s.39/cv.1,2,4
s.39/cv.1
 
s.46
3. týden Spojování vět v souvětí
Opakování
s.109/cv.1,2
s.114/cv.1
s.40/cv.2,1
s.41
s.45
         
MATEMATIKA        
         
květen        
1. týden Procvičování s.103/cv.5,8,1,3
s.104/cv.10,11
s.106/cv.26,27
s.107/cv.32,33
s.108/cv.1
   
2. týden Procvičování
Geometrie - opakování
Dělení se zbytkem
s.108/cv.2,4,6,7,
10
s.111/cv.1,2,3,4
s.112/cv.1,2,5
s.113/cv.6,7
s.8  
3. týden Dělení se zbytkem s.113/cv.6,8,9,10
s.114/cv.11,12,14,15
s.115/cv.16,17,1819,
20
 
s.17/cv.1  
4. týden Dělení se zbytkem s.117/cv.21,22,24
s.118/cv.28,29,31,32
s.119/cv.33,34,35
s.120/cv.39,40,42,43
s.121/cv.44,45,47,48
s.122/cv.53,57,60
   
5. týden Dělení se zbytkem
Násobení násobků deseti
s.122/cv.57
s.124/cv.1,4,5,6
s.125/cv.7
s.17/cv.2
s.18,19
s.9
POČ.s.21,11
červen        
1. týden Dělení násobků deseti s.126/cv.13,15
s.127/cv.1,3,4
s.128/cv.6,8,9
s.10/cv.3,4
s.21/cv.1,2,3
s.22/cv.4
s.20/cv.1
 
2. týden Velká násobilka s.130/cv.1,2
s.131/cv.7,9,10
s.132/cv.15,19
s.133/cv.6
s.134/cv.8
s.11/cv.1,2
s.13/cv.1
 
s.13
3. týden Dělení mimo obor násobilek s.137/cv.1,2,5
s.138/cv.8
s.139/cv.13,18
s.140/cv.19
 
s.22/cv.1
s.23/cv.2
s.25,27
         
PRVOUKA        
         
květen        
1. týden Smysly
Orgány
s.60
s.61
s.45/cv.3,4
s.46/cv.5
 
2. týden Kostra
Svaly
s.62
s.63
s.46/cv.6  
3. týden Člověk roste a vyvíjí se s.64 s.47/cv.7,8  
4. týden Pečujeme o své zdraví s.65-66 s.48/cv.9,10
s.49/cv.11
 
5. týden Opakování s.67 s.50  
červen        
1. týden Rostliny s.68-70
s.71-74
s.51,52  
2. týden Rostliny s.72,73,74,75 s.53,54,55  
3. týden Houby
Opakování
s.81 s.56,57,58,59,60  
         
ANGLICKÝ JAZYK        
         
3.5. CB p. 50  PS p. 50/5,6 poslech 29 pustit 5x, vybrat jedno zvíře, připravit si k přečtení    
6.5. CB p.50 PS 51/7,8 napsat slovíčka unit 9 a 10,  trénovat čtení o zvířatech CB p.50 , poslech 29 5x    
10.5. CB p. 50,51 PS p.50/6 poslech 30,31 pustit 5 krát - my friend is a monster    
13.5. CB p. 50,51,52  PS p.52/1 v pátek 17.5. test na slovíčka unit 9 a 10    
15.5. CB p.52 PS p. 52/2      
17.5. Test  slovíčka unit 10 a11
CB p. 52,53 PS p. 53
     
20.5.  CB p. 52  PS p.54/4 napsat slovíčka unit 10 a 11 na středu    
22.5. My room popis pokoje      
24.5. CB p.54  PS p.54/4,5      
27.5. CB p. 54  PS p. 55/6,7 poslech 33,34 pustit 5 krát    
3.6. CB p.56,57  PS p.56 poslech 35 pustit 5x    
5.6. CB p. 56,57,58 PS p.56,57,58/2      
7.6. CB p. 58,59  PS p. 58,59,60 poslech 36,37,38,39  pustit 5x    
10.6  CB 59,61,  PS 60/A , B      
14.6. CB p. 61