DOMÁCÍ PŘÍPRAVA, NEDOKONČENÉ ÚKOLY
Datum Předmět Učebnice (U)
Pracovní sešit (PS)
Početník (POČ.)
Strana Cvičení Pozn.
           
           
2.5. M PS 35 1,2  
  Č oprava PP 30   do domácí přípravy
  Č sloh dokončit pracovní list     do 9.5.
3.5. VL učit se téma Zemský povrch, Povrch ČR 18-20    
6.5. M dokončit PS 37 1,2  
  příprava na test Živočichové v lese 38-40    
  VL dokončit PS s.15    
7.5. Č U 84 6  
9.5. M dokončit PS 1 1-6  
  přinést připravený materiál k projektu Les      
10.5. přinést si různé ruličky (od toal. papíru, papír. utěrek apod.), krabici od bot a jiné vhodné krabičky a ruličky vhodné na "stavbu" hradu      
13.5. M U 109 21 1.řádek
  dokončit rostliny v lese a připravit si materiál na živočichy v lese      
14.5. Č PP 32    
  ČT HČ (Hravá čítanka) 43    
16.5. M U 111 6  
20.5. M POČ 5 4  
  VL příprava na písemku (vodstvo ČR) 21-25
PS s. 17-19
   
21.5. Č U 88 2  
  ČT Hravá čítanka 44-47    

 


4.třída

PROBÍRANÉ UČIVO
Předmět Učivo U PS Procvičovací sešit
ČESKÝ JAZYK        
         
květen        
1. týden Opakování s.81/cv.3,5
s.83/cv.1
s.20/cv.1
s.21/cv.2,3
s.30
2. týden Podst.jména- opakování s.83/cv.1a
s.83/cv.2,4
s.84/cv.7,8,9
 
s.20/cv.2
s.21/cv.2,3,4a,b
s.22/cv.1,2
s.31celá
3. týden Slovesa s.86/cv.1,2,3 s.24/cv.1,2,3  
4. týden Jednoduché a složené tvary
Zvratná slovesa
Čas přítomný
s.87/cv.1,2,3
s.88/cv.4,3
s.89/cv.1,2,3
s.25 prac.list
5. týden        
         
MATEMATIKA        
         
duben        
1. týden Jednotky hmotnosti, objemu, času.
 
s.95/cv.1,2,3,6,7
s.97/cv.1,2,5,6,8,9,
11
s.98/cv.1,2,3,6,7
s.19/cv.1,2,3,4,5
s.20/cv.1,2,3,4,
5,6
 
2. týden Jednotky času
Písemné dělení
Osově souměrné útvary
s.98/cv.9
s.101/cv.3,4
s.99/cv.1,2
s.100/cv.4,
s.17/cv.1,2,4,5,6,
7
 
3. týden Osově souměrné útvary
Procvičování
s.100/cv.5
s.102/cv.12,14,15,16
s.26  
4. týden Procvičování s.102/cv.18,19,20
s.103/cv.22,24
   
květen        
1. týden Obvod trojúhelníku
Obvod obdélníku
Obvod čtverce
s.96/cv.1,2,3,4
s.105/cv.1,2,3,4
s.106/cv.1,2,3,4
s.31/cv.1,2,3,4
s.35/cv.1,2,3
 
2. týden Obvod čtverce
Milion
s.106/cv.5

s.107/cv.1,2,3
s.108/cv.4,6,9,10,
11,12,13
 
s.37/cv.1,2,3,4

s.1/cv.1,2,3,4,5,6
 
3. týden Milion - zaokrouhlování, porovnávání s.109/cv.15,16,
17,18
s.109/cv.21,2.ř.
s.111/cv.1,2
s.2 celá,3 POČ s.1,2,3
4. týden Početní operace s.111/cv.6
s.112/cv.10,12
s.113/cv.14,15,20
  s.4,5
         
PŘÍRODOVĚDA        
         
duben        
1. týden Ekosystém les
Lesní patra
Rostliny v lese

s.27,28

s.29

s.32-33
 
s.17  
2. týden Stromy v lese s.34-35 s.18/cv.5
s.19/cv.8,9
 
3. týden Houby s.30-31 s.19/cv.10,11  
4. týden Význam lesa s.37    
květen        
1. týden Živočichové v lese s.38 s.20/cv.12  
2. týden Živočichové v lese s.39,40    
3. týden Projekt Les      
4. týden Les   s.20,21  
         
VLASTIVĚDA        
         
duben        
1. týden Orientace na mapě a v krajině s.15 s.11/cv.6,7,8,9  
2. týden Opakování s.17 s.11/cv.8,9
s.12/cv.10,11,12
 
3. týden Opakování
Zemský povrch
s.18    
květen        
1. týden Povrch ČR s.19-20 s.14/cv.5,6,7  
2. týden Povrch ČR - procvičování   s.15,16  
3. týden Vodstvo, řeky v ČR s. 21-22,23    
4. týden Povodí, úmoří s.24-25 s.17,18  
         
ANGLICKÝ JAZYK        
         
         
2.4. Unit 9 p.42 pustit nahrávku  the dragon crown part 8 5x    
3.4. CB p.42  PS p. 42/1,2      
4.4. CB p.42, 43
PS 42/2  43/3
píseň WB p.43 pustit 5x poslech 8    
9.4. CB p.43,44  PS p. 43/4  44/5 slovíčka UNIT 9 na úterý 16.4.    
10.4. PS p.44/6 45/7      
17.4 CB p. 44,45
PS p.46/1,2 47/3,4
na 24.4. připavit čtení dopisů CB p.44 a pustit si poslech p. 45 The drAGON CROWN 5X    
23.4. CB p.44,45,46
PS p.46/1,2 47/3,4
     
24.4. CB p.46,47 ve čtvrtek 25.4. listening, raeding a writing test review C    
25.4. CB p.44 +Reading and writing test      
30.4. CB p. 48,49 listening test Review C      
3.5. CB p. 48,49  PS p. 48/1,2  49/3,4 na úterý 7.5. donést fotku, obrázek oblíbeného zvířete    
7.5. CB p.50  PS p. 50/5   51/8,9 napsat slovíčka unit 10 na čtvrtek 10.5.    
9.5. CB p. 50  PS 50/6,7 v úterý 14.5.
Test slovíčka
 UNIT 9 + 10
   
14.5. test slovíčka unit 9 a 10  CB p. 51 PS p.51/9 pustit poslech 17 3x    
15.5. CB p. 51, 52
 PS p. 50 - popis zvířete
     
16.5. CB p.52 PS p.52/1,2 poslech číslo 20 pustit 5 krát, naučit se číst    
21.5. CB p.52,53  PS p. 53/3,4 slovíčka unit 11 na středu 22.5.    
22.5. CB p.54  PS 53/4  54/5