Žákům 4. třídy bude zadávána domácí příprava, která má za cíl procvičování, opakování a upevňování probíraného učiva. Pokud bude příprava písemná, žáci vypracují cvičení do sešitu DOMÁCÍ PŘÍPRAVA a ten následující den předloží učiteli, který ho upozorní na případné chyby. Je v zájmu žáků, aby domácí přípravě věnovali pozornost, protože zadané učivo může být později použito k prověřování a hodnocení úrovně vědomostí a dovedností žáků. 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA, NEDOKONČENÉ ÚKOLY
Datum Předmět Učebnice (U)
Pracovní sešit (PS)
Početník (POČ.)
Strana Cvičení Pozn.
9.9. M U s.4 9  
10.9. Č U 7 10 určit slovní druhy
11.9. M U 8 37 6 příkladů
12.9. Č U 6 8 na pondělí
16.9. M U 8 42  
18.9. M PS 4 1,2,3 dokončit
18.9.  na středu 25.9. přinést potravinovou folii, plastovou misku od margarínu, starou lžíci nebo nějaké dřívko na míchání sádry, pevnější lepenku (stačí formát malého sešitu)      
19.9. Č PS 6 1 zakroužkováná cvičení
20.9. ČT čtenářský deník (1. přečtená kniha) nejpozději odevzdat 1.11.      

 


4.třída

PROBÍRANÉ UČIVO
Předmět Učivo                 U PS Procvičovací sešit
ČESKÝ JAZYK        
         
září        
1. týden Opakování s.4/cv.2,
s.5/cv.4,5
   
2. týden Opakování s.7/cv.10
s.6/cv.7
s.2/cv.1,2
s.3/cv.4,5
s.4/cv.7
 
3. týden Opakování
Význam slova
s.6/cv.7
s.8/cv.1,2
s.9/cv.1
s.10/cv.1,3
s.4/cv.8,9,10
s.6/cv.2
s.7/cv.1,2,3,4
 
4. týden        
         
         
         
MATEMATIKA        
         
září Opakování s.3/cv.1,3,4,5,6 s.1/cv.1,2,3,1,3  
1. týden Opakování s.4/cv.7,8,12
s.5/cv.15,19
s.6/cv.24,21,22,25,26
s.7/cv.27,28,33
s.2/cv.1,2,4
s.3/cv.1,2
 
2. týden Opakování s.7/cv.30,31,33,
 
   
3. týden Jednotky hmotnosti a objemu
Vzájemná poloha přímek
s.8/cv.38,41,43,44
s.9/cv.1,2
s.3
s.4/cv.1,2,3,4,5,6
s.5/cv.4
 
 
4. týden        
         
         
         
PŘÍRODOVĚDA        
         
září        
1. týden Úvodní hodina, opakování      
2. týden Opakování s.4,5 s.5,6  
3. týden Živá a neživá příroda
Dopravní výchova
  s.7/cv.1  
4. týden        
         
VLASTIVĚDA        
         
září        
1. týden        
2. týden Jak se měří čas s.4-5    
3. týden Století, tisíciletí s.5 s.3  
4. týden        
         
         
ANGLICKÝ JAZYK        
         
září        
10.9. CB p. 2,3,4  PS p.2/1,2,3      
11.9. CB p.4,5 PS p.4,5      
12.9. CB p. 4,5 PS p.5/9 poslech 5 pustit 5x    
17.9. CB p.6 poslech 7,8 pustit 5x    
18.9. CB p.7  PS p.7/3      
19 CB p. 7  PS p. 7/4 zapsat označená slovíčka UNIT 1