DOMÁCÍ PŘÍPRAVA, NEDOKONČENÉ ÚKOLY
Datum Předmět Učebnice (U)
Pracovní sešit (PS)
Početník (POČ.)
Strana Cvičení Pozn.
           
           
2.5. M PS 35 1,2  
  Č oprava PP 30   do domácí přípravy
  Č sloh dokončit pracovní list     do 9.5.
3.5. VL učit se téma Zemský povrch, Povrch ČR 18-20    
6.5. M dokončit PS 37 1,2  
  příprava na test Živočichové v lese 38-40    
  VL dokončit PS s.15    
7.5. Č U 84 6  
9.5. M dokončit PS 1 1-6  
  přinést připravený materiál k projektu Les      
10.5. přinést si různé ruličky (od toal. papíru, papír. utěrek apod.), krabici od bot a jiné vhodné krabičky a ruličky vhodné na "stavbu" hradu      
13.5. M U 109 21 1.řádek
  dokončit rostliny v lese a připravit si materiál na živočichy v lese      
14.5. Č PP 32    
  ČT HČ (Hravá čítanka) 43    
16.5. M U 111 6  
20.5. M POČ 5 4  
  VL příprava na písemku (vodstvo ČR) 21-25
PS s. 17-19
   
21.5. Č U 88 2  
  ČT Hravá čítanka 44-47    
27.5. Č U
dokončit PS
90
26
5a
2,3
 
  M opravit PS 6    
28.5. M dokončit U 110    
29.5. Č U 92 5  
  M dokončit U 114   ti, kteří nezvládli v hodině
30.5. M dokončit U 115    
  Péče o domácího mazlíčka - připravit referát nebo prezentaci

Přinést květ (viz. PS s.30/cv.8)
    na čtvrtek
31.5. M dokončit úkoly z hodiny v PS 32    
3.6. Č vyčasovat libovolné sloveso ve všech časech a osobách      
  ve čtvrtek přinést luční bylinu (musí mít listy, stonek, květ)      
4.6. Č U 94 7a  
  ČT čtení s přípravou ČÍT.  84-86    
5.6. M POČ 14 3  
6.6. Č, M opakovat a procvičovat na závěrečné pís. práce      
7.6. ČT referát o přečtené knize na 21.6.      
10.6. M U 128 14  
11.6. Č U 100 5  
13.6. Č U 102 3a  
17.6. M PS 43 1,2,3  

 


4.třída

PROBÍRANÉ UČIVO
Předmět Učivo U PS Procvičovací sešit
ČESKÝ JAZYK        
         
květen        
1. týden Opakování s.81/cv.3,5
s.83/cv.1
s.20/cv.1
s.21/cv.2,3
s.30
2. týden Podst.jména- opakování s.83/cv.1a
s.83/cv.2,4
s.84/cv.7,8,9
 
s.20/cv.2
s.21/cv.2,3,4a,b
s.22/cv.1,2
s.31celá
3. týden Slovesa s.86/cv.1,2,3 s.24/cv.1,2,3  
4. týden Jednoduché a složené tvary
Zvratná slovesa
Čas přítomný
s.87/cv.1,2,3
s.88/cv.4,3
s.89/cv.1,2,3
s.25 prac.list
5. týden Čas přítomný
Čas budoucí
Čas minulý
s.89/cv.4
s.90/cv.6,7
s.91/cv.1,2,3
s.92/cv.4
s.93/cv.1,2,3
s.26/cv.1,2,3,4
s.27/cv.1,2
s.28/cv.1
 
červen        
1. týden Slovesa - opakování


Stavba věty
s.94/cv.3,5,6,8
s.95/cv.1,2
s.96/cv.4,5
s.97/cv.6
s.99/cv.1,2
s.28/cv.2,3,4
s.29/cv.1
PPs.47
2. týden Stavba věty
Větný vzorec.
Podmět a přísudek.
Shoda přísudku s podmětem.
s.100/cv.3,4,7,8,6
s.101/cv.1,2
s.102/cv.4,5,6
s.103/cv.1,2
s.31/cv.1,2,3,4
s.32/cv.1,2,3,5
 
3. týden Shoda přísudku s podmětem s.104/cv.2,3,4
s.105/cv.2,3,4
s.106/cv.1,2,3
s.33/cv.1
s.34/cv.1,2,3,4,5
s.35/cv.1,2,4,5
 
         
MATEMATIKA        
         
květen        
1. týden Obvod trojúhelníku
Obvod obdélníku
Obvod čtverce
s.96/cv.1,2,3,4
s.105/cv.1,2,3,4
s.106/cv.1,2,3,4
s.31/cv.1,2,3,4
s.35/cv.1,2,3
 
2. týden Obvod čtverce
Milion
s.106/cv.5

s.107/cv.1,2,3
s.108/cv.4,6,9,10,
11,12,13
 
s.37/cv.1,2,3,4

s.1/cv.1,2,3,4,5,6
 
3. týden Milion - zaokrouhlování, porovnávání s.109/cv.15,16,
17,18
s.109/cv.21,2.ř.
s.111/cv.1,2
s.2 celá,3 POČ s.1,2,3
4. týden Početní operace s.111/cv.6
s.112/cv.10,12
s.113/cv.14,15,20,19
s.3,4,5 s.4,5
5. týden Obdélník a čtverec - opakování
Rovnoběžníky
s.110/cv.1,2,3,4
s.114
s.115
s.6
s.32
POČ s.27
červen        
1. týden Zlomky s.116/cv.1,2,3
s.117/cv.4,5,8
s.119/cv.1,3
s.120/cv.8,9,10
s.121/cv.13,15
s.122/cv.18
s.14/cv.1,2,3,4
s.15/cv.1,2,3
prac. list
POČ s.14
2. týden Zlomky. Závislosti. Práce s daty.
Záporná čísla.
Obsah obdélníku a čtverce.
s.141/cv.3,4
s.142/cv.8,9,
s.143/cv.20
s.124/cv.2,3
s.125/cv.5,6
s.127/cv.6,8
s.129/cv.19,23,27
s.133/cv.2
s.147/cv.1,2,3
s.148/cv.4,5,6,7
s.130,131
s.132
s.40,41,  
3. týden Jednotky obsahu
Opakování
s.145,146
s.149/cv.4
s.150/cv.7,12
   
         
PŘÍRODOVĚDA        
         
květen        
1. týden Živočichové v lese s.38 s.20/cv.12  
2. týden Živočichové v lese s.39,40    
3. týden Projekt Les      
4. týden Les   s.20,21  
5. týden Ekosystém Lidská obydlí s.50-52
s.53-58
s.30/cv.7,9  
červen        
1. týden Louka s.66-67    
2. týden Louka
Léto
Ekosystém pole.
s.68-71
s.72-73
s.74-80
s.36,37,38,39  
3. týden Opakování
Ekosystém vody
s.82-90 s.  
         
VLASTIVĚDA        
         
květen        
1. týden Povrch ČR s.19-20 s.14/cv.5,6,7  
2. týden Povrch ČR - procvičování   s.15,16  
3. týden Vodstvo, řeky v ČR s. 21-22,23    
4. týden Povodí, úmoří s.24-25 s.17,18  
5. týden Povodně - ochrana za mimořádných situací s.26 s.20  
červen        
1. týden Zemědělství s.29-31    
2. týden Nerostné bohatství, průmysl s.33-38 s.24-27  
3. týden Doprava
Ochrana životního prostředí
Opakování
s.40-44 s28-37
s.29-33
 
ANGLICKÝ JAZYK        
         
         
2.4. Unit 9 p.42 pustit nahrávku  the dragon crown part 8 5x    
3.4. CB p.42  PS p. 42/1,2      
4.4. CB p.42, 43
PS 42/2  43/3
píseň WB p.43 pustit 5x poslech 8    
9.4. CB p.43,44  PS p. 43/4  44/5 slovíčka UNIT 9 na úterý 16.4.    
10.4. PS p.44/6 45/7      
17.4 CB p. 44,45
PS p.46/1,2 47/3,4
na 24.4. připavit čtení dopisů CB p.44 a pustit si poslech p. 45 The drAGON CROWN 5X    
23.4. CB p.44,45,46
PS p.46/1,2 47/3,4
     
24.4. CB p.46,47 ve čtvrtek 25.4. listening, raeding a writing test review C    
25.4. CB p.44 +Reading and writing test      
30.4. CB p. 48,49 listening test Review C      
3.5. CB p. 48,49  PS p. 48/1,2  49/3,4 na úterý 7.5. donést fotku, obrázek oblíbeného zvířete    
7.5. CB p.50  PS p. 50/5   51/8,9 napsat slovíčka unit 10 na čtvrtek 10.5.    
9.5. CB p. 50  PS 50/6,7 v úterý 14.5.
Test slovíčka
 UNIT 9 + 10
   
14.5. test slovíčka unit 9 a 10  CB p. 51 PS p.51/9 pustit poslech 17 3x    
15.5. CB p. 51, 52
 PS p. 50 - popis zvířete
     
16.5. CB p.52 PS p.52/1,2 poslech číslo 20 pustit 5 krát, naučit se číst    
21.5. CB p.52,53  PS p. 53/3,4 slovíčka unit 11 na středu 22.5.    
22.5. CB p.54  PS 53/4  54/5      
28.5. CB 54,55 PS 54,55 Za DÚ připravit informace o dinosaurovi dle vlastního výběru    
30.5. CB p. 54,55 PS p. 55 poslech 24 5x    
4.6. CB p.56,57  PS p56,57 poslech 27 pustit 3x    
5.6. CB p.56,57 PS p.56,57      
6.6.   CB p. 56,57, 58
PS p.58/2 59/3
poslech 28,29 pustit 3x    
11.6. CB p.60,61,62
PS p. 60 Review D
ve čtvrtek 13.6. testy Review D     

CB p.56,57