Žákům 4. třídy bude zadávána domácí příprava, která má za cíl procvičování, opakování a upevňování probíraného učiva. Pokud bude příprava písemná, žáci vypracují cvičení do sešitu DOMÁCÍ PŘÍPRAVA a ten následující den předloží učiteli, který ho upozorní na případné chyby. Je v zájmu žáků, aby domácí přípravě věnovali pozornost, protože zadané učivo může být později použito k prověřování a hodnocení úrovně vědomostí a dovedností žáků. 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA, NEDOKONČENÉ ÚKOLY
Datum Předmět Učebnice (U)
Pracovní sešit (PS)
Početník (POČ.)
Strana Cvičení Pozn.
5.6. M POČ. s.28/cv.1   Dokončit
  VL opakovat téma Zemský povrch s.18-20    

 


4.třída

PROBÍRANÉ UČIVO
Předmět Učivo                 U PS Procvičovací sešit
ČESKÝ JAZYK        
         
1.-5.6. Vzor PŘEDSEDA, SOUDCE
https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/rod-muzsky-z/rodmuzskyzivotny8.htm
https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/rod-muzsky-z/rodmuzskyzivotny4.htm
s.80/cv.1,2,3,4
 
s.20/cv.2  
  Procvičování, opakování
diktát
s.81/cv.1,3,5 s.20/cv.3,1  
8.-12.6. Slovesa 
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm
 
s.86/cv.2,3
s.87/cv.1
s.24/cv.2,3
s.25/cv.1,2
 
  Opakování s.84/cv.6,8 s.21 s.30,31
 
15.-19.6. Opakování s.87/cv.3a s.22/cv.1,2,3  
  Věta jednoduchá a souvětí s.99/cv.1,2 s.31/cv.1  
  Vzorec souvětí s.100/cv.3,4,5,6,
8
s.31/cv.1b,4  
  Podmět a přísudek s.101/cv.2    
22.-26.6. Podmět a přísudek s.102/cv.3,4,5 s.32/cv.2  
  Shoda přísudku s podmětem s.103/cv.1,2 s.34/cv.2
s.35/cv.1
s.36/cv.1
s.34
MATEMATIKA        
         
1.-5.6. Rýsování obdélníku a čtverce s.93/cv.1,2,3 s.34/cv.1,4,2
s.36/cv.1,2,3
 
  Obvod trojúhelníku s.96 celá s.31/cv.1,2,3,4  
  Obvod obdélníku
Procvičování
s.105/cv.1,2,4,5 s.35/cv.2,3 s.26,27
  Obvod čtverce s.106/cv.1,2    
8.-12.6. Výpočet obvodu s.106/cv.4,5    
  Milion s.107/cv.1,2
s.108/cv.4,9,11
s.1  
  Porovnávání, zaokrouhlování s.109/cv.16,17 s.2 s.1
  Písemné početní operace s.109/cv.21
s.111/cv.6
s.112/cv.12
  s.2
  Zlomky s.116
s.117/cv.4
  s.14/cv.1,2
15.-19.6. Zlomky s.117/cv.8
s.119/cv.1,4,7
s.120/cv.9,10
s.121/cv.12
s.122/cv.25
s.14/cv.1,2,3,
4,5
prac. list
s.14/cv.3
s.15
s.4
  Obsah obdélníku a čtverce s.130-132 s.40,41  
  Slovní úlohy se zlomky   s.14/cv.2,3,4
s.15/cv.1,2
 
22.-26.6. Aritmetický průměr s.136/cv.1,2    
  Kladná a záporná čísla s.147 s.7  
  Opakování s.149/cv.4
s.150/cv.7
   
PŘÍRODOVĚDA        
1.-5.6. Louka s.67-71 s.36  
8.-12.6. Louka   s.37/cv.2,3
s.38/cv.6
 
15.-19.6. Léto
Pole
s.72-80    
VLASTIVĚDA        
1.-5.6. Povrch ČR s.19-20 s.14,15  
8.-12.6. Vodstvo ČR s.21-25 s.16,17  
15.-19.6. Počasí a podnebí s.26-27 s.18-20  
         
ANGLICKÝ JAZYK Opakování a procvičování učiva, probraného v době uzavření školy. UNIT 7 - UNIT9      
27.5. - 28.5.