Žákům 4. třídy bude zadávána domácí příprava, která má za cíl procvičování, opakování a upevňování probíraného učiva. Pokud bude příprava písemná, žáci vypracují cvičení do sešitu DOMÁCÍ PŘÍPRAVA a ten následující den předloží učiteli, který ho upozorní na případné chyby. Je v zájmu žáků, aby domácí přípravě věnovali pozornost, protože zadané učivo může být později použito k prověřování a hodnocení úrovně vědomostí a dovedností žáků. 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA, NEDOKONČENÉ ÚKOLY
Datum Předmět Učebnice (U)
Pracovní sešit (PS)
Početník (POČ.)
Strana Cvičení Pozn.
8.9. Č PS 2 1, a,b,c,d  
  VL dokončit obrázky v sešitě U s.4    
9.9. M POČ 5    
14.9. U 6 25 dokončit do školního sešitu
14.9. AJ napsat  slovíčka Starter Unit      
15.9. Č U 7 10  
  VL procvičuj
brumlik.estranky.cz/file/591/stoleti.htm 
brumlik.estranky.cz/file/590/letopocty.htm
 
     
16.9. M POČ 7    
17.9. Č PS 7 3 celé cvičení
21.9. Č PS 8 1 celé
22.9.     M PS
Procvičuj 
skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/vyber.htm
5 2,4  
23.9. M U 11 13  
24.9. Č PS 10 2,4  
24.9. AJ poslech číslo 10 pustit 5 krát 9    
29.9 Č PS 11 1  
30.9. M U 14 32 zelená část

 


4.třída

PROBÍRANÉ UČIVO
Předmět Učivo                  U PS Procvičovací sešit
ČESKÝ JAZYK        
7.- 11.9. Opakování s.4/cv.2
s.5/cv.4
s.6/cv.8
s.3/cv.5,
s.4/cv.8,7
s.2
14.-18.9. Opakování
Nauka o slově
Slova jednoznačná a mnoho
značná
s.7/cv.13,11
s.9/cv.1
s.10
s.4/cv.9,10
s.5/cv.11,12
s.6/cv.2
s.7/cv.1,2,4
s.3,4,5
21.-25.9. Slova protikladná a souznačná
Slova spisovná a nespisovná
Slova citově zabarvená
s.11/cv.1,2
s.12/cv.1,2
s.13/cv.1,2
s.14/cv.1,2,3
s.8/cv.2,3
s.10/cv.2,3
s.9/cv.1,2,3
29.9.-2.10. Slova citově zabarvená s.15/cv.2 s.11/cv.2,3,4,5
s.12/cv.1
 
         
MATEMATIKA        
7.- 11.9. Opakování s.3/cv.1
s.4/cv.7
s.4/cv.9
s.5/cv.15,16,19,
21
s.1/cv.1
s.2/cv.1,2,3,4
s.3
s.1,2
14.-18.9. Opakování
 
s.6/cv.22,25,26,
s.7/cv.27,28,31,33
 
s.4/cv.1,2,3 s.3,4,5,9
21.-25.9. Opakování
Převody jednotek
Roznásobení součtu
Dělení se zbytkem- opak.
Jednotky času
s.8/cv.38
s.8/cv.41,43
s.10/cv.1,4
s.11/cv.8
s.12/cv.16,20
s.13/cv.21,22,23


 
s.6
29.9.-2.10. Opakování s.13/cv.28 s.5/cv.1,3,5
s.7/cv.1
s.11
         
PŘÍRODOVĚDA        
7.- 11.9. Opakování s.4    
14.-18.9. Opakování
Dopravní výchova
s.5 s.2  
21.-25.9. Dopravní výchova
www.bezpecnecesty.cz/
cz/dopravni-vychova/dopravni-vychova-ve-skolach/cyklista

www.alik.cz/h/dopravka
     
29.9.-2.10. Neživá příroda - voda, vzduch s.18-19 s.23  
         
VLASTIVĚDA        
7.- 11.9. Jak se měří čas s.4-5    
14.-18.9. Jak se měří čas   s.2  
21.-25.9. Pravěk s.6-9    
29.9.-2.10. Pravěk s.10-12    
         
ANGLICKÝ JAZYK        
7.-11.9 Hello again! p.2,3 p.2/2,3
p.3/4,5
 
14.9.- 18.9. Music time
Sports time
p.4 - 7 p.4 - 7  
21.-25.9. Sports time p.7-9 p.-7-9  
29.9.-2.10. Sports time p.7-9 p.-7-9 poslech 10 pustit 5 krát

 

poslech číslo 10 pustit 5 krát