Žákům 4. třídy bude zadávána domácí příprava, která má za cíl procvičování, opakování a upevňování probíraného učiva. Pokud bude příprava písemná, žáci vypracují cvičení do sešitu DOMÁCÍ PŘÍPRAVA a ten následující den předloží učiteli, který ho upozorní na případné chyby. Je v zájmu žáků, aby domácí přípravě věnovali pozornost, protože zadané učivo může být později použito k prověřování a hodnocení úrovně vědomostí a dovedností žáků. 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA, NEDOKONČENÉ ÚKOLY
Datum Předmět Učebnice (U)
Pracovní sešit (PS)
Početník (POČ.)
Strana Cvičení Pozn.
           
           

 


4.třída

PROBÍRANÉ UČIVO
Předmět Učivo                 U PS Procvičovací sešit
ČESKÝ JAZYK        
         
duben        
         
         
MATEMATIKA        
         
         
PŘÍRODOVĚDA        
         
         
VLASTIVĚDA        
         
         
         
ANGLICKÝ JAZYK