Žákům 4. třídy bude zadávána domácí příprava, která má za cíl procvičování, opakování a upevňování probíraného učiva. Pokud bude příprava písemná, žáci vypracují cvičení do sešitu DOMÁCÍ PŘÍPRAVA a ten následující den předloží učiteli, který ho upozorní na případné chyby. Je v zájmu žáků, aby domácí přípravě věnovali pozornost, protože zadané učivo může být později použito k prověřování a hodnocení úrovně vědomostí a dovedností žáků. 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA, NEDOKONČENÉ ÚKOLY
Datum Předmět Učebnice (U)
Pracovní sešit (PS)
Početník (POČ.)
Strana Cvičení Pozn.
           
16.12. M 45 4  
  učit se téma Živočichové (test bude po Vánocích)      
17.12. Č U 38 9  
19.12. Č opakovat a procvičovat vyjm. slova (bude souhrnná písemka) - můžete využít Procvičovací sešit a dělat doplňovací cvičení      
  M procvičovat násobilku      
6.1. Vv přinést špičaté párátko nebo špejli      
7.1. ČT Další kniha do Čtenářského deníku 
 3. března
     
8.1. M PS 23 3  
9.1. Č U
U
41
41
4
5
dokončit na folii
do sešitu DP
10.1. Č-SLOH návrh vizitky na papír     na pátek
  Vv přinést staré noviny      
13.1. Č,M procvičovat a opakovat učivo na pololetní písemky      
14.1. Č PS 34 4  
  ČT Čít. SPN, čtení s přípravou 182-186   na 24.1.
15.1. M dokončit PS 22    
20.1. M PS 26 1  
21.1. Č PS 36 1  
22.1. M U 55 16  
23.1. Č PS 37 6  
  VL učit se téma Lucemburkové + gotika+středověk 30-34    

 


4.třída

PROBÍRANÉ UČIVO
Předmět Učivo                 U PS Procvičovací sešit
ČESKÝ JAZYK        
         
leden        
1. týden Slovní druhy s.40/cv.2
s.41/cv.4
s.33/cv.1  
2. týden Slovní druhy s.41/cv.5,6,7
s.42/cv.9
 
s.33/cv.2,
s.34/cv.3,5
s.35/cv.6,7
 
3. týden Podstatná jména s.45/cv.2,3 s.35/cv.8,9,10
s.36/cv.1,2,3
s.36/cv.1
s.37
 
         
MATEMATIKA        
         
leden        
1. týden Pís. násobení a dělení do 10 000
Slovní úlohy
s.48/cv.1,2,3,4,5
s.49/cv.10,11,13,
14,15,16
s.22
s.23/cv.1,2,3
 
s.25
2. týden Pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník
Procvičování
s.50

s.51/cv.1,4,5,6
s.48/cv.1,2,3,
4,5
s.25,24
 
3. týden Čísla větší než 10 000 s.53/cv.1,2,3,4
s.53/cv.7,5
s.55/cv.13,14
s.54/cv.9,10
s.56/cv.20
s.26  
         
PŘÍRODOVĚDA        
         
leden        
1. týden Ekosystém
Ekosystém les
s.23
s.27
   
2. týden Druhy lesa, lesní patra s.29    
3. týden Rostliny v lese
Houby
s.32-36
s.30-31
s.16  
         
VLASTIVĚDA        
         
leden        
1. týden Jan Lucemburský
Karel IV.
s.30,31 s.18  
2. týden Lucemburkové s.31 s.19  
3. týden Gotika, Jak se žilo ve středověku s.32
s.33-34
s.20,21  
         
ANGLICKÝ JAZYK        
říjen        
         
         
7.1. CB p. 24,25 PS p. 24/1, poslech 33,
34 pustit 5x
   
8.1. CB p.25,26   PS p. 25/3      
9.1. CB p. 25 PS p. 26/5 naučit se sloveso BE - slovníček úplně vzadu     
14.1.  CB p. 26,27  PS p.27/7 dopsat slovíčka unit4    
15.1. PS p. 25/4 26/6      
16.1. CB p. 27  PS 25/4 26/6      
21.1. CB p. 28,29  PS p. 28/1,2 poslech 38,39 pustit 5x    
22.11. CB p.29      
23.1. CB 29  PS p.29/3,4,5