Žákům 4. třídy bude zadávána domácí příprava, která má za cíl procvičování, opakování a upevňování probíraného učiva. Pokud bude příprava písemná, žáci vypracují cvičení do sešitu DOMÁCÍ PŘÍPRAVA a ten následující den předloží učiteli, který ho upozorní na případné chyby. Je v zájmu žáků, aby domácí přípravě věnovali pozornost, protože zadané učivo může být později použito k prověřování a hodnocení úrovně vědomostí a dovedností žáků. 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA, NEDOKONČENÉ ÚKOLY
Datum Předmět Učebnice (U)
Pracovní sešit (PS)
Početník (POČ.)
Strana Cvičení Pozn.
           
1.11. ČT Čtenářský deník - 2. kniha     do 7. ledna
4.11. M POČ. 16   2. sloupeček
  na středu přinést zralé šípky      
5.11. Č U 24

4

 
6.11. M U 26 32  
  učit se téma Houby      
7.11. Č PS 21 2 dokončit cv.1
  Vv na pondělí přinést různé druhy listů      
8.11. Č SLOH - PS 4 2 na pátek
12.11. M U 31 11  
  VL příprava na test Slované      
13.11. Č PP 14 1  
  přichystat si 3 ruličky od toal. papíru na 27. 11.      
14.11. M PS 11   dokončit
  Č,M  procvičovat na čtvrtletní písemnou práci      
  na pondělí přinést menší list, 1 květ a různé plody (např. jablko, mandarinka ...)      
19.11. Č PP 16 2 sloupce  
20.11. M U 33 5 1. řádek
  VL učit se téma Velká Morava      
21.11. Č U 30 3  
  učit se téma Rostliny 8-14    

 


4.třída

PROBÍRANÉ UČIVO
Předmět Učivo                 U PS Procvičovací sešit
ČESKÝ JAZYK        
         
listopad        
1. týden Zdvojené souhlásky
Nauka o slově - opak.
Psaní i/y po oboj. souhl.
s.23/cv.1
s.24/cv.3

s.26/cv.2,3
 
s.18/cv.1,3,2
s.19/cv.1,2,3
s.21/cv.1
s.8,9
2. týden Vyjm. slova po B s.27/cv.1
s.28/cv.3,4,5,6
 
s.21/cv.3
s.22/cv.1,2,
s.23/cv.6,7
s.14
3. týden Vyjm. slova po L
Vyjm. slova po M
s.29/cv.1,3,5,4
s.30/cv.1,2,4
 
s.24/cv.1,2,3,4  
4. týden        
         
MATEMATIKA        
         
listopad        
1. týden Písemné dělení s.24/cv.11
s.25/cv.18,19,20,21
s.26/cv. 27,29,31
s.27/cv.39,41,43
s.28/cv.55,53
 
  s.16
2. týden Čísla do 10 000 s. 30/cv.1,2,3,4,5,6
s.31/cv.7,8,9,10
 
s.13/cv.1,2,3,4,5,7,8  
3. týden Čísla do 10 000


Rýsování kolmice daným bodem
Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti
s.32/cv.15,16,17,20
s.33/cv.1,2,3
s.34/cv.9

s.35/cv.1,2,3,4


s.36/cv.1

 
s.14/cv.9,10,13,14,15 s.18
4. týden        
         
PŘÍRODOVĚDA        
         
listopad        
1. týden Rostliny
Dělení rostlin
s.8-9
s.10
   
2. týden Semenné rostliny s.10-13    
3. týden Plod, květ
Procvičování
s.13 s.8-9  
4. týden        
         
VLASTIVĚDA        
         
listopad        
1. týden Slované s.16-17 s.10  
2. týden Velká Morava s.18-20    
3. týden Velká Morava s.18-20 s.11  
4. týden        
         
ANGLICKÝ JAZYK        
říjen        
         
1.10. CB p. 9, 10, PS p.9 dopsat slovíčka  UNIT 1    
2.10. CB p. 1O PS p.10/1      
3.10. CB p.10,11  PS p. 10 poslech 13,14 pustit 5x  v úterý 8.10. test slovíčka starter unit + unit 1    
8.10. CB p.11  PS p.11/4,5,6      
9.10. CB p.12  PS p. 12/7      
10.10. CB p. 11, 12 napsat slovíčka unit 2
 
   
16.10. PS p. 12/7,8  13/9      
17.10. CB p.13,14  PS p.14/1,2      
22.10. CB p. 14, 15 poslech 19, 20 s.14, 15 pustit 5x
dopsat slovíčka UNIT 3
   
5. 11.  CB p. 16, 17 poslech 21, 22 s.16, 17 pustit 5x    
14.11. CB p. 15,16, 17      
19.11. CB p.18  PS p. 18/1,2 p.19/3 + quiz time ve čtcrtek  21.11. Review A tests
zopakovat si slovíčka
   
20.11. CB p.19,20        
21.11. review A tests