4.třída

poslech číslo 10 pustit 5 krát

PO 31.5.

Č - U s.100/cv.8,7b, U s.100/cv.1

M - U s.111/cv.3,2, PS s.3/cv.1,2

DP - Č, U s.100/cv.8a

AJ - CB p.55,56,57  AB p.56,57  Ve čtvrtek 3.6. píšeme test na slovíčka UNIT11

 

ST 2.6.

Č - U s.101/cv.2, PS s.31/cv.4,

M - U s.113/cv16, POČ. s.4,5

PŘ - PS s.13

DP - Č, PS s.32/cv.1, dokončit POČ. s.4,5 (kdo nemá). Zítra přinést čtenářský deník.

AJ - CB p.55,56,57  AB p.56,57

 

ČT 3.6.

Č - U s.102/cv.3

M - U s.116/cv.1,2,3, s.117/cv.4,5

ČT - HČ s.56-59, SPN s.160

DP - naučit zpamět čít. SPN s.160 - na 10.6.

AJ - CB p.56,57  Test UNIT 11

 

PÁ 4.6.

Č - PS s.32/cv.2,4, PP s.6,7

M - U s.117/cv.7,8, s.119/cv.1, PL, PS s.14/cv.1,2,4

VL - PS s.14/cv.2, povrch ČR - mapka

DP - Uč se povrch ČR (i na slepé mapce) a rostliny v okolí lids. obydlí.

 

PO 7.6.

Č - U s.102/cv.4, PS s.32/cv.3

M - POČ. s.14/cv.1,2, PS s.14/cv.1,2,4, U s.120/cv.10, s.121/cv.12

DP - dokončit M, U s.121/cv.12

AJ - CB p.56,57 AB p.56/1  AB p.58/2

 

ÚT 8.6.

Č - PP s.9, U s.102/cv.5,6

M - PS s.14/cv.3, U s.119/cv.3,4,5,6

PŘ - U s.54-56, PS s.14

VL - U s.21-25, PS s.14/cv.1,3. Uč se povrch ČR.

DP - Č, PS s.32/cv.5 - do seš. DP, PŘ, PS s.14/cv.5,6. Připravuj se a opakuj si na závěrečné písemky z Č a M.

 

ST 9.6.

Č - U s.103/cv.2, zápis

M - PS s.15/cv.1,2, s.14/cv.5

PŘ - PS s.15

DP - M, U s.121/cv.14

AJ -  CB p. 58,59

 

ČT 10.6.

Č - U s.103/cv.1 a,b, diktát

M - U s.119/cv.7, s.122/cv.18, PS s.14/cv.3

ČT - HČ s.68-69, čtenářský deník

DP - Č, PP s.11, dokončit M, PS s.14/cv.3, dokončit HČ s.68-69 (na ČT)

AJ - CB p. 60,61

 

PÁ 11.6.

Č - U s.103/cv.2, PS s.33/cv1, U s.104/cv.2, PS s.34/cv.1

M - U s.121/cv15,s.122/cv.22

VL- PS s.15, vodstvo ČR

 

PO 14.6.

Č - U s.104/cv.3,4, PS s.34/cv.4

M - PS s.16, POČ s.15, U s.124/cv.2,3,4, s.125/cv.5,6, PS s.7/cv..1,2

DP - dokončit POČ. s.15

AJ - CB p. 60-61  Odpovědi na otázky z hada budeme zkoušet ve středu 16.6. 

 

ÚT 15.6.

Č - PS s.34/cv.2,3,5,6, PP s.12, U s.105/cv.2,3

M - U s.126/cv.2,3, s.127/cv.8, s.128/cv.14, s.129/cv.19,21,23, s.141/cv.2,3,4,5, s.142/cv.8

PŘ - U s.75-78

VL - U s.24-25, PS s.16,17. Opakuj si téma Vodstvo ČR.

DP - Č, PS s.35/cv.1 (celé), VL - PS s.16/cv.2,3 - na PÁ

 

ST16.6.

Č - PS s.35/cv.2,4,5, PP s.12, U s.106/cv.2,3

M - U s.130,131

PŘ - U s.78-80, PS s.36/cv.1

DP - Č, U s.105/cv4. - 10 vět

AJ - test - otázky a odpovědi

 

ČT 17.6.

Č - PS s.36/cv.1,2, U s.106/cv.3,4

M - obsah - PL, POČ.

ČT - čtenářské deníky, HČ s.70-72

DP - Č, PP s.38, připravovat se na závěrečné práce z Č a M, opakovat si VL - téma Vodstvo ČR, v přírodovědě se učit ekosystém pole.

AJ - Review D testy

 

PÁ 18.6.

Č - závěrečná pís. práce

M - U s.136/cv.1,2,3, s.137/cv.4,5,6,7,8,9

VL - U s.26-28, PS s.18

 

PO 21.6.

Č - PS s.38/cv.2,3, PP 51,52

M -závěrečná písemná práce, U s.143/cv.19,20

AJ- Saint George and the dragon