Učivo po dobu uzavření školy

Učivo bude pravidelně aktualizované dle rozvrhu. Děti si odnesly domů všechny učebnice, pracovní sešity, početníky i sešity. Doporučuji úkoly plnit postupně a  pravidelně každý den. Prosím rodiče o kontrolu vypracovaných úkolů, aby si děti nezafixovaly chybné řešení. Je důležité, aby si případné chyby opravily. Budu se snažit podrobně popsat činnosti, které mají děti plnit. Pokud by i přesto bylo něco nejasné, neváhejte se na mne obrátit (hpatschova@gmail.com).

Snažte se využívat k procvičování i výuce všechny dostupné zdroje - webové stránky, youtube (např. Matýskova matematika), vysílání ČT 2, Gramar in, Didaktu apod.


Cvičení pište do školních sešitů.

PONDĚLÍ 18.5.

M - Dnes ještě procvičíme jednotky času.

    - U s.98/cv.6, 7 - bez zápisu, jen výpočet a odpověď . Můžeš dočítat nebo odčítat, malovat hodiny, ukazovat si na hodinách– jak ti to vyhovuje. Popros rodiče o kontrolu.

   - Procvič si https://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_jednotky_casu1.htm   https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/3.rocnik/orientace-v-case/cv4.htm

a určování času https://skolakov.eu/prvouka/2-trida/lide-a-cas/u-hodinare/cviceni1.htm    https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/3.rocnik/orientace-v-case/cv5.htm  https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/3.rocnik/orientace-v-case/cv6.htm  https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/3.rocnik/orientace-v-case/cv7.htm  https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/3.rocnik/orientace-v-case/cv8.htm  https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/3.rocnik/orientace-v-case/cv9.htm

Č - Nejdříve procvičení toho, co už znáte :-)

  - U s.77/cv.9 - na folii

  - U s.77/cv.10 - napiš do sešitu. Buď pozorný, protože jsou zde podstatná jména všech rodů. Takže nejdříve si urči rod podst. jména, pak vzor, a potom to známé ...kozy vlétly do ... jako ženy vlétly do...

  - No a nyní už nový vzor - vzor MUŽ. Otevři si Mluvnický sešit s tabulkou skloňování a prezentaci Podstatná jména rodu mužského.pptx (255,3 kB) a vyznač si v tabulce koncovky, na které si musíš dávat pozor.

 - U s.78/cv.1 a, b (vyskloňuj si slovo na papír a porovnej s tabulkou skloňování, případné chyby oprav)

 - PS s.18/cv.1, 1a

- Opakuj si U s.59 - odpovídej ústně. Pokud nevíš, hledej odpověď v učebnici. Ale nejprve se snaž odpověď bez nápovědy!

     - PS s.32/cv.14

    - Pro badatele :-) PS s.34/cv.17 a cvičení pod ním (jsou u něho stopy).

VL - Opakuj si učivo U s.13-16 - jako přípravu na malý test.

     - Přečti si U s.18 (klidně i víckrát)

    - Do sešitu si napiš nadpis ZEMSKÝ POVRCH a namaluj si a popiš obrázek - kopec ( v U vpravo nahoře), obrázek Zemský povrch podle nadmořské výšky (U vpravo uprostřed) a obrázek Zemský povrch podle výškových rozdílů.

 

ÚTERÝ 19.5.

Č - Předpokládám, že už umíš skloňovat vzor MUŽ. Procvičit si to můžeš ještě zde https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/rod-muzsky-z/rodmuzskyzivotny2.htm

    - Do sešitu napiš U s.78/cv.2

    - PS s.18/cv.2,3,4

    - Procvičuj https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/rod-muzsky-z/rodmuzskyzivotny6.htm    https://skolicka6.sweb.cz/KVIZY/KVIZ1.htm

M - Opakuj si U s.98/cv.9 - napiš do sešitu, nezapomeň zkoušku.

    -Na folii vyřeš U s.101/cv.3,8

    - Do sešitu vyřeš U s.101/cv.7 - zápis, rovnice, výpočet, odpověď

ČT - Pokračuj v Hravé čítance

AJ - Pracovní sešit p. 48/1  Doplň věty z boxu slov. Pak si vyber jedno zvíře ze cvičení  a nakresli ho. Pokud se ti žádné nelíbí, vyber si vlastní.

 

STŘEDA 20.5.

M - Opakujeme, procvičujeme ...

    - U s.102/cv.12 - vypočítej do sešitu. Kontrolu proveď na kalkulačce.

    - U s.102/cv.14 - nejprve si zopakuj pravidla v U s.74, pak vypočítej do sešitu (škrtej si nuly, pomůže to).

    - U s.103/cv.22 - vypočítej na folii, zkoušku proveď na kalkulačce

Č - U s.78/cv.3 - napiš do sešitu slova v příslušném tvaru podle závorky.

    - PS s.18/cv.5

    - V Mluvnickém sešitu si připrav přehled skloňování podle vzoru STROJ, podívej se na prezentaci Podstatná jména rodu mužského.pptx (255,3 kB) a vyznač si problematické koncovky (je u nich obrázek).

VL - Procvičuj svoje znalostí z pondělí PS s.13/celá

AJ - Pracovní sešit p. 48/2 

 

ČTVRTEK 21.5.

Č - Předpokládám, že už umíš správně vyskloňovat vzor STROJ :-)

    - https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/rod-muzsky-n/rodmuzskynezivotny2.htm

    - PS s.19/cv.1, a, b,

    - PS s.19/cv.2

    - https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/vzory-procvicovani/urcovanivzorupodstatnychjmen1.htm - udělej 4 cvičení

M - Do sešitu zapiš a vypočítej U s.103/cv.23

    - Na folii vyřeš U s.103/cv.25, 27

    - A ještě jedna slovní úloha ... pozorně si přečti zadání. Zapiš a vypočítej do sešitu.

    Zápis:     3 šálky       186 Kč

                 5 šálků         y Kč          

- Přečti si U s.60-64

    - PS s.33

AJ- Classbook p. 49 Prohlédni si cvičení nahoře. Pusť si poslech 15 a hledej zvířata. Nápověda zde : animals.pdf

 

PÁTEK 22.5.

M - Stále opakujeme...U s.104/cv.31 - vypočítej do sešitu, slovní úlohy tvořit nemusíš.

    - Na folii vypočítej U s.104/cv.33

    - Procvičuj https://skolicka6.sweb.cz/PETIMINUTOVKY/CVICENI1.htm - všechna cvičení

Č - Do sešitu napiš U s.79/cv.2

    - Na folii nebo ústně U s.79/cv.3

    - PS s.19/cv.3

    - Procvičuj https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/rod-muzsky-n/rodmuzskynezivotny3.htm  https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/rod-muzsky-n/rodmuzskynezivotny4.htm  https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/rod-muzsky-n/rodmuzskynezivotny5.htm

ČT - pokračuj v Hravé čítance

V pondělí se na vás moc těším! 

Nezapomeň si s sebou vzít všechny učebnice, pracovní sešity, čítanky, sešity (i popsané) a papíry, na které jste řešili např. slovní úlohy.