Učivo po dobu uzavření školy

Učivo bude pravidelně aktualizované dle rozvrhu. Děti si odnesly domů všechny učebnice, pracovní sešity, početníky i sešity. Doporučuji úkoly plnit postupně a  pravidelně každý den. Prosím rodiče o kontrolu vypracovaných úkolů, aby si děti nezafixovaly chybné řešení. Je důležité, aby si případné chyby opravily. Budu se snažit podrobně popsat činnosti, které mají děti plnit. Pokud by i přesto bylo něco nejasné, neváhejte se na mne obrátit (hpatschova@gmail.com).

Snažte se využívat k procvičování i výuce všechny dostupné zdroje - webové stránky, youtube (např. Matýskova matematika), vysílání ČT 2, Gramar in, Didaktu apod.