Učivo po dobu uzavření školy

Učivo bude pravidelně aktualizované dle rozvrhu. Děti si odnesly domů všechny učebnice, pracovní sešity, početníky i sešity. Doporučuji úkoly plnit postupně a  pravidelně každý den. Prosím rodiče o kontrolu vypracovaných úkolů, aby si děti nezafixovaly chybné řešení. Je důležité, aby si případné chyby opravily. Budu se snažit podrobně popsat činnosti, které mají děti plnit. Pokud by i přesto bylo něco nejasné, neváhejte se na mne obrátit (hpatschova@gmail.com).

Snažte se využívat k procvičování i výuce všechny dostupné zdroje - webové stránky, youtube (např. Matýskova matematika), vysílání ČT 2, Gramar in, Didaktu apod.


Cvičení pište do školních sešitů.

PONDĚLÍ 23.3.

M - Dnes se naučíte další typy trojúhelníků. Podívej se na úvodní video: https://www.youtube.com/watch?v=v2Zo9Qwm2nc

Nyní si otevři učebnici U s.75/cv.4 - přečti si zadání, trojúhelník narýsuj a napiš si k němu poslední "červenou"větu ve cvičení. 

Stejně postupuj i ve cv. 5

Na závěr si udělej cv. 6 - strany poměř pravítkem nebo kružítkem a rozhodni, který trojúhelník je rovnostranný a který je rovnoramenný (cvičení nepiš).

Č - Nejdříve si zopakuj koncovky rodu středního - PS s.8/cv.1, 1a si udělej v rámci vlastivědy :-)

    - Otevři si mluvnický sešit s tabulkou  a k tomu U s. 62/cv.4 - ústně.

    - procvičuj PS s.9/cv.1 - přečti si text a plň úkoly (i a,b)

- přečti si v U s.52-53 rostliny v okolí lids. sídel. Zkus některou z nich najít i na vaší zahradě nebo v okolí vašeho domu. Vyber si jeden ovocný strom, keř nebo zeleninu a zjisti (internet, encyklopedie) základní údaje - ve kterých oblastech se pěstuje, kdy dozrávají jeho plody, k čemu se plody využívají). Vytvoř buď prezentaci nebo referát na papír (je potřeba ho naskenovat) a pošli mi to elektronicky na mail: hpatschova@gmail.com  Popros rodiče, aby ti s odesláním pomohli. Můžeš na tom pracovat celý týden.

VL -  U s. 9 - přečti si text a během týdne se vzdělávej v programu Didakta (přístup obdrželi rodiče v e-mailu) - Česká republika a kraje. 

 

ÚTERÝ 24.3.

Č - PS s.9/cv.2,3

    - procvičuj https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/neposedne-zabky/cviceni1.html

    - nalep si do Mluvnického sešitu tabulku se skloňováním vzorů rodu ženského (dostali jste ji ve škole). Zítra s ní budeme pracovat.

M - procvičuj a upevňuj svoje znalosti o trojúhelníku. PS s.49/cv.1,2,3, můžeš zkusit i cv.5

ČT - HČ s. 43 - získej další klíč

    - Gramar in - čtení s porozuměním - experimenty - Jak si vyrobit duhu. Přečti si a úkoly i pokusy (nejsou povinné) můžeš plnit během celého týdne.

AJ - Pracovní sešit p.40/7     When is it on?   (uen iz it on)     Kdy je to v televizi? 

       Pracovní sešit p.40/8   Obrázek ti poradí název pořadu, kanál, čas i datum.

      Pracovní sešit p. 40/9    Ve cvičení 9 piš věty, když nebudeš vědět, co bys napsal, napoví ti věty ve cvičení 8. 

 

STŘEDA 25.3.

M - dnes trochu procvičování... U s.76/cv.5 - přečti si slovní úlohu a doplň zelený rámeček na folii.

    - do sešitu vypočítej U s.76/cv.8, kontrolu si udělej na kalkulačce

    - vyber si jakoukoliv slovní úlohu na s.76 nebo 77 a zkus ji vyřešit na papír. Pokud chceš, vyfoť řešení na mobil nebo naskenuj a pošli mi to (není to ale povinné).

Č - otevři si prezentaci, strana 2 a 3 - přečti si, zkus si vyskloňovat vzor žena v obou číslech a do Mluvnického sešitu si v tabulce vyznač zvýrazňovačem, na co si musíš dávat pozor (v prezentaci je to označeno obrázkem). Už to znáš, dělali jsme to společně ve škole u rodu středního. 

    - procvičuj skloňování vzoru žena https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm (Pozor! Nejprve je tam jednotné číslo, pak musíš "sjet" dolů a je tam číslo množné.)

VL - procvičuj si kraje ČR - PS s.32 - 35. Bylo by dobré vzít si k tomu příruční mapu z učebnice. Práci si rozlož, klidně ji dělej po chvílích, třeba až do příští středy.

AJ - Classbook p. 40 pusť si poslech 3, pak pracuj v pracovním sešitu p.41/10, doplň odpovědi  podle televizního programu.

     kontrola  1. It´s on at 9.40.               2. It´s on Channel 2 .         3. It´s on at 6.05.     

                   4. It´s  on Channel 1.       5. It´s on Channel 1.          6.It on at 6.45.  

 

ČTVRTEK 26.3.

Č - Včera jsem vám zapomněla nahrát prezentaci se vzory rodu ženského, tak to dnes napravuji :-) ROD ŽENSKÝ do mluv. seš..docx (14,5 kB)

    - U s. 64/cv.2 - piš do sešitu

    - PS s. 10/cv.1

M - opět procvičujeme U s. 77/cv.13 - počítej ústně

    - počítej do sešitu U s.77/cv.14

ČT - pokračuj ve čtení Hravé čítanky.

Pro rodiče - Vzhledem k prodloužení karantény až do poloviny května ( v tom lepším případě), nebudu dávat konkrétní stránky ke čtení. Děti ať plynule pokračují ve čtení a plnění úkolů v Hravé čítance. Dále mohou číst čítanku SPN, plnit úkoly na Gramar in - čtení s porozuměním, a také číst libovolnou knihu. V podstatě i čtení textů v přírodovědě a vlastivědě je procvičováním čtení.

AJ - Classbook p.41 poslech 4,5 pustit 3krát, zkoušet říkat a číst  

       pracovní sešit p.41/11   poslech 6 pustit, zkoušet říkat a číst 

 

PÁTEK 27.3.

M - tak trochu logická úloha U s.78/cv.19 - na folii

    - U s.78/cv.23 - počítej do sešitu (jako pomůcku si klidně škrtej nuly)

    - procvičuj násobilku loto1.ppsx (735226)

Č - PS s.10/cv.2,3 - nezapomeň si odůvodňovat koncovky a psát správné koncovky podle vzoru žena. Např. Kým? Čím? želvami jako ženami, napíšu i, protože tam je koncovka - ami.

    - procvičuj https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/koncovky/cviceni-zena1.html

ČT - pokračuj ve čtení Hravé čítanky.

PŘ - příspěvek od Lucky Lucie Kobzinkova.pdf (209784)

 

PONDĚLÍ 30.3.

M - stále procvičujeme U s.78/cv.24 - na folii

    - U s.79/cv.25 do sešitu - opakuj dělení násobky deseti ( při dělení si škrtej nuly).

    - U s.80/cv.4 - na folii

Č - procvičuj psaní koncovek podst.jmen podle vzoru žena PS s.10/cv.4,5

    - vyzkoušej si, jak zvládáš koncovky v diktátě - popros rodiče, ať ti nadiktují diktát PS s.10/cv.6 

- Rostliny a stromy v okolí lids. obydlí jste prozkoumali, tak teď svoje znalosti uplatněte v PS s.30/cv.7,8 

VL - do sešitu si zapiš U s.9 modrý rámeček - poslední 3 řádky. 

    -  přečti si U s.10-11 - obyvatelstvo a národopisné oblasti

    - pokračuj v procvičování krajů