GDPR - Informace o zpracování osobních údajů ve škole 

 

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, příspěvková organizace, dále jen „škola“,  jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje dětí, žáků a zaměstnanců. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS fc9uypd, elektronicky na adrese zshrusky@volny.cz, poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Hrušky , okres Vyškov, p.o., Hrušky 69, p. Křenovice, 683 52.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Subjekty se mohou na školu obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Činnost pověřence pro školu zajišťuje DSO Ždánický les a Politaví (www.politavi.cz). Kontaktními osobami jsou:
Jaromír Konečný, DiS – tel. 604 639 603
Ing. Jana Tůmová – tel. 731 118 139
E-mail: mikroregion@politavi.cz