Novinky ve škole

Zahájení školního roku 2021/2022

31.08.2021 14:43
Nový školní rok bude na naší škole zahájen ve...

—————


Novinky ve školce

Záhájení školního roku 2020/2021

25.08.2021 17:23
  Provoz mateřské školy v novém školním...

—————


Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Hrušky

Předmětem projektu je modernizace multimediální učebny na ZŠ Hrušky. Jedná se o odbornou učebnu, která bude podrobena dílčím rekonstrukčním úpravám a rovněž do ní bude zakoupen potřebný nábytek a vybavení pro odbornou výuku. Součástí projektu je i zajištění konektivity, bezbariérovosti a zeleně.

Projekt Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Hrušky je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012692

Termín realizace projektu: 2019–2020