Mateřská škola

Mateřská škola jakožto oddělené pracoviště školy sídlí v přízemní budově pavilónového typu na adrese Hrušky 250. Škola se  nachází mimo centrum obce v poměrně rozlehlé zahradě v přírodním stylu. Zahrada je využívána celoročně. V zimních měsících při dostatečném množství sněhu, je využíván kopec, na kterém děti sáňkují a bobují. V jarních, letních a podzimních měsících zahrada nabízí dětem průlezky, pískoviště, houpačky, skluzavky, visutý most, balanční prvky, smyslový chodník. Pro klidnější činnosti je určen dřevěný altán, zastíněná dřevěná terasa a hudební koutek. Zeleninové záhony podporují dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých pěstitelských činností. Biotop a hmyzí domek učí děti, že nejsou v přírodě sami, učí je je poznávat živočichy v jejich přirozeném prostředí. V období, které neumožňuje pobyt na zahradě, chodí děti na vycházky do okolí vesnice. Zajímavé lokality, které jsou nečastěji využívané, se nachází u rybníků, v prostředí zahrad ve Vinohradech a v polích v blízkosti MŠ. Děti zde mohou pozorovat drobné živočichy, rostliny ale také různé pracovní činnosti (např. orbu, setí  a sklizeň plodin).  Prostředí tříd je přizpůsobeno požadavkům dětí - hrací a odpočinková centra.  Nachází se zde dětský kuchyňský kout, kadeřnické a obchodní centrum, knihovnička, pokojíček se sedací soupravou, pracovní ponk, počítačové centrum a volná hrací plocha na koberci pro různé konstruktivní hry. Pro výtvarnou a pracovní činnost je pořízen pracovní stůl s odkládacími policemi na výtvarné potřeby. Jedna třída je využívaná jako tělocvična a hudebna s elektr. varhanami. Prostor je dostatečně veliký pro různá společná setkání rodičů a dětí. 

Ve školní kuchyni se vaří i pro ZŠ. Celá kuchyně, včetně přípravny, byla v roce 2013 rekonstruovaná. Je  vybavená novým kuchyňským zařízením, které odpovídá hygienickám normám zdravého stravování.


Novinky ve školce

Knihovna v MŠ pro rodiče

16.01.2019 11:23

Připravujeme knihovnu odborné literatury MŠ, s možností zapůjčení. Knihy si budete mít možnost zapůjčit od března 2019. Bližší informace u p. učitelek, asistentek.

 

—————

Informativní schůzky I.pololetí

16.01.2019 11:18

Prosíme rodiče, aby se zapsali dle zájmu do tabulky hovorových hodin - vyvěšené v šatně MŠ.

—————

Desatero předškoláka

16.01.2019 11:15

—————

Plánované akce školky II.pololetí

16.01.2019 11:15

24.01.2019 Hudební představení p.Vojkůvky v MŠ Vážany- 9.00 hod.

25.03.2019 Projekt-ptáci - děti prosím přiveďte do 7.30 hodin do MŠ, aby se nenarušovala výuka, která začíná v 8.00 hodin.

27.03.2019 Divadlo Bolka Polívky "Černoušek v Asii"- 8.30 hod. (odjezd od ZŠ v 7 hodin)

29.03.2019 Vystoupení dětí v sále obecní hospody v 10.00 hod. (předškoláci) - není pro veřejnost

03.04.2019 Velikonoční dílničky - 15.30 hod. pro rodiče a děti MŠ

05.04.2019 Vynášení Moreny - 10.00 hod. od MŠ

08.04.2019 Screeningové vyšetření - 8.00 hod. ve školce 200,-/dítě

10.04.2019 p. Rohleder - "Slečna strunka hledá kamarády"- 9.15.hod.

10.04. - 22.05.2019  PLAVÁNÍ (pouze předškoláci) - vždy ve středu- odjezd od ZŠ v 8.45 hod.

11.04.2019 Vítání občánků - 16.00 hod. (jen děti, které říkají)

24.04.2019 Roboti v MŠ - 9.00 hod.

09.05.2019 Prodejní výstava ke Dni matek - 16.00 hod.

15.05.2019 Knížka v MŠ - 9.00 hod.

16.05.2019 Školní výlet na Baťův kanál - odjezd od ZŠ Hrušky v 8.00 hod.

24.05.2019 Divadlo rolničky "Zajíčkův bolavý zoubek"- 10.30 hod.

29.05.2019 Fotograf od 8.00 hod.

31.05.2019 Myslivci odchod z MŠ v 8.30 hod.

31.05.2019 Plavecká olympiáda - informace v MŠ nebo vedoucí učitelky

?                Svatojánský věneček

19.06.2019 Pasování předškoláků v 16.00 hod. - týká se pouze dětí, které odchází do 1.třídy

27.06.2019 Stanování- informace u vedoucí učitelky nebo na vývěsce v MŠ

"Prosíme o sledování informačních tabulí v šatně MŠ. Výše uvedená představení jsou pouze orientační. Datumy a časy se můžou v průběhu pololetí změnit."

—————

Zahájení školního roku 2018/2019

31.08.2018 10:13

Mateřská škola Hrušky, zahajuje školní rok 2018/2019 3. září 2018 od 6,30 hodin do 16,00 hodin.

Děti si přinesou s sebou papuče s bílou podrážkou, hrneček na pití, vhodné oblečení do třídy a na zahradu. Děti, které odpočívají pyžamo.

Bližší informace na třídní schůzce 5.září 2018 v 16,00 hodin v budově MŠ.

—————