Mateřská škola

Mateřská škola jakožto oddělené pracoviště školy sídlí v přízemní budově pavilónového typu na adrese Hrušky 250. Škola se  nachází mimo centrum obce v poměrně rozlehlé zahradě v přírodním stylu. Zahrada je využívána celoročně. V zimních měsících při dostatečném množství sněhu, je využíván kopec, na kterém děti sáňkují a bobují. V jarních, letních a podzimních měsících zahrada nabízí dětem průlezky, pískoviště, houpačky, skluzavky, visutý most, balanční prvky, smyslový chodník. Pro klidnější činnosti je určen dřevěný altán, zastíněná dřevěná terasa a hudební koutek. Zeleninové záhony podporují dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých pěstitelských činností. Biotop a hmyzí domek učí děti, že nejsou v přírodě sami, učí je je poznávat živočichy v jejich přirozeném prostředí. V období, které neumožňuje pobyt na zahradě, chodí děti na vycházky do okolí vesnice. Zajímavé lokality, které jsou nečastěji využívané, se nachází u rybníků, v prostředí zahrad ve Vinohradech a v polích v blízkosti MŠ. Děti zde mohou pozorovat drobné živočichy, rostliny ale také různé pracovní činnosti (např. orbu, setí  a sklizeň plodin).  Prostředí tříd je přizpůsobeno požadavkům dětí - hrací a odpočinková centra.  Nachází se zde dětský kuchyňský kout, kadeřnické a obchodní centrum, knihovnička, pokojíček se sedací soupravou, pracovní ponk, počítačové centrum a volná hrací plocha na koberci pro různé konstruktivní hry. Pro výtvarnou a pracovní činnost je pořízen pracovní stůl s odkládacími policemi na výtvarné potřeby. Jedna třída je využívaná jako tělocvična a hudebna s elektr. varhanami. Prostor je dostatečně veliký pro různá společná setkání rodičů a dětí. 

Ve školní kuchyni se vaří i pro ZŠ. Celá kuchyně, včetně přípravny, byla v roce 2013 rekonstruovaná. Je  vybavená novým kuchyňským zařízením, které odpovídá hygienickám normám zdravého stravování.


Novinky ve školce

Výsledky zápisu do MŠ Hrušky 2021

23.05.2022 07:38

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, p.o.

 

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023

 

reg.č. MS001/2022                 nepřijat

reg.č. MS002/2022                žádost stornována

reg.č. MS003/2022                žádost stornována

reg.č. MS004/2022                přijat

reg.č. MS005/2022                            žádost stornována

reg.č. MS006/2022                  žádost stornována

reg.č. MS007/2022                  nepřijat

reg.č. MS008/2022                  přijat

reg.č. MS009/2022                 žádost stornována

reg.č. MS010/2022                nepřijat

reg.č. MS011/2022                 žádost stornována

reg.č. MS012/2022                 žádost stornována

reg.č. MS013/2022                 přijat

reg.č. MS014/2022                přijat

reg.č. MS015/2022                  přijat

reg.č. MS016/2022                  žádost stornována

reg.č. MS017/2022                  přijat

reg.č. MS018/2022                  nepřijat

reg.č. MS019/2022                nepřijat

reg.č. MS020/2022                  žádost stornována

reg.č. MS021/2022                  žádost stornována

reg.č. MS022/2022                  žádost stornována

reg.č. MS023/2022                  žádost stornována

reg.č. MS024/2022                  nepřijat

reg.č. MS025/2022                  nepřijat

reg.č. MS026/2022                  žádost stornována

reg.č. MS027/2022                  nepřijat

reg.č. MS028/2022                  přijat

 

V  Hruškách dne 20.5.2022                         Mgr.Josef Mácka, řed. školy

 

—————

Zápis do Mateřské školy Hrušky pro školní rok 2022/2023

29.03.2022 11:49

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov,p.o.

Hrušky 69, p. Křenovice, 683 52

mshrusky@seznam.cz

Tel. 544223305

Zápis  do Mateřské školy Hrušky

pro

školní rok 2022/2023

 

Zápis do MŠ Hrušky se uskuteční 

ve středu 11.května 2022

v době od 10 do 12 hodin

v kanceláři MŠ Hrušky

K zápisu přineste občanský průkaz a rodný list dítěte,

vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list, potvrzený dětským lékařem.

 

Žádost pro přijetí k předškolnímu vzdělávání, kritéria pro přijetí a evidenční list  je možno stáhnout zde :

kriteria_MŠ_2022_2023.docx

  žádost_o_přijetí_k_předškolnímu__vzdělávání_2022_2023.doc

evid_list_1.jpg

evid_list_2.jpg

 

V Hruškách  dne  29. března 2022                 Mgr. J. Mácka, řed. školy                                

 

 

—————

Přerušení provozu Mateřské školy

09.12.2021 08:54

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Hrušky, okres Vyškov, příspěvkové organizace, oznamuje rodičům, že provoz Mateřské školy Hrušky bude  přerušen v období od čtvrtka 23. prosince 2021 do neděle 2. ledna 2022.

—————

Záhájení školního roku 2020/2021

25.08.2021 17:23

 

Provoz mateřské školy v novém školním roce bude zahájen ve středu  1. září  2021 v 6.30. Doba provozu zůstává stejná jako v minulém školním roce do 16.30.

Děti si přinesou první den do školky

  • papuče s bílou podrážkou a plnou patou (pevná obuv)
  • plastový hrníček 
  • pláštěnku
  • gumáky
  • věci na převlečení, oblečení na ven, do třídy, náhradní oblečení v případě nehody
  • pyžamo
  • kopie kartičky pojištěnce

 

Všechny věci, prosíme, řádně označit jménem dítěte.

Třídní schůzky se budou konat ve čtvrtek 9. září 2021 v 16.30 hod v budově MŠ.

 

—————

Výsledky zápisu do MŠ Hrušky 2021

18.05.2021 11:00

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, p.o.

 

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

 

reg.č. ZMS001/2021            přijat

reg.č. ZMS002/2021             přijat

reg.č. ZMS003/2021            nepřijat

reg.č. ZMS004/2021            přijat

reg.č. ZMS005/2021            nepřijat

reg.č. ZMS006/2021            přijat

reg.č. ZMS007/2021            přijat

reg.č. ZMS008/2021            přijat

reg.č. ZMS009/2021            přijat

 

 

V  Hruškách dne 18.5.2021                                                Mgr.Josef Mácka, řed. školy

 

 

 

—————

Zápis do Mateřské školy Hrušky pro školní rok 2021/2022

14.04.2021 12:50

 

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství upravilo  i v letošním školním roce organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 

Naše škola bude přijímat žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 2. do 16. května 2021. Zápis proběhne dálkově bez účasti Vašich dětí vzhledem k situaci, ve které se nacházíme.

 Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost  je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy  : fc9uypd

 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) : zshrusky@volny.cz

 3. poštou :  ZŠ  a MŠ Hrušky, okr. Vyškov, p.o.  Hrušky 69, p. Křenovice, 683 52 (stačí vhodit v obálce do schránky na poštu před školou)

 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné kontaktovat telefonicky ředitele školy (723371613) a domluvit se na datu a času předání

Doporučuji Vám využít možnosti číslo 3, myslím, že je pro nás pro všechny nejméně komplikovaná.

žádost_o_přijetí_k_předškolnímu__vzdělávání_2021_2022.doc

 

kriteria_MŠ_2021_2022 .docx

 

Očkování

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

 

 

Zákonní zástupci dětí tedy škole dodají jedním z výše uvedených způsobů tyto dokumenty:

1. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

2. kopie rodného listu dítěte

3. potvrzení praktického dětského lékaře o očkování 

 

 

Po ukončení zápisu (v druhé půli května) se s Vámi spojíme a dohodneme se, jakým způsobem Vám předáme rozhodnutí o přijetí. 

V případě jakýchkoli dotazů prosím volejte 723 371 613.

S přáním pevného zdraví Vám  i Vašim blízkým

J.Mácka, řed, školy

 

—————

Uzavření Základní školy a Mateřské školy Hrušky, okres Vyškov, p. o. - aktualizace

22.03.2021 15:21

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021  Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

—————

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část

10.03.2021 10:43

V odkazu uvádíme informace k žádosti o ošetřovné.

eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

—————

Uzavření Základní školy a Mateřské školy Hrušky, okres Vyškov, p. o. od 27.2.2021

27.02.2021 08:54

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, p.o. je rozhodnutím vlády ČR uzavřena od 27.2 do 21.3.2021, účinnost se prodlužuje do dne 28. března 2021 do 23:59 hod

 

Text usnesení vlády ČR zde: 

www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#skoly

—————

Přerušení provozu Mateřské školy od 23.12. 2020 do 3.1.2021

02.12.2020 10:37

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Hrušky, okres Vyškov, příspěvkové organizace, oznamuje rodičům, že provoz Mateřské školy Hrušky bude  přerušen v období od středy 23. prosince 2020 do neděle 3. ledna 2021.

 

—————