Mateřská škola

Mateřská škola jakožto oddělené pracoviště školy sídlí v přízemní budově pavilónového typu na adrese Hrušky 250. Škola se  nachází mimo centrum obce v poměrně rozlehlé zahradě v přírodním stylu. Zahrada je využívána celoročně. V zimních měsících při dostatečném množství sněhu, je využíván kopec, na kterém děti sáňkují a bobují. V jarních, letních a podzimních měsících zahrada nabízí dětem průlezky, pískoviště, houpačky, skluzavky, visutý most, balanční prvky, smyslový chodník. Pro klidnější činnosti je určen dřevěný altán, zastíněná dřevěná terasa a hudební koutek. Zeleninové záhony podporují dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých pěstitelských činností. Biotop a hmyzí domek učí děti, že nejsou v přírodě sami, učí je je poznávat živočichy v jejich přirozeném prostředí. V období, které neumožňuje pobyt na zahradě, chodí děti na vycházky do okolí vesnice. Zajímavé lokality, které jsou nečastěji využívané, se nachází u rybníků, v prostředí zahrad ve Vinohradech a v polích v blízkosti MŠ. Děti zde mohou pozorovat drobné živočichy, rostliny ale také různé pracovní činnosti (např. orbu, setí  a sklizeň plodin).  Prostředí tříd je přizpůsobeno požadavkům dětí - hrací a odpočinková centra.  Nachází se zde dětský kuchyňský kout, kadeřnické a obchodní centrum, knihovnička, pokojíček se sedací soupravou, pracovní ponk, počítačové centrum a volná hrací plocha na koberci pro různé konstruktivní hry. Pro výtvarnou a pracovní činnost je pořízen pracovní stůl s odkládacími policemi na výtvarné potřeby. Jedna třída je využívaná jako tělocvična a hudebna s elektr. varhanami. Prostor je dostatečně veliký pro různá společná setkání rodičů a dětí. 

Ve školní kuchyni se vaří i pro ZŠ. Celá kuchyně, včetně přípravny, byla v roce 2013 rekonstruovaná. Je  vybavená novým kuchyňským zařízením, které odpovídá hygienickám normám zdravého stravování.


Novinky ve školce

Zápis do Mateřské školy Hrušky prío školní rok 2021/2022

14.04.2021 12:50

 

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství upravilo  i v letošním školním roce organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 

Naše škola bude přijímat žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 2. do 16. května 2021. Zápis proběhne dálkově bez účasti Vašich dětí vzhledem k situaci, ve které se nacházíme.

 Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost  je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy  : fc9uypd

 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) : zshrusky@volny.cz

 3. poštou :  ZŠ  a MŠ Hrušky, okr. Vyškov, p.o.  Hrušky 69, p. Křenovice, 683 52 (stačí vhodit v obálce do schránky na poštu před školou)

 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné kontaktovat telefonicky ředitele školy (723371613) a domluvit se na datu a času předání

Doporučuji Vám využít možnosti číslo 3, myslím, že je pro nás pro všechny nejméně komplikovaná.

žádost_o_přijetí_k_předškolnímu__vzdělávání_2021_2022.doc

 

kriteria_MŠ_2021_2022 .docx

 

Očkování

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

 

 

Zákonní zástupci dětí tedy škole dodají jedním z výše uvedených způsobů tyto dokumenty:

1. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

2. kopie rodného listu dítěte

3. potvrzení praktického dětského lékaře o očkování 

 

 

Po ukončení zápisu (v druhé půli května) se s Vámi spojíme a dohodneme se, jakým způsobem Vám předáme rozhodnutí o přijetí. 

V případě jakýchkoli dotazů prosím volejte 723 371 613.

S přáním pevného zdraví Vám  i Vašim blízkým

J.Mácka, řed, školy

 

—————

Uzavření Základní školy a Mateřské školy Hrušky, okres Vyškov, p. o. - aktualizace

22.03.2021 15:21

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021  Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

—————

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část

10.03.2021 10:43

V odkazu uvádíme informace k žádosti o ošetřovné.

eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

—————

Uzavření Základní školy a Mateřské školy Hrušky, okres Vyškov, p. o. od 27.2.2021

27.02.2021 08:54

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, p.o. je rozhodnutím vlády ČR uzavřena od 27.2 do 21.3.2021, účinnost se prodlužuje do dne 28. března 2021 do 23:59 hod

 

Text usnesení vlády ČR zde: 

www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#skoly

—————

Přerušení provozu Mateřské školy od 23.12. 2020 do 3.1.2021

02.12.2020 10:37

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Hrušky, okres Vyškov, příspěvkové organizace, oznamuje rodičům, že provoz Mateřské školy Hrušky bude  přerušen v období od středy 23. prosince 2020 do neděle 3. ledna 2021.

 

—————

Záhájení školního roku 2020/2021

25.08.2020 17:23

 

 

Provoz mateřské školy v novém školním roce bude zahájen v úterý  1. září v 6.30. Doba provozu zůstává stejná jako v minulém školním roce do 16.30.

Děti si přinesou první den do školky

  • papuče s plnou patou (pevná obuv)
  • plastový hrníček 
  • pláštěnku
  • gumáky
  • věci na převlečení, oblečení na ven a do třídy, náhradní oblečení v případě nehody

 

Všechny věci, prosíme, řádně označit jménem dítěte.

Třídní schůzky se budou konat ve středu 2. září 2020 v 16.30 hod v budově MŠ.

 

—————

Výsledky zápisu do Mateřské školy Hrušky pro školní rok 2020/2021

18.05.2020 12:06

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, p.o.

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

reg.č. MŠ01/2020           přijat

reg.č. MŠ02/2020           přijat

reg.č. MŠ03/2020           přijat

reg.č. MŠ04/2020           nepřijat

reg.č. MŠ05/2020           nepřijat

reg.č. MŠ06/2020           nepřijat

reg.č. MŠ07/2020           nepřijat

reg.č. MŠ08/2020           nepřijat

reg.č. MŠ09/2020            nepřijat

reg.č. MŠ010/2020          nepřijat

reg.č. MŠ011/2020          nepřijat

reg.č. MŠ12/2020            nepřijat

reg.č. MŠ013/2020          nepřijat

reg.č. MŠ014/2020          nepřijat

reg.č. MŠ015/2020          nepřijat

reg.č. MŠ016/2020          přijat

reg.č. MŠ17/2020             nepřijat

reg.č. MŠ018/2020           nepřijat

reg.č. MŠ019/2020           přijat

 

V  Hruškách dne 18.5.2020                                                Mgr.Josef Mácka, řed. školy

 

—————

Prázdninový provoz Mateřské školy - změna

18.05.2020 11:32

Vzhledem k pozastavení dotací poskytovaných Jihomoravským krajem nebudou v době letních prázdnin realizovány plánované rekonstrukční práce v budově Mateřské školy Hrušky.

Prázdninový provoz tedy proběhne ve dnech 1.července až 10.července 2020. Provoz bude  během prázdninového provozu tak jako v předchozích letech omezen na jednu třídu (24 dětí).

Provoz Mateřské školy bude přerušen od 13.července do 31.srpna 2020.

Provoz Mateřské školy ve školním roce 2020/2021 bude zahájen 1. září 2020.

J.Mácka 

—————

Otevření MŠ

06.05.2020 06:18

Mateřská školka bude znovu otevřená dne 25.5.2020 od 6.30. - 16.30 hodin.

—————

Přerušení provozu Mateřské školy v době letních prázdnin

30.04.2020 07:47

Ředitel ZŠ a MŠ Hrušky, okres Vyškov, p.o., oznamuje zákonným zástupcům dětí, že provoz MŠ bude přerušen v období od středy 1. července  2020 do  pondělí 31. srpna 2020 z důvodu rekonstrukčních prací v budově mateřské školy. Provoz MŠ bude zahájen v úterý 1. září 2020.

—————