Mateřská škola

Mateřská škola jakožto oddělené pracoviště školy sídlí v přízemní budově pavilónového typu na adrese Hrušky 250. Škola se  nachází mimo centrum obce v poměrně rozlehlé zahradě v přírodním stylu. Zahrada je využívána celoročně. V zimních měsících při dostatečném množství sněhu, je využíván kopec, na kterém děti sáňkují a bobují. V jarních, letních a podzimních měsících zahrada nabízí dětem průlezky, pískoviště, houpačky, skluzavky, visutý most, balanční prvky, smyslový chodník. Pro klidnější činnosti je určen dřevěný altán, zastíněná dřevěná terasa a hudební koutek. Zeleninové záhony podporují dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých pěstitelských činností. Biotop a hmyzí domek učí děti, že nejsou v přírodě sami, učí je je poznávat živočichy v jejich přirozeném prostředí. V období, které neumožňuje pobyt na zahradě, chodí děti na vycházky do okolí vesnice. Zajímavé lokality, které jsou nečastěji využívané, se nachází u rybníků, v prostředí zahrad ve Vinohradech a v polích v blízkosti MŠ. Děti zde mohou pozorovat drobné živočichy, rostliny ale také různé pracovní činnosti (např. orbu, setí  a sklizeň plodin).  Prostředí tříd je přizpůsobeno požadavkům dětí - hrací a odpočinková centra.  Nachází se zde dětský kuchyňský kout, kadeřnické a obchodní centrum, knihovnička, pokojíček se sedací soupravou, pracovní ponk, počítačové centrum a volná hrací plocha na koberci pro různé konstruktivní hry. Pro výtvarnou a pracovní činnost je pořízen pracovní stůl s odkládacími policemi na výtvarné potřeby. Jedna třída je využívaná jako tělocvična a hudebna s elektr. varhanami. Prostor je dostatečně veliký pro různá společná setkání rodičů a dětí. 

Ve školní kuchyni se vaří i pro ZŠ. Celá kuchyně, včetně přípravny, byla v roce 2013 rekonstruovaná. Je  vybavená novým kuchyňským zařízením, které odpovídá hygienickám normám zdravého stravování.


Novinky ve školce

Přerušení provozu Mateřské školy od 23.12. 2020 do 3.1.2021

02.12.2020 10:37

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Hrušky, okres Vyškov, příspěvkové organizace, oznamuje rodičům, že provoz Mateřské školy Hrušky bude  přerušen v období od středy 23. prosince 2020 do neděle 3. ledna 2021.

 

—————

Záhájení školního roku 2020/2021

25.08.2020 17:23

 

 

Provoz mateřské školy v novém školním roce bude zahájen v úterý  1. září v 6.30. Doba provozu zůstává stejná jako v minulém školním roce do 16.30.

Děti si přinesou první den do školky

  • papuče s plnou patou (pevná obuv)
  • plastový hrníček 
  • pláštěnku
  • gumáky
  • věci na převlečení, oblečení na ven a do třídy, náhradní oblečení v případě nehody

 

Všechny věci, prosíme, řádně označit jménem dítěte.

Třídní schůzky se budou konat ve středu 2. září 2020 v 16.30 hod v budově MŠ.

 

—————

Výsledky zápisu do Mateřské školy Hrušky pro školní rok 2020/2021

18.05.2020 12:06

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, p.o.

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

reg.č. MŠ01/2020           přijat

reg.č. MŠ02/2020           přijat

reg.č. MŠ03/2020           přijat

reg.č. MŠ04/2020           nepřijat

reg.č. MŠ05/2020           nepřijat

reg.č. MŠ06/2020           nepřijat

reg.č. MŠ07/2020           nepřijat

reg.č. MŠ08/2020           nepřijat

reg.č. MŠ09/2020            nepřijat

reg.č. MŠ010/2020          nepřijat

reg.č. MŠ011/2020          nepřijat

reg.č. MŠ12/2020            nepřijat

reg.č. MŠ013/2020          nepřijat

reg.č. MŠ014/2020          nepřijat

reg.č. MŠ015/2020          nepřijat

reg.č. MŠ016/2020          přijat

reg.č. MŠ17/2020             nepřijat

reg.č. MŠ018/2020           nepřijat

reg.č. MŠ019/2020           přijat

 

V  Hruškách dne 18.5.2020                                                Mgr.Josef Mácka, řed. školy

 

—————

Prázdninový provoz Mateřské školy - změna

18.05.2020 11:32

Vzhledem k pozastavení dotací poskytovaných Jihomoravským krajem nebudou v době letních prázdnin realizovány plánované rekonstrukční práce v budově Mateřské školy Hrušky.

Prázdninový provoz tedy proběhne ve dnech 1.července až 10.července 2020. Provoz bude  během prázdninového provozu tak jako v předchozích letech omezen na jednu třídu (24 dětí).

Provoz Mateřské školy bude přerušen od 13.července do 31.srpna 2020.

Provoz Mateřské školy ve školním roce 2020/2021 bude zahájen 1. září 2020.

J.Mácka 

—————

Otevření MŠ

06.05.2020 06:18

Mateřská školka bude znovu otevřená dne 25.5.2020 od 6.30. - 16.30 hodin.

—————

Přerušení provozu Mateřské školy v době letních prázdnin

30.04.2020 07:47

Ředitel ZŠ a MŠ Hrušky, okres Vyškov, p.o., oznamuje zákonným zástupcům dětí, že provoz MŠ bude přerušen v období od středy 1. července  2020 do  pondělí 31. srpna 2020 z důvodu rekonstrukčních prací v budově mateřské školy. Provoz MŠ bude zahájen v úterý 1. září 2020.

—————

Úprava organizace zápisu do Mateřské školy

06.04.2020 07:47

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství upravilo organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 Podrobnosti zde : Opatření_MŠ.pdf

Naše škola bude přijímat žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 2. do 16. května 2020. Zápis proběhne dálkově bez účasti Vašich dětí vzhledem k situaci, ve které se nacházíme.

 Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost  je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy  : fc9uypd

 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) : zshrusky@volny.cz

 3. poštou :  ZŠ  a MŠ Hrušky, okr. Vyškov, p.o.  Hrušky 69, p. Křenovice, 683 52 (stačí vhodit v obálce do schránky na poštu před školou)

 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné kontaktovat telefonicky ředitele školy (723371613) a domluvit se na datu a času předání

Doporučuji Vám využít možnosti číslo 3, myslím, že je pro nás pro všechny nejméně komplikovaná.

žádost_o_přijetí_k_předškolnímu__vzdělávání_2020_2021.doc

kriteria_MŠ_2020_2021 upravená.docx

evid_list_1.jpg

evid_list_2.jpg

 

Očkování

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře, aby vám do evidenčního listu  potvrdil řádné očkování Vašeho dítěte. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže)

 2. doloží kopii očkovacího průkazu

 V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

čestné prohlášení - očkování.docx

 

Zákonní zástupci dětí tedy škole dodají jedním z výše uvedených způsobů tyto dokumenty:

1. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

2. kopie rodného listu dítěte

3. evidenční list

4. kopie očkovacího průkazu dítěte

5. čestné prohlášení o očkování

 

 

Po ukončení zápisu (v druhé půli května) se s Vámi spojíme a dohodneme se, jakým způsobem Vám předáme rozhodnutí o přijetí. 

V případě jakýchkoli dotazů prosím volejte 723 371 613.

S přáním pevného zdraví Vám  i Vašim blízkým

J.Mácka, řed, školy

 

—————

Úplata za předškolní vzdělávání po dobu přerušení provozu MŠ Hrušky

24.03.2020 07:35

Úplata za předškolní vzdělávání po dobu přerušení provozu MŠ Hrušky nebude v souladu s Vyhláškou č.14/2005Sb. v platném znění  vybírána.

Úplatu za předškolní vzdělávání ve dnech 2.3. až 10.3.2020 (od začátku kalendářního měsíce do přerušení provozu) stanovuji ve výši 7/22 měsíční úplaty, (školka byla v provozu 7 dnů z 22 pracovních dnů v měsíci březnu), což činí  159 Kč. Pokud již byla obvyklá úplata (500 Kč) zaplacena, přeplatek bude zaslán na Váš účet.

V Hruškách dne 24.3.2020                          Mgr. Josef mácka

  

—————

Přerušení provozu mateřské školy od 18.3.2020

16.03.2020 09:53

Zřizovatel školy rozhodl o přerušení  provozu Mateřské školy Hrušky  od středy 18.3.2020 z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID.

Rodiče dětí si mohou požádat  o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zažízení (školy).

Odkaz ke stažení zde :

tiskopis_osetrovne_skola.doc

tiskopis_ošetřovné.pdf

Tiskopis ve formátu pdf je nutno vypsat ručně, ve formátu doc možno na počítači. Vyplněný formulář zašlete mailem na zshrusky@volny.cz nebo doneste osobně do základní školy (možno vhodit do poštovní schránky). Ředitele školy prosím  kontaktujte na čísle 723 371 613, tiskopis Vám potvrdím v nejbližším možném termínu.    

 

Mgr. J.Mácka, řed. školy

—————

Přerušení provozu mateřské školy

11.03.2020 10:53

Ředitel školy přerušuje provoz Mateřské školy Hrušky  od středy  11.3.2020 do úterý 17.3.2020 z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID a provedení dezinsekce prostor mateřské školy kvůli výskytu svrabu. Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem školy.

Žádáme rodiče, aby z důvodu dlouhé inkubační doby u svrabu při výskytu jakýchkoli kožních problémů  kontaktovali odborného lékaře.

Rodiče dětí si mohou požádat  o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zažízení (školy).

Odkaz ke stažení zde :

tiskopis_osetrovne_skola.doc

tiskopis_ošetřovné.pdf

Tiskopis ve formátu pdf je nutno vypsat ručně, ve formátu doc možno na počítači. Vyplněný formulář zašlete mailem na zshrusky@volny.cz nebo doneste osobně do základní školy (možno vhodit do poštovní schránky). Vzhledem k situaci v MŠ (řešíme svrab) mne  prosím kontaktujte na čísle 723 371 613, tiskopis Vám potvrdím v nejbližším možném termínu.    

Pokud se situace nezmění, provoz školy bude obnoven ve  středu 18.3.2020.

Mgr. J.Mácka, řed. školy

—————