Mateřská škola

Mateřská škola jakožto oddělené pracoviště školy sídlí v přízemní budově pavilónového typu na adrese Hrušky 250. Škola se  nachází mimo centrum obce v poměrně rozlehlé zahradě v přírodním stylu. Zahrada je využívána celoročně. V zimních měsících při dostatečném množství sněhu, je využíván kopec, na kterém děti sáňkují a bobují. V jarních, letních a podzimních měsících zahrada nabízí dětem průlezky, pískoviště, houpačky, skluzavky, visutý most, balanční prvky, smyslový chodník. Pro klidnější činnosti je určen dřevěný altán, zastíněná dřevěná terasa a hudební koutek. Zeleninové záhony podporují dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých pěstitelských činností. Biotop a hmyzí domek učí děti, že nejsou v přírodě sami, učí je je poznávat živočichy v jejich přirozeném prostředí. V období, které neumožňuje pobyt na zahradě, chodí děti na vycházky do okolí vesnice. Zajímavé lokality, které jsou nečastěji využívané, se nachází u rybníků, v prostředí zahrad ve Vinohradech a v polích v blízkosti MŠ. Děti zde mohou pozorovat drobné živočichy, rostliny ale také různé pracovní činnosti (např. orbu, setí  a sklizeň plodin).  Prostředí tříd je přizpůsobeno požadavkům dětí - hrací a odpočinková centra.  Nachází se zde dětský kuchyňský kout, kadeřnické a obchodní centrum, knihovnička, pokojíček se sedací soupravou, pracovní ponk, počítačové centrum a volná hrací plocha na koberci pro různé konstruktivní hry. Pro výtvarnou a pracovní činnost je pořízen pracovní stůl s odkládacími policemi na výtvarné potřeby. Jedna třída je využívaná jako tělocvična a hudebna s elektr. varhanami. Prostor je dostatečně veliký pro různá společná setkání rodičů a dětí. 

Ve školní kuchyni se vaří i pro ZŠ. Celá kuchyně, včetně přípravny, byla v roce 2013 rekonstruovaná. Je  vybavená novým kuchyňským zařízením, které odpovídá hygienickám normám zdravého stravování.


Novinky ve školce

Důležité!

23.03.2023 12:29

Nově informace naleznete na https://zsmshrusky.edupage.org/ 

—————

Přerušení dodávky elektrické energie

11.09.2022 19:01

Dne 14.9. 2022 bude od 7:00hod do 17:30hod přerušena dodávka elektrické energie. Prosíme sledujte informace na nástěnce v MŠ.

—————

Školní zralost

07.09.2022 14:32

Přednáška v MŠ Křenovice "ŠKOLNÍ ZRALOST"

V pondělí 12.9. 2022 v 16:00 hod. se uskuteční v prostorách mateřské školy pod vedením paní Mgr. Lenky Bínové přednáška školní zralosti.

Doporučujeme všem rodičům se této přednášky zúčastnit.

Prosíme zapisujte se do tabulky v šatně v MŠ Hrušky, z důvodu kapacity míst.

—————

Třídní schůzky

30.08.2022 15:39

Ve čtvrtek 1.9. 2022 v 16:30 hodin se konají v prostorách MŠ Hrušky třídní schůzky pro všechny rodiče. Schůzky se konají bez dětí.

—————

Zahájení školního roku 2022 / 2023

26.08.2022 13:35

Vedení mateřské školy Hrušky oznamuje, že nový školní rok bude zahájen 1.9. 2022 v obvyklém čase. 

Denní provozní doba je od 6:30 do 16:30. Vyzvedávání dětí, které odchází po obědě je do 13:00 hod. 

Nově příchozí děti si první den přinesou:
        - papuče
        - plastový hrneček
        - oblečení na zahradu
        - děti které spí - pyžamo

Bližší informace podají paní učitelky osobně nebo budou vyvěšené na školní nástěnce.

 

Těšíme se na vás!

 

—————

Zápis do Mateřské školy Hrušky pro školní rok 2022/2023 - ukrajinské děti

21.06.2022 15:28

Zápis do mateřské školy pro děti z Ukrajiny

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка /Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, příspěvková organizace

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
  які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 27. 6. 2022 od 12. 00 hodin do 14. 00 hodin.

Místo zápisu / Місце запису: MŠ a ZŠ Hrušky, okres Vyškov, p.o. Hrušky 69, 683 52, Křenovice

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je dostupná na našich webových stránkách nebo lze vyzvednout osobně v naší mateřské škole
    заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії  TUT zadost-o-prijeti-ditete-ms-cesko-ukrajinsky-1-vzor-educz.doc  , або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
     документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
     документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))
     довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
      Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

V / Hruškách  dne/дата 21. 6. 2022                                                         

Ředitel ZŠ a MŠ  / Директор дитячого садка

Mgr. Josef Mácka

 

—————

Výsledky zápisu do MŠ Hrušky 2021

23.05.2022 07:38

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, p.o.

 

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023

 

reg.č. MS001/2022                 nepřijat

reg.č. MS002/2022                žádost stornována

reg.č. MS003/2022                žádost stornována

reg.č. MS004/2022                přijat

reg.č. MS005/2022                            žádost stornována

reg.č. MS006/2022                  žádost stornována

reg.č. MS007/2022                  nepřijat

reg.č. MS008/2022                  přijat

reg.č. MS009/2022                 žádost stornována

reg.č. MS010/2022                nepřijat

reg.č. MS011/2022                 žádost stornována

reg.č. MS012/2022                 žádost stornována

reg.č. MS013/2022                 přijat

reg.č. MS014/2022                přijat

reg.č. MS015/2022                  přijat

reg.č. MS016/2022                  žádost stornována

reg.č. MS017/2022                  přijat

reg.č. MS018/2022                  nepřijat

reg.č. MS019/2022                nepřijat

reg.č. MS020/2022                  žádost stornována

reg.č. MS021/2022                  žádost stornována

reg.č. MS022/2022                  žádost stornována

reg.č. MS023/2022                  žádost stornována

reg.č. MS024/2022                  nepřijat

reg.č. MS025/2022                  nepřijat

reg.č. MS026/2022                  žádost stornována

reg.č. MS027/2022                  nepřijat

reg.č. MS028/2022                  přijat

 

V  Hruškách dne 20.5.2022                         Mgr.Josef Mácka, řed. školy

 

—————

Zápis do Mateřské školy Hrušky pro školní rok 2022/2023

29.03.2022 11:49

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov,p.o.

Hrušky 69, p. Křenovice, 683 52

mshrusky@seznam.cz

Tel. 544223305

Zápis  do Mateřské školy Hrušky

pro

školní rok 2022/2023

 

Zápis do MŠ Hrušky se uskuteční 

ve středu 11.května 2022

v době od 10 do 12 hodin

v kanceláři MŠ Hrušky

K zápisu přineste občanský průkaz a rodný list dítěte,

vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list, potvrzený dětským lékařem.

 

Žádost pro přijetí k předškolnímu vzdělávání, kritéria pro přijetí a evidenční list  je možno stáhnout zde :

kriteria_MŠ_2022_2023.docx

  žádost_o_přijetí_k_předškolnímu__vzdělávání_2022_2023.doc

evid_list_1.jpg

evid_list_2.jpg

 

V Hruškách  dne  29. března 2022                 Mgr. J. Mácka, řed. školy                                

 

 

—————

Přerušení provozu Mateřské školy

09.12.2021 08:54

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Hrušky, okres Vyškov, příspěvkové organizace, oznamuje rodičům, že provoz Mateřské školy Hrušky bude  přerušen v období od čtvrtka 23. prosince 2021 do neděle 2. ledna 2022.

—————

Záhájení školního roku 2020/2021

25.08.2021 17:23

 

Provoz mateřské školy v novém školním roce bude zahájen ve středu  1. září  2021 v 6.30. Doba provozu zůstává stejná jako v minulém školním roce do 16.30.

Děti si přinesou první den do školky

 • papuče s bílou podrážkou a plnou patou (pevná obuv)
 • plastový hrníček 
 • pláštěnku
 • gumáky
 • věci na převlečení, oblečení na ven, do třídy, náhradní oblečení v případě nehody
 • pyžamo
 • kopie kartičky pojištěnce

 

Všechny věci, prosíme, řádně označit jménem dítěte.

Třídní schůzky se budou konat ve čtvrtek 9. září 2021 v 16.30 hod v budově MŠ.

 

—————