Režim dne v naší mateřské škole

 I. třída

6,30 - 8,00 scházení dětí, hry, spontánní činnosti
8,00 - 9,00 pohybová chvilka, hygiena, svačinka
9,00 - 9,45 činnosti dětí (spontánní, řízené)
9,45 - 11,30 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11,30 - 11,45 převlékání, hygiena
11,45 - 13,00 oběd, hygiena,odchod domů
13,00 - 14,00

14,00 - 15,00

15,00 - 16,30
 
odpočinek, klidové činnosti, odchod domů

spontánní činnosti, hygiena

postupná svačinka, spontánní činnosti, odchod domů
 

II. třída

7,00 - 8,15 scházení dětí, hry
8,15 - 9,00 pohybové chvilky, hygiena, postupné svačinky
9,00 - 9,45 činnosti dětí (spontánní, řízené)
9,45 - 11,45 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11,45 - 12,00 převlékání, hygiena
12,00 - 12,45 oběd, hygiena, odchod domů
12,45 - 14,30 hygiena, odpočinek (dle potřeby dětí)
14,30 - 15,00 pohybová chvilka, spontánní činnosti, hygiena
15,00 - 16,00 postupná svačinka, spontánní činnosti, odchod domů, sloučení tříd
Činnosti lze aktuálně upravovat za předpokladu dodržování pitného režimu
a 3 hod. rozpětí mezi jídlem.

 

Režim dne ke stažení: 4 - režim dne I., II. třída (2).doc

 

 

    Ve školním roce 2019/2020 jsou otevřeny v MŠ dvě třídy s celkovým počtem 40 dětí. MŠ má tři místnosti, ve kterých se realizuje výchovně vzdělávací práce. Třídy jsou dostatečně prostorné, vzdušné, jsou situovány na jižní stranu. V letních měsících je přílišné sluneční světlo tlumeno okenními žaluziemi, místnost určená k odpočinku má klimatizační jednotku.  Prostory jsou vymalovány pastelovými barvami, celkový dojem vytváří příjemné a klidné prostředí. Třídy Sluníček i Kuřátek  jsou rozděleny na část s kobercem tzv. herní a na část se stolečky tzv. pracovní. Zároveň se v pracovní části i stoluje. Jedna třída se po obědě mění na lehárnu. Lehátka s lůžkovinami jsou uložená v odděleném prostoru. Třetí místnost je multifunkční, slouží k pohybovým hrám, ke cvičení i jako hudebna. Uspořádání tříd umožňuje skupinovou i individuální práci. Vybavení hračkami a pomůckami je standardní.

Třída "Kuřátek" je složena z 21 dětí 3 - 5letých (11 chlapců a 10 dívek), třída "Sluníček"je složena z 19 dětí 4 - 6letých (12 chlapců a 7 dívek).

Při práci v obou třídách je respektována osobnost a jsou dodržovány zásady individuálního přístupu. Výchovně vzdělávací práce vychází ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a nese název "U nás na zahradě". Nabízí se otázka proč právě zahrada? Zahrada je pro nás velmi důležitá - obklopuje budovu ze všech stran, poskytuje chladivé útočiště při letních vedrech, na podzim hýří barvami a umožňuje sklizeň toho, co jsme od jara vypěstovali, v zimě ji využíváme k zimním radovánkám a na jaře pozorujeme probouzející se život. Provází nás tedy celým školním rokem. Naší snahou je takto seznámit děti s místem a prostředím, ve kterém žijí, vytvářet v nich pozitivní vztah k životnímu prostředí, umožnit jim plně plně využívat přírodu ke svým hrám a to tak, aby se naučily přírodě neubližovat, rozumět ji, pečovat a chránit ji. Tímto podporujeme vzdělávací cíl, který spočívá v objevování radosti z příjemných prožitků a zkušeností, které jsou základem do života a vzdělávání. 

Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytují, vzájemně provázaným a vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Celým vzdělávacím procesem prolíná environmentální výchova.


Kontakt:

Mateřská škola

683 52 Hrušky 250
tel.: 544 223 305
mobil: 607 395 191
e-mail: mshrusky@seznam.cz

Provozní doba Mateřské školy

6,30 hod. – 16,30 hod.

Úplata za předškolní vzdělávání

Školné pro děti přihlášené k celodenní docházce činí 500,-Kč, rodiče předškolních a odkladových dětí školné nehradí.

V případě platby převodem použijte tyto údaje:

Číslo účtu školy: 27-3882830287

Kód banky: 0100

Variabilní symbol: 485

Identifikace plátce: jméno majitele účtu (Vaše jméno), pozn. školné