Režim dne v naší mateřské škole

 I. třída

6,30 - 8,15 scházení dětí, hry, spontánní činnosti
8,15 - 9,00 pohybová chvilka, hygiena, svačinka
9,00 - 9,45 činnosti dětí (spontánní, řízené)
9,45 - 11,45 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11,45 - 12,00 převlékání, hygiena
12,00 - 12,45 oběd
12,45 - 14,30 hygiena, příprava k odpočinku, odpočinek
14,30 - 15,00 pohybová chvilka, svačinka, hygiena
15,00 - 16,00 spontánní činnosti, odchod domů, spojování tříd v 16:00 hod

II. třída

7,00 - 8,15 scházení dětí, hry, spontánní činnosti
8,15 - 9,00 pohybová chvilka, hygiena, svačinka
9,00 - 9,45 činnosti dětí (spontánní, řízené)
9,45 - 11,45 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11,45 - 12,00 převlékání, hygiena
12,00 - 12,45 oběd
12,45 - 14,30 hygiena, příprava k odpočinku, odpočinek (dle potřeby dětí)
14,30 - 15,00 pohybová chvilka, svačina, hygiena
15,00 - 16,30 spontánní činnosti, odchod domů, sloučení tříd v 16:00 hod
Činnosti lze aktuálně upravovat za předpokladu dodržování pitného režimu
a 3 hod. rozpětí mezi jídlem.

 

 

    Ve školním roce 2022/2023 jsou otevřeny v MŠ dvě třídy s celkovým počtem 40 dětí. MŠ má tři místnosti, ve kterých se realizuje výchovně vzdělávací práce. Třídy jsou dostatečně prostorné, vzdušné, jsou situovány na jižní stranu. V letních měsících je přílišné sluneční světlo tlumeno okenními žaluziemi.  Prostory jsou vymalovány pastelovými barvami, celkový dojem vytváří příjemné a klidné prostředí. Třídy Žirafek i Soviček jsou rozděleny na část s kobercem tzv. herní a na část se stolečky tzv. pracovní. Zároveň se v pracovní části i stoluje. Obě třídy se po obědě mění na lehárnu. Třetí místnost je multifunkční, slouží k pohybovým hrám, ke cvičení i jako hudebna. Uspořádání tříd umožňuje skupinovou i individuální práci. Vybavení hračkami a pomůckami je standardní.

Třída "Soviček" je složena z 19 dětí 3 - 7letých (10 chlapců a 9 dívek), třída "Žirafek" je složena z 21 dětí 3 - 7letých (11 chlapců a 10 dívek).

Při práci v obou třídách je respektována osobnost a jsou dodržovány zásady individuálního přístupu. Výchovně vzdělávací práce vychází ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a nese název "U nás na zahradě". Nabízí se otázka proč právě zahrada? Zahrada je pro nás velmi důležitá - obklopuje budovu ze všech stran, poskytuje chladivé útočiště při letních vedrech, na podzim hýří barvami a umožňuje sklizeň toho, co jsme od jara vypěstovali, v zimě ji využíváme k zimním radovánkám a na jaře pozorujeme probouzející se život. Provází nás tedy celým školním rokem. Naší snahou je takto seznámit děti s místem a prostředím, ve kterém žijí, vytvářet v nich pozitivní vztah k životnímu prostředí, umožnit jim plně plně využívat přírodu ke svým hrám a to tak, aby se naučily přírodě neubližovat, rozumět ji, pečovat a chránit ji. Tímto podporujeme vzdělávací cíl, který spočívá v objevování radosti z příjemných prožitků a zkušeností, které jsou základem do života a vzdělávání. 

Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytují, vzájemně provázaným a vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Celým vzdělávacím procesem prolíná environmentální výchova.


Kontakt:

Mateřská škola

683 52 Hrušky 250
tel.: 544 223 305
mobil: 607 395 191
e-mail: mshrusky@seznam.cz

Provozní doba Mateřské školy

6,30 hod. – 16,30 hod.

Úplata za předškolní vzdělávání

Školné pro děti přihlášené k celodenní docházce činí 500,-Kč, rodiče předškolních a odkladových dětí školné nehradí.

V případě platby převodem použijte tyto údaje:

Číslo účtu školy: 27-3882830287

Kód banky: 0100

Variabilní symbol: 485

Identifikace plátce: jméno majitele účtu (Vaše jméno), pozn. školné