Otázky a odpovědi Mateřské školy

Mají děti pitný režim?

Ano, po celý den. Děti se obsluhují u zvláště upraveného servírovacího stolku.

—————

V kolik hodin si můžu vyzvednout dítě po obědě?

Školka je pro tyto děti otevřena od 12,30 do 13,00 hod.

—————

V kolik hodin si mohu vyzvednout dítě po odpoledním spaní?

Odpoledne je MŠ otevřena od 15 hodin. Pokud rodiče z různých důvodů potřebují dítě vyzvednout před 15 hodinou,  je třeba se dohodnout  předem s učitelkou.

—————

Může dítě vyzvednout i jiná osoba než rodič, např. starší sourozenec?

Dítě může z MŠ odvádět kromě zákonných zástupců na základě písemného pověření i starší sourozenec. Zpravidla  jsou to sourozenci starší deseti let. Může nastat i vyjímečný případ, kdy se domluví rodiče mezi sebou a dítě si navzájem z MŠ odvedou. V tomto případě je třeba předem nahlásit učitelce tuto mimořádnou situaci.

—————

Kdy bývá zápis do mateřské školy a co si máme s sebou k zápisu přinést?

Zápis do MŠ vyhlašuje v jarních měsících ( květen) ředitel ZŠ a MŠ. Přesné datum konání zápisu je vždy s předstihem rodičům oznámeno místním rozhlasem, vyvěšením oznámení v budově školky, nebo nově na našich webových stránkách. K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte.

—————