Distanční výuka ZŠ Hrušky

13.10.2020 15:20

Vážení rodiče,
vzhledem k nařízení vlády přechází také naše základní škola  od 14.10.2020 do režimu distanční výuky. Změnou školského zákona se distanční výuka stala  pro žáky povinnou. Režim distančního vzdělávání bude pro základní školy trvat do 23. října, poté následují podzimní prázdniny od 26. do 30. 210. 2020. V době podzimních prázdnin výuka probíhat nebude. Obnovení normální výuky se předpokládá od pondělí 2.listopadu.
 
V příštích osmi pracovních dnech (14. - 23.10.) budou žáci pracovat podobným způsobem jako během jarní distanční výuky. Úkoly budeme zadávat na webových stránkách školy https://www.zsmshrusky.cz/domaci-ukoly/ . Primárně budeme využívat úkoly z pracovních sešitů a učebnic, na kterých mohou děti pracovat samy nebo pod dohledem rodičů - týká se především žáků 1.ročníku. Děti mají také  zřízené účty na  https://www.gramar.in/cs/ , u úkolů, které  zde budou vypracovávat, je pak možno ihned hodnotit úspěšnost řešení.  Rozsah zadávaných úkolů bude v tomto období omezen , tak aby nedocházelo k přetěžování žáků ani Vás rodičů.
 
Pokud by se situace  nezlepšila natolik, abychom se  po podzimních prázdninách mohli vrátit k normální výuce, budeme Vás bez prodlení informovat, jakými formami bude distanční  výuka nadále realizována. 
 
Pro případné doplnění informací pište či volejte.
 
Děkuji za pochopení a přeji mnoho sil Vám všem.
 
J.Mácka
723 371 613

—————

Zpět