Domácí úlohy

19.02.2018 11:46

Vážení rodiče,

na webových stránkách školy  www.zsmshrusky.cz  bude pro lepší informovanost rodičů zveřejňováno probírané učivo, domácí úkoly, příprava na  testy, zkoušení apod. Hledejte prosím zde:

1.ročník

https://www.zsmshrusky.cz/domaci-ukoly/a1-trida/

2. ročník

https://www.zsmshrusky.cz/domaci-ukoly/a2-trida/

3. ročník

https://www.zsmshrusky.cz/domaci-ukoly/a3-trida/

4. ročník

https://www.zsmshrusky.cz/domaci-ukoly/a4-trida/

U žáků 1.ročníku budou  domácí úkoly označovány tak jako doposud.

 Žáci 2. , 3. a 4 .ročníku si  budou nadále domácí úkoly zapisovat do svých úkolníčků, stejně jako plánované testy, zkoušení nebo učivo, které mají procvičovat doma.

Informace uveřejňované na webu školy tedy slouží rodičům žáků, aby měli jednak přehled o probíraném učivu a zadávaných úkolech ( především v době nemoci dítěte), a také pro kontrolu, zda si jejich děti zadávané úkoly zapisují do svých úkolníčků.

Byli bychom velmi neradi, kdyby  si žáci přestali zapisovat úkoly do svých úkolníčků s tím, že  je to zbytečné, když si to můžou najít na školním webu.

 

—————

Zpět