Informace k nástupu dětí do školy 25. května

20.05.2020 11:53

Informace k nástupu dětí do školy 25. května

Žáci budou přicházet do školy po celou dobu školní výuky až do prázdnin tímto způsobem:

Žáci 3. a 4. ročníku se   shromažďují v době od 7.30 do 7.45 ve dvoře školy v prostoru venkovní učebny, po změření teploty odchází pod dozorem pedagoga v 7.45 do své učebny.

Žáci 1. a 2. ročníku se shromažďují v době od 7.45 do 8.00 ve dvoře školy v prostoru venkovní učebny, po změření teploty odchází pod dozorem pedagoga v 8.00 do své učebny.

Jestliže se budou u dítěte projevovat příznaky rýmy, kašle nebo zvýšené teploty, bude umístěno do karanténní místnosti a zákonný zástupce bude vyzván, aby si dítě vyzvedl. Budete-li u svých dětí pozorovat možné příznaky onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel), neposílejte je prosím do školy. Pokud by se jednalo o alergickou rýmu či kašel, je třeba toto škole předem sdělit a doložit.

Vybavte prosím své děti hodinkami, aby nedocházelo při příchodu žáků ke komplikacím, způsobeným jejich příchodem v nesprávnou dobu.

Žáci musí být pro pobyt ve škole vybaveni dvěma rouškami a sáčky na uložení roušek.  V učebnách se budeme pohybovat bez roušek, ve společných prostorách s rouškami.

Žáci první den odevzdají vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ čestné prohlášení.pdf. V případě, že nemáte možnost  prohlášení  vytisknout, sdělte tuto skutečnost škole, tiskopis vám dodáme. Bez čestného prohlášení není možné žáka do výuky zařadit.

Žáci si do školy donesou první den veškeré učebnice, pracovní sešity, sešity a pomůcky do vyučování. Vzhledem k očekávanému teplému počasí vybavte děti vhodným oblečením a obuví pro pobyt venku.

Dopolední vzdělávací blok bude končit takto: 3. a 4. ročník v 11.45 hod., 1. a 2. ročník ve 12.15 hod. Poté následuje oběd pro přihlášené žáky.

Po obědě odcházejí žáci, kteří nejsou přihlášeni na odpolední zájmovou činnost, domů.

Odpolední činnost bude pro přihlášené děti probíhat ve dvou skupinách.

 1.skupina pro žáky 1.a 2. ročníku               2.skupina pro žáky 3. a 4. ročníku

Během prvního týdne provozu školy se budeme snažit vše doladit tak, abychom plně vyhověli podmínkám  epidemiologického manuálu.

Své případné připomínky a dotazy volejte nebo pište.

J.Mácka

 

—————

Zpět