Informace o provozu Základní školy Hrušky do konce roku 2020

16.12.2020 14:29

Vážení rodiče,
vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků  základních škol a školních družin. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro základní školy není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.
 
Školní výuka na Základní škole Hrušky bude tedy v tomto kalendářním roce ukončena  18. prosince 2020. Tímto dnem bude taktéž ukončena činnost školní družiny.
 
Přeji Vám klidné prožiti vánočních svátků a mnoho štěstí v roce 2021. 
J .Mácka 

—————

Zpět