Informace – poslední školní týden 24. - 28. 6. 2019

21.06.2019 11:37

V posledním školním týdnu bude školní vyučování končit v 11.40, oběd bude vydáván ihned po skončení vyučování, provoz školní družiny beze změn (6.45 – 15.30).

 

V úterý 25. 6. budou žáci odevzdávat učebnice. Před odevzdáním je třeba, aby rodiče učebnice zkontrolovali a opravili do původního stavu, pokud došlo k jejich poškození (vytržení z vazby, vytržené listy, malůvky v učebnicích). Zničené či ztracené učebnice je třeba škole nahradit. Děti si v pondělí taktéž přinesou velkou igelitovou tašku na výtvarné práce.

 

V poslední školním týdnu absolvují žáci pěší výlety do okolí Hrušek, podrobnosti budou upřesněny v předstihu.

 

Předávání školního vysvědčení proběhne v pátek 28. 6. v 9 hodin. Škola bude pro žáky otevřena od 6.45, žáci mohou do školy přijít kdykoli mezi 6.45 – 9.00, dozor je zajištěn ve školní družině. Po předání vysvědčení žáci odcházejí domů (cca v 10.00). Děti, které jsou na pátek nahlášeny na oběd, odcházejí ze školy až po obědě (cca 12.00). Žáci, kteří budou tento den v odpolední školní družině, odcházejí domů dle dispozic od rodičů, školní družina má provoz do 15.30.

 

Informace o obědu a školní družině v posledním školním dnu vyplňte a zašlete po dětech zpět do školy do 19. 6. 2019.

Děkuji. J. Mácka

—————

Zpět