Kriteria pro přijetí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

25.03.2021 09:44

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, p.o.

 

Kriteria pro přijetí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

 

Školský obvod Základní školy Hrušky je dle zákona č. 561/2004 Sb. § 178,odst.2,písm. stanoven takto :  Je-li v obci jedna základní škola zřízená obcí, tvoří školský obvod území obce. 

Kriteria pro přijetí:

1. Přednostně se přijímají děti, patřící do školského obvodu obce Hrušky - - děti, mající trvalé bydliště v obci Hrušky

2. V případě nenaplnění kapacity školy dětmi dle bodu 1. těchto kriterií, přijímají se děti, nepatřící do školského obvodu obce Hrušky - děti, nemající trvalé bydliště v obci Hrušky

3.V případě překročení kapacity školy (60 žáků) se rozhoduje mezi dětmi z bodu 2. losem

 

V Hruškách 25.3.2021                      Mgr. J. Mácka, řed. školy

 

—————

Zpět