Oznámení výsledků voleb do školské rady

14.10.2019 16:15

    Ředitel ZŠ a MŠ Hrušky, okr. Vyškov, p.o. tímto oznamuje zákonným zástupcům žáků základní školy, že ve volbách do školské rady pro roky 2019 až 2022 byla 19 hlasy zákonných zástupců  zvolena paní Marcela Nepomucká, Hrušky 36,  a  15 hlasy zákonných zástupců paní Kateřina Krejčířová, Hrušky 204.

 

 

V Hruškách dne 14.10.2019                                     Mgr. Josef Mácka

                                                                                   řed. školy 

 

 

—————

Zpět