Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

26.05.2020 09:30


Na základě vyhlášky MŠTMT č. 211/2020 Sb. určil ředitel školy pro hodnocení žáků na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 tato pravidla:

 

  1. Neplatí pravidla hodnocení uvedená ve školním řádu 
  2. Známka na závěrečné hodnocení bude určena těmito podklady:
  •  průměr známek za období 1.2. 2020 - 10.3. 2020
  •  Hodnocení (známka) na vysvědčení za první pololetí školního roku 2019/2020
  •  Při závěrečné klasifikaci může učitel použít při rozhodování jako podporu pro hodnocení také práci žáků v době distančního vzdělávání   nebo práci žáků v období od 25. 5. 2020 do 30. 6.2020, pokud se žák účastnil prezenčního vzdělávání (byl přítomen ve škole)
  1. Žádný žák nebude celkově hodnocen stupněm neprospěl
  2. Na žádost žáka (prostřednictvím zákonného zástupce) je možné před vydáním vysvědčení komisionální přezkoušení

 

V Hruškách dne 25.5.2020                                          Mgr. Josef Mácka, ředitel školy

 

—————

Zpět