Přerušení provozu Mateřské školy Hrušky v měsíci červenci a srpnu 2021

05.05.2021 11:33

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, příspěvková organizace

 

Přerušení   provozu Mateřské školy

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Hrušky, okres Vyškov, příspěvkové organizace,

podle ustanovení § 3 odst.1  Vyhlášky  č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění,

 

přerušuje provoz Mateřské školy Hrušky od 12.července 2021 do 31.srpna 2021.

 

Provoz školy bude zahájen dne 1.9.2021.

 

V Hruškách dne 5.5.2021                                                        Mgr. J. Mácka

                                                                            ředitel  ZŠ a MŠ Hrušky, okres Vyškov, p.o.

 

—————

Zpět