Provoz základní školy od 25.5.2020

15.05.2020 07:43

Vážení rodiče,

rád bych Vám touto cestou poděkoval za Vaše odpovědi  na otázky týkající se opětovného otevření naší školy od 25. května.
Do dnešního dne jsem obdržel odpovědi od sedmnácti  rodičů. Z Vašich  odpovědí vyplývá, že nikdo z Vás nepočítá s tím, že by Vaše dítě do školy nenastoupilo. Prosím tedy ty z Vás, kteří tak dosud neučinili, aby mi své odpovědi  zaslali do 18. května 2020. 
 
Situace okolo otevření škol k 25. květnu je poněkud turbulentní, vládní představitelé si mnohdy odporují ve svých prohlášeních či se navzájem předhánějí v prognózách uvolňování epidemiologických opatření a manuál, podle kterého se  má otevření škol  řídit, není úplně vydařený. Naše škola díky menšímu počtu žáků nebude muset  řešit většinu problémů, typických pro velké školy se stovkami žáků, a proto nepředpokládám výraznější komplikace při obnovení provozu. Pro děti, které začnou chodit dne 25. 5. do školy, bude v dopoledních hodinách organizována plnohodnotná školní výuka, vedená kvalifikovanými pedagogy, tak jak tomu bylo před uzavřením škol. V žádném případě nemusíte mít obavy, že by ve škole probíhalo jen jakési hlídání dětí a že byste se s dětmi museli  v odpoledních hodinách  něco učit. Pouze žáci, kteří zůstanou po zbytek školního roku doma (pokud tedy na naší škole nějací takoví budou), budou nadále vzděláváni distanční formou. Je ovšem nutné zdůraznit, že pokud děti nezačnou do školy chodit od začátku, jejich pozdější zařazení do školní skupiny  není možné.
 
Školní výuka bude probíhat od 25.5. ve dvou školních skupinách, totožných s našimi dvěma třídami.
V první třídě (1.a 2.ročník) povede výuku Mgr. V. Dostálová a Mgr. T. Fanturová, ve druhé třídě (3. a 4. ročník) bude vyučovat Mgr. H. Patschová a Mgr. J. Mácka.
Výuka bude probíhat od 8 do 12 hodin formou vyučovacích bloků, prokládaných přestávkami. Budou vyučovány předměty dle  upraveného rozvrhu hodin, při výuce a k trávení přestávek bude  využívána  také venkovní učebna školy a školní zahrada.
Během doby, která zbývá do konce školního roku, probereme zbývající základní učivo, budeme prohlubovat a procvičovat učivo, které se díky  Vám podařilo probrat během uzavření školy.
 
Školní jídelna bude také fungovat běžným způsobem (výdej uvařených jídel) s přihlédnutím k  požadavkům stanovených manuálem- jednotlivé školní skupiny (třídy) se budou stravovat odděleně..
 
Odpolední zájmová  činnost ( obdoba školní družiny)  bude  probíhat v jedné školní skupině pro žáky prvního  a druhého ročníku. Zřízení druhé školní skupiny pro žáky třetího a čtvrtého ročníku nemohu v tuto chvíli  potvrdit, neboť  se do ní k dnešnímu dni přihlásili pouze tři žáci . Ranní pobyt dětí ve škole před osmou hodinou (tedy jakásí obdoba ranní družiny) není možný. Z vyjádření ministra školství pro tisk vyplývá, že bude možný  manuálem původně zakázaný pobyt žáků  mimo pozemek školy, tudíž předpokládám, že budeme moci se žáky chodit na vycházky a výlety do okolí Hrušek. (dle ministra školství prý máme používat zdravý rozum). 
 
Doufám , že jsem vám výše uvedené informace předal dostatečně srozumitelně, pro případné další informace volejte či pište.
Detailní informace k organizaci prvních  dnů školní výuky obdržíte v průběhu příštího týdne.
Závěrem prosím přijměte mé poděkování za školní  práci , kterou jste Vy i  Vaše děti v této nelehké době vykonali.
S přáním pevného zdraví J.Mácka

—————

Zpět