Úplata za předškolní vzdělávání po dobu přerušení provozu MŠ Hrušky

24.03.2020 07:35

Úplata za předškolní vzdělávání po dobu přerušení provozu MŠ Hrušky nebude v souladu s Vyhláškou č.14/2005Sb. v platném znění  vybírána.

Úplatu za předškolní vzdělávání ve dnech 2.3. až 10.3.2020 (od začátku kalendářního měsíce do přerušení provozu) stanovuji ve výši 7/22 měsíční úplaty, (školka byla v provozu 7 dnů z 22 pracovních dnů v měsíci březnu), což činí  159 Kč. Pokud již byla obvyklá úplata (500 Kč) zaplacena, přeplatek bude zaslán na Váš účet.

V Hruškách dne 24.3.2020                          Mgr. Josef mácka

  

—————

Zpět