Uzavření Základní školy a Mateřské školy Hrušky, okres Vyškov, p. o. od 27.2.2021

27.02.2021 08:49

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, p.o. je rozhodnutím vlády ČR uzavřena od 27.2 do 21.3.2021.

Text usnesení vlády ČR zde :  https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM

—————

Zpět