Uzavření základní školy

10.03.2020 13:51

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

    Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: 
- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Základní škola Hrušky bude uzavřena od 11.3. 2020. Učivo pro žáky bude každodenně aktualizováno na stránkách školy. https://www.zsmshrusky.cz/domaci-ukoly/

Pro případné dotazy  k učivu prosím využijte mail.

Mgr. H. Patschová  hpatschova@gmail.com

Mgr. V. Dostálová   ve.radost@seznam.cz

Mgr. J.Mácka   zshrusky@volny.cz

Přidáváme odkaz na stránky OSSZ o žádosti  o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zažízení (školy)

Jakmile bude dostupný formulář online, přidáme odkaz k jeho stažení.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-xxzoppd

 

J.Mácka

 

 

—————

Zpět