VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

25.09.2019 14:46

 

     V souladu s volebním řádem pro volby členů školské rady Základní školy a Mateřské školy Hrušky, okres Vyškov, příspěvkové organizace, zřizované Obcí Hrušky, okres Vyškov, schváleným Zastupitelstvem Obce Hrušky, okres Vyškov dne 31.10.2005

 

vyhlašuji

 

volby do školské rady Základní a Mateřské školy, Hrušky, okres Vyškov, příspěvkové organizace .

 

 

    Volby proběhnou dne 14.října  2019 v době od 8 do 15.30 hodin v budově základní školy tajnou volbou.

 

    Kandidáti na členství v školské radě podají svou kandidaturu osobně , písemně či elektronicky   k rukám ředitele ZŠ a MŠ Hrušky, okres Vyškov, p.o. do pondělí 7.října  2019 do 15 hodin .

 

    Kandidatury budou zveřejněny dnem 8.10.2019 v budově školy a na webových stránkách školy.

Bližší informace ohledně školské rady a voleb do ní  jsou k dispozici u ředitele ZŠ a MŠ Hrušky, okres Vyškov, p.o.

 

V Hruškách dne 25.září 2019                                           Mgr. Josef Mácka

                                                                                        ředitel ZŠ a MŠ Hrušky,

                                                                                             okr. Vyškov, p.o.

oznámení kandidatury.docx

—————

Zpět