Výsledky zápisu do 1.ročníku ZŠ Hrušky

08.04.2019 16:07

reg. číslo ZS O1/2019  přijat

reg. číslo ZS O2/2019  přijat

reg. číslo ZS O3/2019  přijat 

reg. číslo ZS O4/2019  odklad

reg. číslo ZS O5/2019  přijat

reg. číslo ZS O6/2019  přijat

reg. číslo ZS O7/2019  přijat

reg. číslo ZS O8/2019  odklad

reg. číslo ZS O9/2019  přijat

reg. číslo ZS 10/2019  přijat

 

V Hruškách dne 8.4.2019          Mgr. Josef Mácka, řed. školy

 

—————

Zpět