Výsledky zápisu do Základní školy Hrušky

30.04.2020 10:19

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, p.o.

 

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2020/2021

 

reg.č. Z01/2020            přijat k základnímu vzdělávání

reg.č. Z02/2020            přijat k základnímu vzdělávání

reg.č. Z03/2020            přijat k základnímu vzdělávání

reg.č. Z04/2020            přijat k základnímu vzdělávání

reg.č. Z05/2020            žádost o odklad, správní řízení přerušeno

reg.č. Z06/2020            žádost o odklad, správní řízení přerušeno

reg.č. Z07/2020            žádost o odklad, správní řízení přerušeno

reg.č. Z08/2020            odklad započetí povinné školní docházky

 

 

V  Hruškách dne 30.4.2020                                                Mgr.Josef Mácka, řed. školy

 

—————

Zpět