Zápis do 1. ročníku Základní školy Hrušky 21. 4. 2022

04.03.2022 14:52

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov,p.o.

Hrušky 69, p. Křenovice, 683 52

zshrusky@seznam.cz

Tel. 723 371 613

 

Zápis do 1.ročníku  21.4.2022

Vážení rodiče,

   děti je možno   k povinné školní docházce přihlásit po celý měsíc duben. Školský zákon nevyžaduje u tohoto přihlášení přítomnost Vás ani Vašich dětí. Do školy je pouze nutno dodat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  čí žádost  o odklad školní docházky.

    Na naší  škole pořádáme zápis do 1. ročníku prezenčně, tedy za přítomnosti Vás a Vašich dětí, ve čtvrtek  21. dubna 2022 v době od 15 do 17.30 hodin.  Zákonní zástupci  u zápisu podávají  žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Pokud by se rodiče  nemohli či nechtěli zápisu v tento den zúčastnit, přihlašují dítě k povinné školní docházce dle předcházejícího odstavce.  Se souhlasem rodičů provedou pedagogové školy krátké ověření školní zralosti dětí. K zápisu prosím přineste rodný list dítěte. Rodiče, kteří budou mít zájem o odklad povinné školní docházky, podají u zápisu žádost o odklad povinné školní docházky, podloženou dvěma doporučujícími posudky, a to školského poradenského zařízení ( pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum )  a odborného lékaře  ( pediatra ) či klinického psychologa. Žádost o odklad lze podat i bez těchto posudků, ředitel školy však bude moci o odkladu rozhodnout až po jejich dodání.  Vyšetření školní zralosti je možno provést například v níže uvedených zařízeních :

Pedagogicko- psychologická poradna Vyškov

https://www.opppvyskov.cz/index.php/contacts

Pedagogicko- psychologická poradna Brno

https://www.pppbrno.cz/cs/

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání  a o odklad povinné školní docházky, jakož i kriteria pro přijetí je možno stáhnout zde.

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2022.docx

žádost o odklad 2022.docx

kriteria přijetí zš 2022.docx

 

V Hruškách dne 4.3.2022                                     Mgr. Josef Mácka,  řed. školy

 

—————

Zpět