Zápis do 1.ročníku

26.02.2019 10:13

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov,p.o.

Hrušky 69, p. Křenovice, 683 52

mshrusky@seznam.cz

Tel. 544223323

 

Zápis do 1.ročníku  4.4.2019

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku proběhne na naší škole ve čtvrtek  4. dubna 2019 v době od 15 do 17 hodin.  Zákonní zástupci  u zápisu podávají  žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. K zápisu prosím přineste svůj průkaz totožnosti a  rodný list dítěte. Rodiče, kteří budou mít zájem o odklad povinné školní docházky, podají u zápisu žádost o odklad povinné školní docházky, podloženou dvěma doporučujícími posudky, a to školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum )  a odborného lékaře    ( nejčastěji pediatra ) či klinického psychologa. Žádost o odklad lze podat i bez těchto posudků, ředitel školy však bude moci o odkladu rozhodnout až po jejich dodání.  K vyšetření školní zralosti se prosím objednejte v níže uvedených zařízeních co nejdříve.

Pedagogicko- psychologická poradna Vyškov

https://www.opppvyskov.cz/index.php/contacts

Pedagogicko- psychologická poradna Brno

https://www.pppbrno.cz/cs/

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání  a o odklad povinné školní docházky je možno stáhnout zde.

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání_2019 .docx    žádost o odklad_2019 .docx

Pokud zákonným zástupcům žáka nebude vyhovovat termín zápisu (4. dubna 2019), je třeba, aby si individuální termín zápisu domluvili  s ředitelem školy (tel. 544 223 323,  723 371 613 )

 

 

V Hruškách dne 26.2.2019                                       Mgr. Josef Mácka,  řed. školy

 

—————

Zpět