Zápis do 1.ročníku

05.02.2020 09:14

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku proběhne na naší škole ve středu  8. dubna 2020 v době od 15 do 17 hodin.  Zákonní zástupci  u zápisu podávají  žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. K zápisu prosím přineste svůj průkaz totožnosti a  rodný list dítěte. Rodiče, kteří budou mít zájem o odklad povinné školní docházky, podají u zápisu žádost o odklad povinné školní docházky, podloženou dvěma doporučujícími posudky, a to školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum )  a odborného lékaře  ( nejčastěji pediatra ) či klinického psychologa. Žádost o odklad lze podat i bez těchto posudků, ředitel školy však bude moci o odkladu rozhodnout až po jejich dodání.  K vyšetření školní zralosti se prosím objednejte například  v níže uvedených zařízeních co nejdříve.

Pedagogicko- psychologická poradna Vyškov

https://www.opppvyskov.cz/in dex.php/contacts

Pedagogicko- psychologická poradna Brno

https://www.pppbrno.cz/cs/

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání  a o odklad povinné školní docházky je možno stáhnout zde:

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2020.docx     žádost o odklad 2020.docx

 

Pokud zákonným zástupcům žáka nebude vyhovovat termín zápisu (8. dubna 2020), je třeba, aby si individuální termín zápisu domluvili  s ředitelem školy (tel. 544 223 323,  723 371 613 )

 

V Hruškách dne 5.2.2020                                       Mgr. Josef Mácka,  řed. školy

 

—————

Zpět