Fotogalerie: Školní kuchyně jídelníček

/album/fotogalerie-skolni-kuchyne-jidelnicek/img034-jpg/

—————

/album/fotogalerie-skolni-kuchyne-jidelnicek/a7-11-19-jpg/

—————

/album/fotogalerie-skolni-kuchyne-jidelnicek/a14-18-1-19-jpg/

—————

—————


Informace o stravování a platbách za stravování žáků ZŠ a MŠ Hrušky

Platbu za stravování je možno platit hotově (zpětně) u vedoucí stravování pí. Cenkové vždy do 5. dne v měsíci nebo zálohově převodem k 15. dni v měsíci.

 

Výše zálohových plateb:

Žáci MŠ (přesnídávka, oběd) : 580Kč

Žáci MŠ (přesnídávka, oběd, svačina) : 700Kč

Žáci ZŠ (oběd) : 550Kč

 

Každý strávník musí vyplnit přihlášku ke stravování a odevzdat vedoucí stravování. V případě změny účtu je nutné vyplnit novou přihlášku. Platby o prázdninách je vhodné pozastavit.

Oběd do jídlonosiče se vydává pouze první den nepřítomnosti strávníka od 11.30 hod do 12:00 hod v jídelně MŠ.

Dodržujte, prosím, výše uvedený čas, protože později se obědy vydávají pro žáky školy a školky.

Oběd z jídlonosiče je potřeba zkonzumovat nejpozději do jedné hodiny po odebrání v jídelně MŠ.

Vyúčtování zálohových plateb bude prováděno 1x ročně v červenci.

Odhlašování a přihlašování obědů se provádí ústně v jídelně MŠ, zápisem do sešitu v šatně MŠ a nebo telefonicky na tel. číslech:

544 223 305

607 395 191

nebo na emailové adrese: jidelnahrusky@seznam.cz

vždy den dopředu nejpozději do 13.00 hod.

 

Upozornění: Upozorňujeme, že podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), se uskutečňuje školní stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole. To znamená, že v případě absence žáka musí být oběd odhlášen (s výjimkou prvního dne nepředpokládané absence). Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., může dítě za sníženou úhradu (finanční normativ) odebrat stravu pouze první den nemoci (neplánované nepřítomnosti), jinak bude doúčtována úhrada za přípravu oběda do plné výše (70,- Kč) a to i v případě, že stravu nevyzvednete a tzv. „propadne“.

 

 

V případě platby převodem použijte tyto údaje:

Číslo účtu školy: 27-3882830287

Kód banky: 0100

Variabilní symbol: 485

Identifikace plátce: jméno majitele účtu (Vaše jméno)


Přihláška ke stravování ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hrušky školní rok 2018/2019

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ A MŠ HRUŠKY ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Jméno a příjmení dítěte:

 

Datum narození dítěte:

 

Bydliště:

 

Zákonný zástupce:

 

Telefonní kontakt:

 

e-mailový kontakt:

 

/ročník ZŠ:

 

Číslo vašeho účtu/kód banky/

nebo hotově:

 

Výše platby:

 

Periodicita plateb:

měsíčně

Datum přihlášky:

 

Podpis zákonného zástupce*:

 

 

*svým podpisem potvrzuji, správnost a úplnost výše uvedených údajů a to, že jsem se seznámil/a s Informacemi o školním stravování a platbách

 


Kontakt

Tel. školní kuchyně:
544 223 305
    
    E-mail: jidelnahrusky@seznam.cz
 Pracovní doba vedoucí stravování: 
Po - Pá  6 - 14 hod.

 


Ceny stravného

I. skupina 3 - 6 let MŠ 

Přesnídávka 6 Kč
Oběd 18 Kč
Svačina 6 Kč
Celý den 30 Kč
Dopoledne 24 Kč

 II. skupina 7 - 10 let MŠ

(děti, které ve školním roce dovrší 7 let)

Přesnídávka 6 Kč
Oběd 20 Kč
Svačina 6 Kč
Celý den 32 Kč
Dopoledne 26 Kč

III. skupina 6 - 10 let ZŠ

Oběd 23Kč

IV. skupina 11 - 14 let ZŠ

Oběd 25 Kč