Tato fotogalerie je prázdná.


Informace o stravování a platbách za stravování žáků ZŠ a MŠ Hrušky

 

Poplatky za stravné pro školní rok 2022/2023

S účinností od 1. 5. 2022

 

1.skupina - 3 – 6let MŠ

Přesnídávka              10,- Kč

Oběd                30,- Kč     dopolední stravování 40,- Kč

Svačina               10,- Kč     celodenní stravování 50,- Kč

 

2. skupina 7let MŠ

Přesnídávka          12,- Kč

Oběd                  39,- Kč   dopolední stravování 51,- Kč

Svačina               12,- Kč  celodenní stravování       63,- Kč

 

3.skupina - 7 – 10let ZŠ

Oběd                            39,- Kč

 

4.skupina 11 – 14let ZŠ

Oběd                            41,- Kč

 

2.skupina – děti, které dovrší ve školním roce 7let

4.skupina – žáci ZŠ, kteří dovrší ve škol. roce 11let

 

Výše záloh za stravné:

 

  • Žáci MŠ – 3 – 6 let – dopolední stravování (přesnídávka, oběd) : 850,- Kč
  • Žáci MŠ – 3 – 6 let celodenní stravování (přesnídávka, oběd, svačina) : 1050,- Kč
  • Žáci MŠ – 7 – 10 let – dopolední stravování (přesnídávka, oběd): 1100,- Kč
  • Žáci MŠ – 7 -10 let – celodenní stravování (přesnídávka, oběd, svačina) : 1260,- Kč
  • Žáci ZŠ – 7 – 10 let (oběd) : 800,- Kč
  • Žáci ZŠ 11 - 14 let (oběd): 880,- Kč

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

Prosíme rodiče o striktní dodržování pokynů (viz informace  o stravování)  při odhlašování dětí z docházky a stravování.

K dispozici jsou tyto formy:

Pevná linka MŠ: 544 223 305

Mobilní tel: 607 395 191 (lze zaslat i SMS)

Email: jidelnahrusky@seznam.cz

 

Prosíme, neodhlašujte děti na soukromá čísla pracovníků MŠ, respektujete tak tím jejich pracovní volno!

Pokud dojde k odhlášení dítěte na soukromé číslo pracovníků MŠ, nebude na to brán zřetel!

Děkujeme za pochopení

Pracovníci MŠ Hrušky

 

 

Platbu za stravování je možno platit hotově (zpětně) u vedoucí stravování pí. Cenkové vždy do 5. dne v měsíci nebo zálohově převodem k 15. dni v měsíci.

Každý strávník musí vyplnit přihlášku ke stravování a odevzdat vedoucí stravování. V případě změny účtu je nutné vyplnit novou přihlášku. Platby o prázdninách je vhodné pozastavit.

Oběd do jídlonosiče se vydává pouze první den nepřítomnosti strávníka od 11.30 hod do 12:00 hod v jídelně MŠ.

Dodržujte, prosím, výše uvedený čas, protože později se obědy vydávají pro žáky školy a školky.

Oběd z jídlonosiče je potřeba zkonzumovat nejpozději do jedné hodiny po odebrání v jídelně MŠ.

Vyúčtování zálohových plateb bude prováděno 1x ročně v červenci.

Odhlašování a přihlašování obědů se provádí ústně v jídelně MŠ, zápisem do sešitu v šatně MŠ a nebo telefonicky na tel. číslech:

544 223 305

607 395 191

nebo na emailové adrese: jidelnahrusky@seznam.cz

vždy den dopředu nejpozději do 13.00 hod.

 

Upozornění: Upozorňujeme, že podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), se uskutečňuje školní stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole. To znamená, že v případě absence žáka musí být oběd odhlášen (s výjimkou prvního dne nepředpokládané absence). Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., může dítě za sníženou úhradu (finanční normativ) odebrat stravu pouze první den nemoci (neplánované nepřítomnosti), jinak bude doúčtována úhrada za přípravu oběda do plné výše (100,- Kč) a to i v případě, že stravu nevyzvednete a tzv. „propadne“.

 

 

V případě platby převodem použijte tyto údaje:

Číslo účtu školy: 27-3882830287

Kód banky: 0100

Variabilní symbol: 485

Identifikace plátce: jméno majitele účtu (Vaše jméno)

 

 

 


Přihláška ke stravování ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hrušky školní rok 2022/2023

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ A MŠ HRUŠKY ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

 

Jméno a příjmení dítěte:

 

Datum narození dítěte:

 

Bydliště:

 

Zákonný zástupce:

 

Telefonní kontakt:

 

e-mailový kontakt:

 

/ročník ZŠ:

 

Číslo vašeho účtu/kód banky/

nebo hotově:

 

Výše platby:

 

Periodicita plateb:

měsíčně

Datum přihlášky:

 

Podpis zákonného zástupce*:

 

 

*svým podpisem potvrzuji, správnost a úplnost výše uvedených údajů a to, že jsem se seznámil/a s Informacemi o školním stravování a platbách

 


Kontakt

 

 
544 223 305
607 395 191 
    
    E-mail: jidelnahrusky@seznam.cz
 
    Pracovní doba vedoucí stravování: 
Po - Pá  6 - 14 hod.

 


Ceny stravného

I. skupina 3 - 6 let MŠ 

Přesnídávka 10 Kč
Oběd 30 Kč
Svačina 10 Kč
Celý den 50 Kč
Dopoledne 40 Kč

 II. skupina 7 - 10 let MŠ

(děti, které ve školním roce dovrší 7 let)

Přesnídávka 12 Kč
Oběd 39 Kč
Svačina 12 Kč
Celý den 63 Kč
Dopoledne 51 Kč

III. skupina 7 - 10 let ZŠ

Oběd 39 Kč

IV. skupina 11 - 14 let ZŠ

Oběd 41 Kč