Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, příspěvková organizace je neúplná škola se 4 postupnými ročníky 1. stupně. Jedná se o školu málotřídní, obvykle je spojován 1. s 2. a 3. se 4. ročníkem. Základní škola vykonává činnost v patrové budově na adrese Hrušky 69.


Z historie a současnosti školy

/album/z-historie-skoly/hrusky-4-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/hrusky-3-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/hrusky-2-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/budova-dnes-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2105-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2098-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2100-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2107-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2103-jpg1/

—————

—————


Novinky ve škole

Třídní schůzky 25.4.2019

19.03.2019 10:44

Ve čtvrtek 25.4.2019 v době od 16 do 18 hodin proběhnou třídní schůzky formou individuálních pohovorů se zákonnými zástupci žáků. Během pohovorů budou zákonným zástupcům předány informace o prospěchu a chování jejich dětí. 

—————

Úprava provozní doby školní družiny

01.03.2019 10:34

 

Provozní doba školní družiny je  od  4 . března 2019 stanovena  takto :

 ranní provoz :              6.45 –  7.40    

odpolední provoz :   11.40 - 15.45

Dochází tedy ke zkrácení provozní doby o 15 minut v odpoledních hodinách z důvodu snížení pracovního úvazku vychovatelky školní družiny.

 

—————

Zápis do 1.ročníku

26.02.2019 10:13

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov,p.o.

Hrušky 69, p. Křenovice, 683 52

mshrusky@seznam.cz

Tel. 544223323

 

Zápis do 1.ročníku  4.4.2019

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku proběhne na naší škole ve čtvrtek  4. dubna 2019 v době od 15 do 17 hodin.  Zákonní zástupci  u zápisu podávají  žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. K zápisu prosím přineste svůj průkaz totožnosti a  rodný list dítěte. Rodiče, kteří budou mít zájem o odklad povinné školní docházky, podají u zápisu žádost o odklad povinné školní docházky, podloženou dvěma doporučujícími posudky, a to školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum )  a odborného lékaře    ( nejčastěji pediatra ) či klinického psychologa. Žádost o odklad lze podat i bez těchto posudků, ředitel školy však bude moci o odkladu rozhodnout až po jejich dodání.  K vyšetření školní zralosti se prosím objednejte v níže uvedených zařízeních co nejdříve.

Pedagogicko- psychologická poradna Vyškov

https://www.opppvyskov.cz/index.php/contacts

Pedagogicko- psychologická poradna Brno

https://www.pppbrno.cz/cs/

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání  a o odklad povinné školní docházky je možno stáhnout zde.

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání_2019 .docx    žádost o odklad_2019 .docx

Pokud zákonným zástupcům žáka nebude vyhovovat termín zápisu (4. dubna 2019), je třeba, aby si individuální termín zápisu domluvili  s ředitelem školy (tel. 544 223 323,  723 371 613 )

 

 

V Hruškách dne 26.2.2019                                       Mgr. Josef Mácka,  řed. školy

 

—————

Sáňkování 29. 1.2019

28.01.2019 10:59

V úterý 29.1. půjdeme v hodinách TV sáňkovat. Děti si si přivezou sáně , boby, lopaty. Vhodné oblečení : kombinézy, rukavice, čepice, pokud možno nepromokavé boty a náhradní ponožky, pokud by došlo k promočení.

—————

OZNÁMENÍ o přerušení provozu školní družiny v době školních prázdnin

04.12.2018 11:50

Na základě § 8, odst. 2, vyhlášky č. 74/2005 ve znění 163/2018 přerušuji provoz školní družiny v době školních prázdnin dne 1.2.2019 (pololetní prázdniny) a ve dnech 11.2.2019 až 15. 2. 2019 (jarní prázdniny). Vyhlášení přerušení provozu  je zveřejněno na webových stránkách školy, zákonní zástupci byli informováni písemným sdělením. Vyhlášení přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem.

 

 

 V Hruškách  dne 28.1.2019    Mgr. Josef Mácka, ředitel školy

 

 

—————

Vystoupení žáků školy v sobotu 10.11.

06.11.2018 14:08

Žáci školy, (K. Dostálová, V. Pernicová, A. Randýsek, T. Kropáček, R. Blatná) kteří se účastní vystoupení (Posezení se seniory, sobota 10.11.) pod vedením pí. J. Randýskové, mají zkoušku na  vystoupení v pátek 9.11. v 19.30 v sále obecní hospody. Sraz před vystoupením  v sobotu je v 13.30 v sále obecní hospody.

 

—————

Školní družina - placení

19.09.2018 15:16

Měsíční úplatu za zájmové vzdělávání (školní družina) je možno platit hotově vychovatelce školní družiny nebo převodem na školní účet 27-3882830287/0100. U plateb převodem prosím uveďte do zprávy pro příjemce Vaše jméno  a formulaci „ Platba  školní družina“   ( např. J.Nový – Platba školní družina) . Výše měsíční platby je 50Kč, v hotovosti je možno zaplatit buď pololetí (250 Kč) nebo celý rok (500 Kč). Při platbách převodem je možno platit i      po 50 Kč měsíčně, doporučujeme ale platit též pololetně či ročně.

 

—————

Třídní schůzky 13. záři 2018

07.09.2018 10:46

Společná třídní schůzka rodičů žáků základní školy se koná ve čtvrtek 13.9. 2018 v 16 hodin.

—————

Zahájení školního roku 2018/2019

28.08.2018 12:05

Ředitelství základní školy v Hruškách oznamuje svým žákům a jejich rodičům, že školní rok 2018/2019 bude na naší škole zahájen v pondělí  3. září v 9 hodin. Žáci si do školy přinesou přezůvky. Vyučování tento den skončí v 11.45. Oběd bude vydán po skončení vyučování, ke stravování je nutno se přihlasit u vedoucí stravování. Provoz školní družiny je zajištěn  od 7 hodin do 15.30. Zápisní lístek do školní družiny je možno stáhnout na  webových stránkách školy  zápisní lístek do družiny.pdf (187,2 kB), bez vyplněného zápisního lístku není pobyt  dítěte ve školní družině možný.

 

 

—————

PASTELKY - nová taneční školička v Hruškách

02.07.2018 10:37

—————