Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, příspěvková organizace je neúplná škola se 4 postupnými ročníky 1. stupně. Jedná se o školu málotřídní, obvykle je spojován 1. s 2. a 3. se 4. ročníkem. Základní škola vykonává činnost v patrové budově na adrese Hrušky 69.


Z historie a současnosti školy

/album/z-historie-skoly/hrusky-4-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/hrusky-3-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/hrusky-2-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/budova-dnes-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2105-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2098-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2107-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2103-jpg1/

—————

—————


Novinky ve škole

Zápis do Základní školy Hrušky pro školní rok 2022/2023 - ukrajinské děti

21.06.2022 15:22

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

21. červen 2022

Zápis do 1. tříd pro ukrajinské děti se uskuteční 27.6.2022 od 12.00 do 14.00

K zápisu do ZŠ v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 27. června 2022 od 12 do 14 hodin.

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації періоду 27 червня 2022 року .

Dlja zarachuvannja do ZNZ u period z 1 po 30 kvitnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja toho, ščob sterpity perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. 1 st. a) Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja. Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin rejestraciji periodu 27 červnja 2022 roku .

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR

Termín zápisu: 27.6.2022 od 12.00 do 14.00 Místo zápisu: Základní škola, Hrušky, Hrušky 69, 683 52, Křenovice

Organizace zápisu

  1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

  1. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

  1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi a lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole) i TUT  :  Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky-1.doc

заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чеськоукраїнській версії , або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

документ, що дає право представляти дитину.

  1. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

V /м. Hruškách  dne/дата 21.6.2022

Mgr. Josef Mácka, ředitel školy

 

—————

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ Hrušky 2022

23.05.2022 07:45

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, p.o.

 

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2022/2023

 

reg.č. ZS01/2022            přijat k základnímu vzdělávání

reg.č. ZS02/2022            přijat k základnímu vzdělávání

reg.č. ZS03/2022            přijat k základnímu vzdělávání

reg.č. ZS04/2022            přijat k základnímu vzdělávání

reg.č. ZS05/2022            žádost o  odklad započetí povinné školní docházky

reg.č. ZS06/2022            přijat k základnímu vzdělávání

reg.č. ZS07/2022            přijat k základnímu vzdělávání

reg.č. ZS08/2022            odklad započetí povinné školní docházky

reg.č. ZS09/2022            přijat k základnímu vzdělávání

reg.č. ZS010/2022          přijat k základnímu vzdělávání

reg.č. ZS011/2022          žádost o  odklad započetí povinné školní docházky

reg.č. ZS012/2022          přijat k základnímu vzdělávání

reg.č. ZS013/2022          přijat k základnímu vzdělávání

reg.č. ZS014/2022          přijat k základnímu vzdělávání

 

 

V  Hruškách dne 2.5.2022                                                Mgr.Josef Mácka, řed. školy

 

—————

Zápis do 1. ročníku Základní školy Hrušky 21. 4. 2022

04.03.2022 14:52

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov,p.o.

Hrušky 69, p. Křenovice, 683 52

zshrusky@seznam.cz

Tel. 723 371 613

 

Zápis do 1.ročníku  21.4.2022

Vážení rodiče,

   děti je možno   k povinné školní docházce přihlásit po celý měsíc duben. Školský zákon nevyžaduje u tohoto přihlášení přítomnost Vás ani Vašich dětí. Do školy je pouze nutno dodat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  čí žádost  o odklad školní docházky.

    Na naší  škole pořádáme zápis do 1. ročníku prezenčně, tedy za přítomnosti Vás a Vašich dětí, ve čtvrtek  21. dubna 2022 v době od 15 do 17.30 hodin.  Zákonní zástupci  u zápisu podávají  žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Pokud by se rodiče  nemohli či nechtěli zápisu v tento den zúčastnit, přihlašují dítě k povinné školní docházce dle předcházejícího odstavce.  Se souhlasem rodičů provedou pedagogové školy krátké ověření školní zralosti dětí. K zápisu prosím přineste rodný list dítěte. Rodiče, kteří budou mít zájem o odklad povinné školní docházky, podají u zápisu žádost o odklad povinné školní docházky, podloženou dvěma doporučujícími posudky, a to školského poradenského zařízení ( pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum )  a odborného lékaře  ( pediatra ) či klinického psychologa. Žádost o odklad lze podat i bez těchto posudků, ředitel školy však bude moci o odkladu rozhodnout až po jejich dodání.  Vyšetření školní zralosti je možno provést například v níže uvedených zařízeních :

Pedagogicko- psychologická poradna Vyškov

https://www.opppvyskov.cz/index.php/contacts

Pedagogicko- psychologická poradna Brno

https://www.pppbrno.cz/cs/

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání  a o odklad povinné školní docházky, jakož i kriteria pro přijetí je možno stáhnout zde.

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2022.docx

žádost o odklad 2022.docx

kriteria přijetí zš 2022.docx

 

V Hruškách dne 4.3.2022                                     Mgr. Josef Mácka,  řed. školy

 

—————

Třídní schůzka 7.9.2021

01.09.2021 14:57

Společná třídní schůzka rodičů žáků základní školy se koná v úterý 7. září 2021 v 16 hodin v budově školy.

—————