Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, příspěvková organizace je neúplná škola se 4 postupnými ročníky 1. stupně. Jedná se o školu málotřídní, obvykle je spojován 1. s 2. a 3. se 4. ročníkem. Základní škola vykonává činnost v patrové budově na adrese Hrušky 69.


Z historie a současnosti školy

/album/z-historie-skoly/hrusky-4-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/hrusky-3-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/hrusky-2-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/budova-dnes-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2105-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2098-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2100-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2107-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2103-jpg1/

—————

—————


Novinky ve škole

Pozor !!! Změna rozvrhu hodin

24.05.2019 11:29

Od  pondělí 27.5.2019 se učíme podle původního rozvrhu hodin (rozvrh  ke stažení níže). Plavecký výcvik byl pro tento školní rok ukončen.  

Rozvrhy_ 2018_2019.xlsx

—————

Dopravní hřiště

23.05.2019 05:14

Jedeme! Ráno strávíme v učebně a dopoledne by již nemělo pršet. Pláštěnky pro jistotu s sebou.

—————

Výlet do ZOO Parku Vyškov

22.05.2019 13:26

Výlet do ZOO Parku Vyškov dne 23. května se koná. Dle předpovědi počasí pršet nebude.

—————

Akce základní školy květen - červen 2019

25.04.2019 11:27

čtvrtek 23.5.   Dopravní hřiště Vyškov (pro 3.a 4.ročník)

                      ZOO Koutek Vyškov    (pro 1.a 2. ročník)

středa 29.5.   Focení- společné foto  (focení sourozenců prosím domluvit v MŠ)

středa 12.6.   Skanzen Strážnice - dětská interaktivní prohlídka

čtvrtek 20.6.  Lanové centrum Brno-Lesná

Bližší písemné informace k plánovaným akcím budou žákům předány v dostatečném předstihu a zveřejněny na webových stránkách školy.

—————

Výsledky zápisu do 1.ročníku ZŠ Hrušky

08.04.2019 16:07

reg. číslo ZS O1/2019  přijat

reg. číslo ZS O2/2019  přijat

reg. číslo ZS O3/2019  přijat 

reg. číslo ZS O4/2019  odklad

reg. číslo ZS O5/2019  přijat

reg. číslo ZS O6/2019  přijat

reg. číslo ZS O7/2019  přijat

reg. číslo ZS O8/2019  odklad

reg. číslo ZS O9/2019  přijat

reg. číslo ZS 10/2019  přijat

 

V Hruškách dne 8.4.2019          Mgr. Josef Mácka, řed. školy

 

—————

Třídní schůzky 25.4.2019

19.03.2019 10:44

Ve čtvrtek 25.4.2019 v době od 16 do 18 hodin proběhnou třídní schůzky formou individuálních pohovorů se zákonnými zástupci žáků. Během pohovorů budou zákonným zástupcům předány informace o prospěchu a chování jejich dětí. 

—————

Úprava provozní doby školní družiny

01.03.2019 10:34

 

Provozní doba školní družiny je  od  4 . března 2019 stanovena  takto :

 ranní provoz :              6.45 –  7.40    

odpolední provoz :   11.40 - 15.45

Dochází tedy ke zkrácení provozní doby o 15 minut v odpoledních hodinách z důvodu snížení pracovního úvazku vychovatelky školní družiny.

 

—————

Zápis do 1.ročníku

26.02.2019 10:13

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov,p.o.

Hrušky 69, p. Křenovice, 683 52

mshrusky@seznam.cz

Tel. 544223323

 

Zápis do 1.ročníku  4.4.2019

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku proběhne na naší škole ve čtvrtek  4. dubna 2019 v době od 15 do 17 hodin.  Zákonní zástupci  u zápisu podávají  žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. K zápisu prosím přineste svůj průkaz totožnosti a  rodný list dítěte. Rodiče, kteří budou mít zájem o odklad povinné školní docházky, podají u zápisu žádost o odklad povinné školní docházky, podloženou dvěma doporučujícími posudky, a to školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum )  a odborného lékaře    ( nejčastěji pediatra ) či klinického psychologa. Žádost o odklad lze podat i bez těchto posudků, ředitel školy však bude moci o odkladu rozhodnout až po jejich dodání.  K vyšetření školní zralosti se prosím objednejte v níže uvedených zařízeních co nejdříve.

Pedagogicko- psychologická poradna Vyškov

https://www.opppvyskov.cz/index.php/contacts

Pedagogicko- psychologická poradna Brno

https://www.pppbrno.cz/cs/

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání  a o odklad povinné školní docházky je možno stáhnout zde.

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání_2019 .docx    žádost o odklad_2019 .docx

Pokud zákonným zástupcům žáka nebude vyhovovat termín zápisu (4. dubna 2019), je třeba, aby si individuální termín zápisu domluvili  s ředitelem školy (tel. 544 223 323,  723 371 613 )

 

 

V Hruškách dne 26.2.2019                                       Mgr. Josef Mácka,  řed. školy

 

—————

Sáňkování 29. 1.2019

28.01.2019 10:59

V úterý 29.1. půjdeme v hodinách TV sáňkovat. Děti si si přivezou sáně , boby, lopaty. Vhodné oblečení : kombinézy, rukavice, čepice, pokud možno nepromokavé boty a náhradní ponožky, pokud by došlo k promočení.

—————

OZNÁMENÍ o přerušení provozu školní družiny v době školních prázdnin

04.12.2018 11:50

Na základě § 8, odst. 2, vyhlášky č. 74/2005 ve znění 163/2018 přerušuji provoz školní družiny v době školních prázdnin dne 1.2.2019 (pololetní prázdniny) a ve dnech 11.2.2019 až 15. 2. 2019 (jarní prázdniny). Vyhlášení přerušení provozu  je zveřejněno na webových stránkách školy, zákonní zástupci byli informováni písemným sdělením. Vyhlášení přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem.

 

 

 V Hruškách  dne 28.1.2019    Mgr. Josef Mácka, ředitel školy

 

 

—————