Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, příspěvková organizace je neúplná škola se 4 postupnými ročníky 1. stupně. Jedná se o školu málotřídní, obvykle je spojován 1. s 2. a 3. se 4. ročníkem. Základní škola vykonává činnost v patrové budově na adrese Hrušky 69.


Z historie a současnosti školy

/album/z-historie-skoly/hrusky-4-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/hrusky-3-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/hrusky-2-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/budova-dnes-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2105-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2098-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2100-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2107-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2103-jpg1/

—————

—————


Novinky ve škole

Přerušení provozu Základní školy ve středu 18.11.2020 - vyhlášení volného dne

16.11.2020 08:54

Vyhlášení volného dne

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Hrušky, okres Vyškov, příspěvkové organizace,

podle ustanovení §24 odst.2 Zákona   č. 561/2004 Sb., v platném znění,

vyhlašuje volný den ve středu 18.11.2020.

 Odůvodnění:

Po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje se sídlem v Brně bude provoz Základní  školy Hrušky dne  18.11.2020 přerušen  z  důvodu plánované  odstávky vodovodního řádu. Po dobu odstávky není možno naplnit hygienické standarty pro vzdělávací zařízení. 

                                                                                            Mgr. J. Mácka

                                                                            Ředitel  ZŠ a MŠ Hrušky, okres Vyškov, p.o.

 

—————

Distanční výuka ZŠ Hrušky

13.10.2020 15:20

Vážení rodiče,
vzhledem k nařízení vlády přechází také naše základní škola  od 14.10.2020 do režimu distanční výuky. Změnou školského zákona se distanční výuka stala  pro žáky povinnou. Režim distančního vzdělávání bude pro základní školy trvat do 23. října, poté následují podzimní prázdniny od 26. do 30. 210. 2020. V době podzimních prázdnin výuka probíhat nebude. Obnovení normální výuky se předpokládá od pondělí 2.listopadu.
 
V příštích osmi pracovních dnech (14. - 23.10.) budou žáci pracovat podobným způsobem jako během jarní distanční výuky. Úkoly budeme zadávat na webových stránkách školy https://www.zsmshrusky.cz/domaci-ukoly/ . Primárně budeme využívat úkoly z pracovních sešitů a učebnic, na kterých mohou děti pracovat samy nebo pod dohledem rodičů - týká se především žáků 1.ročníku. Děti mají také  zřízené účty na  https://www.gramar.in/cs/ , u úkolů, které  zde budou vypracovávat, je pak možno ihned hodnotit úspěšnost řešení.  Rozsah zadávaných úkolů bude v tomto období omezen , tak aby nedocházelo k přetěžování žáků ani Vás rodičů.
 
Pokud by se situace  nezlepšila natolik, abychom se  po podzimních prázdninách mohli vrátit k normální výuce, budeme Vás bez prodlení informovat, jakými formami bude distanční  výuka nadále realizována. 
 
Pro případné doplnění informací pište či volejte.
 
Děkuji za pochopení a přeji mnoho sil Vám všem.
 
J.Mácka
723 371 613

—————

Roušky od 10.9.2020

09.09.2020 13:25

Od zítřejšího dne čtvrtka 10.9.2020 budou žáci základní školy vybaveni rouškami. Vybavte proto své děti rouškami v počtu 2 či více kusů. Momentálně je situace taková, že roušky by žáci nosili při pohybu po společných prostorách školy. Situaci bedlivě sledujeme, v případě změny Vás budeme neprodleně informovat.

 

—————

Výlet na šibeniční vrch ve Křenovicích

09.09.2020 13:24

V pátek  11. 9.2020 se vypravíme s dětmi pěšky do  Křenovic na šibeniční vrch  a k polderům na Rakovci. První hodinu  (od 8.00 do 8.45)se děti budou učit, po svačině vyrazíme. Učebnice a pomůcky  do  vyučování potřebné k páteční výuce  si děti nechají ve čtvrtek ve škole, do školy přijdou v pátek oblečeni dle počasí  s  batůžkem, ve kterém budou mít pláštěnku, svačinu a pití.

Návrat  : do 12.00 hodin, oběd po návratu zajištěn, družina provoz od 6.30  do 16.00

Připomínáme, že škola vybírá částečnou úhradu za pracovní sešity :

2. ročník  200Kč

3. ročník  300 Kč

4. ročník  350 Kč

 

—————