Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, příspěvková organizace je neúplná škola se 4 postupnými ročníky 1. stupně. Jedná se o školu málotřídní, obvykle je spojován 1. s 2. a 3. se 4. ročníkem. Základní škola vykonává činnost v patrové budově na adrese Hrušky 69.


Z historie a současnosti školy

/album/z-historie-skoly/hrusky-4-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/hrusky-3-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/hrusky-2-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/budova-dnes-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2105-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2098-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2107-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2103-jpg1/

—————

—————


Novinky ve škole

Bruslení 16.2.2021

12.01.2021 12:29

BRUSLENÍ v úterý 16. 2. 2021

První a druhá vyučovací hodina  -  výuka dle rozvrhu

Třetí a čtvrtá vyučovací hodina – bruslení na rybníku

S sebou brusle, vhodné oblečení.

Kdo nebruslí, ať je vybaven dobrou zimní obuví, teplými ponožkami apod.

 

—————

Informace o provozu Základní školy Hrušky do konce roku 2020

16.12.2020 14:29

Vážení rodiče,
vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků  základních škol a školních družin. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro základní školy není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.
 
Školní výuka na Základní škole Hrušky bude tedy v tomto kalendářním roce ukončena  18. prosince 2020. Tímto dnem bude taktéž ukončena činnost školní družiny.
 
Přeji Vám klidné prožiti vánočních svátků a mnoho štěstí v roce 2021. 
J .Mácka 

—————

Distanční výuka ZŠ Hrušky

13.10.2020 15:20

Vážení rodiče,
vzhledem k nařízení vlády přechází také naše základní škola  od 14.10.2020 do režimu distanční výuky. Změnou školského zákona se distanční výuka stala  pro žáky povinnou. Režim distančního vzdělávání bude pro základní školy trvat do 23. října, poté následují podzimní prázdniny od 26. do 30. 210. 2020. V době podzimních prázdnin výuka probíhat nebude. Obnovení normální výuky se předpokládá od pondělí 2.listopadu.
 
V příštích osmi pracovních dnech (14. - 23.10.) budou žáci pracovat podobným způsobem jako během jarní distanční výuky. Úkoly budeme zadávat na webových stránkách školy https://www.zsmshrusky.cz/domaci-ukoly/ . Primárně budeme využívat úkoly z pracovních sešitů a učebnic, na kterých mohou děti pracovat samy nebo pod dohledem rodičů - týká se především žáků 1.ročníku. Děti mají také  zřízené účty na  https://www.gramar.in/cs/ , u úkolů, které  zde budou vypracovávat, je pak možno ihned hodnotit úspěšnost řešení.  Rozsah zadávaných úkolů bude v tomto období omezen , tak aby nedocházelo k přetěžování žáků ani Vás rodičů.
 
Pokud by se situace  nezlepšila natolik, abychom se  po podzimních prázdninách mohli vrátit k normální výuce, budeme Vás bez prodlení informovat, jakými formami bude distanční  výuka nadále realizována. 
 
Pro případné doplnění informací pište či volejte.
 
Děkuji za pochopení a přeji mnoho sil Vám všem.
 
J.Mácka
723 371 613

—————

Roušky od 10.9.2020

09.09.2020 13:25

Od zítřejšího dne čtvrtka 10.9.2020 budou žáci základní školy vybaveni rouškami. Vybavte proto své děti rouškami v počtu 2 či více kusů. Momentálně je situace taková, že roušky by žáci nosili při pohybu po společných prostorách školy. Situaci bedlivě sledujeme, v případě změny Vás budeme neprodleně informovat.

 

—————