Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, příspěvková organizace je neúplná škola se 4 postupnými ročníky 1. stupně. Jedná se o školu málotřídní, obvykle je spojován 1. s 2. a 3. se 4. ročníkem. Základní škola vykonává činnost v patrové budově na adrese Hrušky 69.


Z historie a současnosti školy

/album/z-historie-skoly/hrusky-4-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/hrusky-3-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/hrusky-2-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/budova-dnes-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2105-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2098-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2100-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2107-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2103-jpg1/

—————

—————


Novinky ve škole

Školní družina - informace pro rodiče

25.08.2020 17:26

Provoz školní družiny

 • Provoz školní družiny pro školní rok 2020/2021 bude od 6:30 do 16:00 hodin. Odchody a vyzvedávání ze školní družiny jsou stanoveny ve dvou intervalech:
  • 11:40 hodin až 13:20 hodin
  • 14:45 hodin až 16:00 hodin

Poplatek za školní družinu

 • Měsíční poplatek za zájmové vzdělávání (školní družina) je možno platit hotově vychovatelce školní družiny nebo převodem na školní účet 27-3882830287/0100. U platby převodem prosím uveďte do zprávy pro příjemce Vaše jméno a formulaci „Platba školní družina“ (např. J. Nový – platba školní družina). Výše měsíční platby je 50 Kč, v hotovosti je možno zaplatit buď pololetí (250 Kč) nebo celý rok (500 Kč). Při platbách převodem je možno platit i po 50 Kč měsíčně, doporučujeme ale platit též pololetně či ročně.

 

 • Každé dítě přinese do konce září 2 krabice papírových kapesníků.

Omluvenky do školní družiny

Pro získání omluvenky jsou dvě možnosti:

 1. Omluvenku je možno si stáhnout na stránkách školy:  omluvenka nová.pdf
 2. Vzkažte po Vašem dítěti, že již nemáte omluvenky a omluvenkový arch Vám bude dodán.

 

 

—————

Zahájení školního roku 2020/2021

25.08.2020 17:14

Ředitelství základní školy v Hruškách oznamuje svým žákům a jejich rodičům, že školní rok 2020/2021 bude na naší škole zahájen v úterý  1. září v 9 hodin. Žáci si do školy přinesou přezůvky. Vyučování tento den skončí v 11.30. Oběd je vydáván v 11.30, ke stravování je třeba se přihlásit u vedoucí stravování. Provoz školní družiny je v tento v tento den zajištěn  od 12 hodin do 15.30. Zápisní lístek do školní družiny je možno stáhnout na webových stránkách školy zápisní lístek do družiny.pdf, bez vyplněného zápisního lístku není pobyt  dítěte ve školní družině možný. Bližší informace k provozu družiny zde :   Školní družina - informace pro rodiče

 

 

 

—————

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

26.05.2020 09:30


Na základě vyhlášky MŠTMT č. 211/2020 Sb. určil ředitel školy pro hodnocení žáků na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 tato pravidla:

 

 1. Neplatí pravidla hodnocení uvedená ve školním řádu 
 2. Známka na závěrečné hodnocení bude určena těmito podklady:
 •  průměr známek za období 1.2. 2020 - 10.3. 2020
 •  Hodnocení (známka) na vysvědčení za první pololetí školního roku 2019/2020
 •  Při závěrečné klasifikaci může učitel použít při rozhodování jako podporu pro hodnocení také práci žáků v době distančního vzdělávání   nebo práci žáků v období od 25. 5. 2020 do 30. 6.2020, pokud se žák účastnil prezenčního vzdělávání (byl přítomen ve škole)
 1. Žádný žák nebude celkově hodnocen stupněm neprospěl
 2. Na žádost žáka (prostřednictvím zákonného zástupce) je možné před vydáním vysvědčení komisionální přezkoušení

 

V Hruškách dne 25.5.2020                                          Mgr. Josef Mácka, ředitel školy

 

—————

Informace k nástupu dětí do školy 25. května

20.05.2020 11:53

Informace k nástupu dětí do školy 25. května

Žáci budou přicházet do školy po celou dobu školní výuky až do prázdnin tímto způsobem:

Žáci 3. a 4. ročníku se   shromažďují v době od 7.30 do 7.45 ve dvoře školy v prostoru venkovní učebny, po změření teploty odchází pod dozorem pedagoga v 7.45 do své učebny.

Žáci 1. a 2. ročníku se shromažďují v době od 7.45 do 8.00 ve dvoře školy v prostoru venkovní učebny, po změření teploty odchází pod dozorem pedagoga v 8.00 do své učebny.

Jestliže se budou u dítěte projevovat příznaky rýmy, kašle nebo zvýšené teploty, bude umístěno do karanténní místnosti a zákonný zástupce bude vyzván, aby si dítě vyzvedl. Budete-li u svých dětí pozorovat možné příznaky onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel), neposílejte je prosím do školy. Pokud by se jednalo o alergickou rýmu či kašel, je třeba toto škole předem sdělit a doložit.

Vybavte prosím své děti hodinkami, aby nedocházelo při příchodu žáků ke komplikacím, způsobeným jejich příchodem v nesprávnou dobu.

Žáci musí být pro pobyt ve škole vybaveni dvěma rouškami a sáčky na uložení roušek.  V učebnách se budeme pohybovat bez roušek, ve společných prostorách s rouškami.

Žáci první den odevzdají vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ čestné prohlášení.pdf. V případě, že nemáte možnost  prohlášení  vytisknout, sdělte tuto skutečnost škole, tiskopis vám dodáme. Bez čestného prohlášení není možné žáka do výuky zařadit.

Žáci si do školy donesou první den veškeré učebnice, pracovní sešity, sešity a pomůcky do vyučování. Vzhledem k očekávanému teplému počasí vybavte děti vhodným oblečením a obuví pro pobyt venku.

Dopolední vzdělávací blok bude končit takto: 3. a 4. ročník v 11.45 hod., 1. a 2. ročník ve 12.15 hod. Poté následuje oběd pro přihlášené žáky.

Po obědě odcházejí žáci, kteří nejsou přihlášeni na odpolední zájmovou činnost, domů.

Odpolední činnost bude pro přihlášené děti probíhat ve dvou skupinách.

 1.skupina pro žáky 1.a 2. ročníku               2.skupina pro žáky 3. a 4. ročníku

Během prvního týdne provozu školy se budeme snažit vše doladit tak, abychom plně vyhověli podmínkám  epidemiologického manuálu.

Své případné připomínky a dotazy volejte nebo pište.

J.Mácka

 

—————